Geduld in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #8

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Geduld, waarom moet dat nu ook een onderdeel zijn van de vrucht van de Geest? Het zou natuurlijk kunnen zijn dat jij een bijzonder geduldig mens bent. Dat is op veel manieren erg goed voor je. Ongeduld levert stress op, stress levert ook weer andere problemen op in je leven. En daarnaast zou je kunnen zeggen dat ongeduld ook echt gevaarlijk kan zijn. Door ongeduld neem je vaak beslissingen die niet altijd verstandig zijn en zelfs gevaar kunnen opleveren. Geduld in de vrucht. Een stukje van de vrucht waar ik al wat last van heb gehad en ik ook nog steeds van moet zeggen dat ik hier echt nog verder in moet groeien. Waarom is geduld nu onderdeel van de vrucht van de Geest?

Als je naar de vrucht van de Geest kijkt, dan gaat dit natuurlijk over Wie Jezus is en dus ook Wie God is. Elk van de eigenschappen van de vrucht zijn eigenschappen van Wie God is. Liefde is een eigenschap van God, maar vrede en blijdschap ook en ook geduld is een eigenschap van God en dat is maar goed ook. Stel je voor dat God geen geduld zou hebben? Ik weet niet of jij je wel eens hebt afgevraagd waarom God zoveel onrecht laat bestaan? Waarom bestaat de wereld al meer dan tweeduizend haar na Christus nog steeds? Wees even eerlijk, maar als jij of ik in Gods plaats hadden gestaan, zouden we de wereld dan al niet veel eerder opgeruimd hebben? En wat doet God? Hij blijft maar wachten, zelfs als al Zijn kinderen roepen: “Maranatha, kom Here Jezus, kom”. Zelfs dat lijkt de tijd niet te versnellen.

Petrus geeft op deze vraag een heel duidelijk antwoord. Het uitstellen van de oordeelsdag is niet omdat God aan het uitstellen is, maar het is omdat God niet wil dat er ook maar iemand verloren zou gaan. Met andere woorden: Het is Gods geduld. De oude vertalingen gebruikten hier het woord ‘lankmoedig’. Misschien is dat gevoelsmatig een woord dat anders voelt, maar het zegt in de vertaling vanuit het Grieks ook letterlijk meer. Het gaat ook om het niet snel zijn om onrecht te wreken. Geduld is in algemene zin goed, maar geduld is zeker ook goed als het gaat om een oordeel te vellen. Natuurlijk, God komt de wraak toe, maar dat is juist lastig omdat wij maar al te vaak vinden dat God te veel te lang wacht met wraak nemen.

Als het gaat over vergeving schenken, gaat het over het loslaten van de ander die jou iets heeft aangedaan. Vaak zeg ik in het pastoraat er dan bij dat God altijd recht zal doen. Of straks bij de oordeelsdag, of als degene die jou iets heeft aangedaan geloofd heeft in Jezus, dan heeft Hij de wraak op Jezus gelegd. En dan komt er een reactie of een gevoel dat dit niet de wraak is die wij willen als de ander, via Jezus ermee weg zou komen. En ja, het kwaad moet gestraft worden, maar tegelijk zit ons ongeduld, of ons niet lankmoedig willen zijn omdat we willen dat ons direct wordt rechtgedaan, ons danig in de weg.

Geduld in de vrucht, een heel lastig thema als je er dieper naar kijkt dan gewoon geduld voor een stoplicht dat te lang op rood staat. Ook dat ongeduld zegt iets over je gehaaste manier van leven en het te weinig leven uit de rust van God. Maar het ongeduld of gebrek aan lankmoedigheid is een laag dieper. Geduld met mensen omdat ze nog niet geloven en daarom geef je hen tijd om tot nieuwe inzichten te komen. Zelfs als je het totaal oneens met ze bent. Neem dan eens wat geduld, brand iemand niet gelijk af, maar heb er geduld mee, zoals God ook geduld heeft en zelfs het onrecht daarvoor nog laat voortduren. Uiteindelijk omdat Hij hoopt en verlangt naar bekering.

Gebed: Heer, mijn geduld schiet vaak tekort, zeker als het over lankmoedigheid gaat. Help mij om niet snel tot toorn te zijn en geduldig te zijn met de ander. Laat geduld in de vrucht groeien.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Goedheid in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #10 – 5 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ik zat zojuist een serie foto’s te bewerken. Voor de kenners, ik maak alle foto’s in RAW, met als gevolg dat je dan elke foto moet nabewerken. RAW is eigenlijk een digitale negatief, waardoor je met bewerken geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je eigenlijk geen beeld bewerkt, maar data. Een heel technisch verhaal, waar je gewoon software voor hebt, waardoor het gewoon fotobewerken lijkt. Voor degenen die, op welke manier dan ook, wel eens foto’s bewerken die weten hoe lastig dat kan zijn. Moet die foto nu nog iets warmer, iets geler of liever wat meer blauw. Wanneer is het goed genoeg. Soms blijf je schuiven. Daar moest ik even aan denken bij goedheid in de vrucht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu