Vriendelijkheid in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #9 – 3 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Het is toch heerlijk om mensen te hebben die vriendelijk tegen je doen? Dat zorgt ervoor dat je dichterbij durft te komen. Terwijl ik dit schrijf zit ik op de camping en we zijn de afgelopen weken gezegend geweest met hele vriendelijke buren. Wat een verschil kan dat maken in je vakantie. Het kan zomaar de kwaliteit van je vakantie enorm omhoog halen. En tegelijk, zijn wij altijd vriendelijk? Ook als het gaat om die lastige collega bij wie je het gevoel hebt dat hij er altijd op uit is om jou naar beneden te halen? Of die buurman die regelmatig zijn muziek zo hard heeft staan, waardoor het door je ergernis maar beter is als je er op dat moment er even niets van gaat zeggen.

Vriendelijkheid in de vrucht. Hoe vriendelijk is God eigenlijk voor je? Om een goed antwoord op die vraag te kunnen geven is het goed om eerst eens na te denken hoe God naar je kijkt. Dat heeft alles te maken met jou geloof in Zijn genade. Wat doet genade met de relatie tussen jou en God? Dat zorgt er voor dat jij dezelfde liefde van de Vader krijgt, dan als dat Jezus krijgt. Hoe gaat een goede vader met zijn kind om als de relatie volmaakt goed is en hoe is het dan met de vriendelijkheid van die vader naar zijn kind? Dat kun je natuurlijk wel invullen. Een volmaakt goede vader is altijd vriendelijk tegen zijn kind met wie hij een volmaakte relatie heeft.

Betekent dit dat dit kind in zijn verleden dan niets heeft fout gedaan? Natuurlijk heeft dat kind ook iets fout gedaan, maar als dat niet tussen hem en zijn vader in staat, is zijn vader natuurlijk vriendelijk voor hem. Zou God dan anders zijn? Natuurlijk is God vriendelijk voor je als er niets meer tussen Hem en jou in staat. Als Jezus alles heeft opgeruimd in jouw leven, dan is God vriendelijk voor jou. Bedenk eens hoe die vriendelijkheid eruit ziet. Jezus zegt dat als je Hem hebt gezien, dat je dan de Vader hebt gezien. Hoe zou het vriendelijke gezicht van Jezus eruit zien als jij Hem aankijkt?

Is het je wel eens opgevallen dat zondaren die bij Jezus aankloppen altijd een vriendelijk gezicht van Jezus krijgen. Zelfs mensen die niet bij Israël horen en die zich niet meer voelen dan een hond die de kruimels mag eten, toont Jezus Zijn vriendelijke en liefdevolle gezicht. En wat doet Zijn vriendelijkheid met mensen? Ze durven dichterbij te komen en zich aan Hem te geven.

Vriendelijkheid in de vrucht. Waarom eigenlijk? Om niets anders dan bij je Vader in de hemel en bij Jezus. Zodra je beseft hoe vriendelijk Hij voor je is, dan kom je dichterbij en durf je te zijn die je bent. Als dat nu ook de vrucht is die jij mag voortbrengen, zodat mensen die jij ontmoet dichterbij durven komen en daarbij niet alleen dichterbij jou, maar daardoor ook dichterbij Jezus. Je mag ze door je vriendelijkheid zo dichtbij laten komen dat je ze Jezus mag laten zien. Zelfs als het mensen zijn tegen wie nooit iemand vriendelijk is. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht, zegt een oude psalm. Zodat je dichterbij kunt komen.

Laat mensen je vriendelijkheid zien. Zelfs als je het lastig vindt om vriendelijk te zijn. Toon Gods hart door jou vriendelijkheid en geef Gods Geest de ruimte om je tot een vriendelijk mens te laten groeien.

Gebed: Heer, leer mij Uw vriendelijkheid en help mij daarin groeien. Ik wil kiezen om altijd en in elke situatie vriendelijk te zijn, zoals U vriendelijk bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:1-12

​1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5. Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.
7. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?
8. Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept.
9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.
11. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.
12. Lieten zij die u opruien, zich maar afsnijden!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van het hectometerpaaltje (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen

“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” (Galaten 5:4)

Zit je nog op de goede weg? Het werd de vorige keer al duidelijk dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Juist ook als gelovige is een zijweg van de hoofdweg helemaal niet onvoorstelbaar. En natuurlijk doet de vijand er alles aan om ons zoveel mogelijk van het rechte pad te krijgen, want hoe meer vertraging en afleiding hoe beter het hem is. En waar kan hij dan het beste beginnen? Gewoon bij dat wat diep in ons zit. En wat dat is? Zonde? Ja, dat vindt hij ook een mooie ingang, maar nog dieper van binnen zit nog iets anders.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu