Vriendelijkheid in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #9 – 3 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Het is toch heerlijk om mensen te hebben die vriendelijk tegen je doen? Dat zorgt ervoor dat je dichterbij durft te komen. Terwijl ik dit schrijf zit ik op de camping en we zijn de afgelopen weken gezegend geweest met hele vriendelijke buren. Wat een verschil kan dat maken in je vakantie. Het kan zomaar de kwaliteit van je vakantie enorm omhoog halen. En tegelijk, zijn wij altijd vriendelijk? Ook als het gaat om die lastige collega bij wie je het gevoel hebt dat hij er altijd op uit is om jou naar beneden te halen? Of die buurman die regelmatig zijn muziek zo hard heeft staan, waardoor het door je ergernis maar beter is als je er op dat moment er even niets van gaat zeggen.

Vriendelijkheid in de vrucht. Hoe vriendelijk is God eigenlijk voor je? Om een goed antwoord op die vraag te kunnen geven is het goed om eerst eens na te denken hoe God naar je kijkt. Dat heeft alles te maken met jou geloof in Zijn genade. Wat doet genade met de relatie tussen jou en God? Dat zorgt er voor dat jij dezelfde liefde van de Vader krijgt, dan als dat Jezus krijgt. Hoe gaat een goede vader met zijn kind om als de relatie volmaakt goed is en hoe is het dan met de vriendelijkheid van die vader naar zijn kind? Dat kun je natuurlijk wel invullen. Een volmaakt goede vader is altijd vriendelijk tegen zijn kind met wie hij een volmaakte relatie heeft.

Betekent dit dat dit kind in zijn verleden dan niets heeft fout gedaan? Natuurlijk heeft dat kind ook iets fout gedaan, maar als dat niet tussen hem en zijn vader in staat, is zijn vader natuurlijk vriendelijk voor hem. Zou God dan anders zijn? Natuurlijk is God vriendelijk voor je als er niets meer tussen Hem en jou in staat. Als Jezus alles heeft opgeruimd in jouw leven, dan is God vriendelijk voor jou. Bedenk eens hoe die vriendelijkheid eruit ziet. Jezus zegt dat als je Hem hebt gezien, dat je dan de Vader hebt gezien. Hoe zou het vriendelijke gezicht van Jezus eruit zien als jij Hem aankijkt?

Is het je wel eens opgevallen dat zondaren die bij Jezus aankloppen altijd een vriendelijk gezicht van Jezus krijgen. Zelfs mensen die niet bij Israël horen en die zich niet meer voelen dan een hond die de kruimels mag eten, toont Jezus Zijn vriendelijke en liefdevolle gezicht. En wat doet Zijn vriendelijkheid met mensen? Ze durven dichterbij te komen en zich aan Hem te geven.

Vriendelijkheid in de vrucht. Waarom eigenlijk? Om niets anders dan bij je Vader in de hemel en bij Jezus. Zodra je beseft hoe vriendelijk Hij voor je is, dan kom je dichterbij en durf je te zijn die je bent. Als dat nu ook de vrucht is die jij mag voortbrengen, zodat mensen die jij ontmoet dichterbij durven komen en daarbij niet alleen dichterbij jou, maar daardoor ook dichterbij Jezus. Je mag ze door je vriendelijkheid zo dichtbij laten komen dat je ze Jezus mag laten zien. Zelfs als het mensen zijn tegen wie nooit iemand vriendelijk is. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht, zegt een oude psalm. Zodat je dichterbij kunt komen.

Laat mensen je vriendelijkheid zien. Zelfs als je het lastig vindt om vriendelijk te zijn. Toon Gods hart door jou vriendelijkheid en geef Gods Geest de ruimte om je tot een vriendelijk mens te laten groeien.

Gebed: Heer, leer mij Uw vriendelijkheid en help mij daarin groeien. Ik wil kiezen om altijd en in elke situatie vriendelijk te zijn, zoals U vriendelijk bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God gaat door waar wij de moed verliezen

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu