Geduld in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #8

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Geduld, waarom moet dat nu ook een onderdeel zijn van de vrucht van de Geest? Het zou natuurlijk kunnen zijn dat jij een bijzonder geduldig mens bent. Dat is op veel manieren erg goed voor je. Ongeduld levert stress op, stress levert ook weer andere problemen op in je leven. En daarnaast zou je kunnen zeggen dat ongeduld ook echt gevaarlijk kan zijn. Door ongeduld neem je vaak beslissingen die niet altijd verstandig zijn en zelfs gevaar kunnen opleveren. Geduld in de vrucht. Een stukje van de vrucht waar ik al wat last van heb gehad en ik ook nog steeds van moet zeggen dat ik hier echt nog verder in moet groeien. Waarom is geduld nu onderdeel van de vrucht van de Geest?

Als je naar de vrucht van de Geest kijkt, dan gaat dit natuurlijk over Wie Jezus is en dus ook Wie God is. Elk van de eigenschappen van de vrucht zijn eigenschappen van Wie God is. Liefde is een eigenschap van God, maar vrede en blijdschap ook en ook geduld is een eigenschap van God en dat is maar goed ook. Stel je voor dat God geen geduld zou hebben? Ik weet niet of jij je wel eens hebt afgevraagd waarom God zoveel onrecht laat bestaan? Waarom bestaat de wereld al meer dan tweeduizend haar na Christus nog steeds? Wees even eerlijk, maar als jij of ik in Gods plaats hadden gestaan, zouden we de wereld dan al niet veel eerder opgeruimd hebben? En wat doet God? Hij blijft maar wachten, zelfs als al Zijn kinderen roepen: “Maranatha, kom Here Jezus, kom”. Zelfs dat lijkt de tijd niet te versnellen.

Petrus geeft op deze vraag een heel duidelijk antwoord. Het uitstellen van de oordeelsdag is niet omdat God aan het uitstellen is, maar het is omdat God niet wil dat er ook maar iemand verloren zou gaan. Met andere woorden: Het is Gods geduld. De oude vertalingen gebruikten hier het woord ‘lankmoedig’. Misschien is dat gevoelsmatig een woord dat anders voelt, maar het zegt in de vertaling vanuit het Grieks ook letterlijk meer. Het gaat ook om het niet snel zijn om onrecht te wreken. Geduld is in algemene zin goed, maar geduld is zeker ook goed als het gaat om een oordeel te vellen. Natuurlijk, God komt de wraak toe, maar dat is juist lastig omdat wij maar al te vaak vinden dat God te veel te lang wacht met wraak nemen.

Als het gaat over vergeving schenken, gaat het over het loslaten van de ander die jou iets heeft aangedaan. Vaak zeg ik in het pastoraat er dan bij dat God altijd recht zal doen. Of straks bij de oordeelsdag, of als degene die jou iets heeft aangedaan geloofd heeft in Jezus, dan heeft Hij de wraak op Jezus gelegd. En dan komt er een reactie of een gevoel dat dit niet de wraak is die wij willen als de ander, via Jezus ermee weg zou komen. En ja, het kwaad moet gestraft worden, maar tegelijk zit ons ongeduld, of ons niet lankmoedig willen zijn omdat we willen dat ons direct wordt rechtgedaan, ons danig in de weg.

Geduld in de vrucht, een heel lastig thema als je er dieper naar kijkt dan gewoon geduld voor een stoplicht dat te lang op rood staat. Ook dat ongeduld zegt iets over je gehaaste manier van leven en het te weinig leven uit de rust van God. Maar het ongeduld of gebrek aan lankmoedigheid is een laag dieper. Geduld met mensen omdat ze nog niet geloven en daarom geef je hen tijd om tot nieuwe inzichten te komen. Zelfs als je het totaal oneens met ze bent. Neem dan eens wat geduld, brand iemand niet gelijk af, maar heb er geduld mee, zoals God ook geduld heeft en zelfs het onrecht daarvoor nog laat voortduren. Uiteindelijk omdat Hij hoopt en verlangt naar bekering.

Gebed: Heer, mijn geduld schiet vaak tekort, zeker als het over lankmoedigheid gaat. Help mij om niet snel tot toorn te zijn en geduldig te zijn met de ander. Laat geduld in de vrucht groeien.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu