Vrede in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #7 – 29 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Wat is er de afgelopen dagen al gebeurd met de vrucht van de Geest in je leven? Het kan zijn dat deze vrucht pijn doet, omdat als je alle kanten van deze vrucht ziet, je tot de conclusie komt dat er aardig wat rotte en wrange stukjes aan de vrucht van je leven zit. Nu kan de vrucht van de Geest natuurlijk nooit rot of wrang zijn, maar je begrijpt wel hoe ik dit bedoel. Dat in je leven wat maar weinig met die vrucht te maken heeft en nu je zo naar je leven kijkt, doet het ook pijn dat het niet altijd goed is. En het gedeelte van de vrucht dat ‘vrede’ heet kan zomaar eens zo’n pijnlijk gevoel geven.

Vrede zou je naar drie kanten kunnen benoemen. Vrede met God, vrede met de ander en vrede met jezelf. Zullen we even bij de laatste beginnen? Vrede met jezelf, hoe is dat bij jou? Het tegenovergestelde van vrede is natuurlijk oorlog. Leef jij met jezelf op voet van vrede of van oorlog? In vrede zit geen enkele vorm van wrok, wroeging, haat of andere gevoelens die hierbij horen. Klopt het in je leven dat je vrede hebt met jezelf omdat God vrede met jou heeft gesloten. Paulus roept het uit dat we ons met God moeten verzoenen. Als je dat hebt gedaan dan is er dus vrede tussen jou en God.

Misschien denk je: ‘Waarom begin je nu met vrede met jezelf?” Omdat ik heb ontdekt dat als je geen vrede hebt met jezelf, dat je dan ook geen vrede kunt hebben met anderen. Dan blijft er altijd iets achter waardoor je altijd richting de ander iets van oorlog overhoudt. Je blijft zoeken naar het gebrek bij de ander omdat je met jezelf geen vrede hebt kunnen sluiten, waardoor je ook geen leven van vrede kunt leven. Stel je voor dat die ander boven jou uit zou komen.

Vrede in de vrucht van de Geest begint waar jij vrede met God en vrede met jezelf sluit. Dat betekent dus niet dat jij foutloos zou zijn, maar het betekent wel dat jij vanuit de vrede met God ook tevreden met jezelf mag zijn. Fouten zijn er helemaal niet om goed te praten, maar die heeft God verzoend door het werk van Jezus waardoor er geen oorlog meer is tussen jou en God. Er staat dus ook geen rekening meer open, ondanks dat je verre van volmaakt bent. Deze vrede die God je schenkt, die mag je ook over jezelf gaan uitspreken. En besef eens hoeveel vrede jij hebt gekregen van God.

Vrede in de vrucht van de Geest. Hemelse vrede die steeds meer in je komt en je steeds meer inneemt. En nee, dat betekent niet dat je een doetje wordt. Dat kan ik van Jezus ook niet bepaald zeggen. Hij sloeg ook het tempelplein schoon met een zweep, terwijl Hij wel de volmaakte hemelse shaloom droeg. Het betekent niet dat je alles goed moet vinden, maar je intense verlangen naar een leven in vrede met God, jezelf en je naaste krijgt steeds meer bezit van je. Ik besef dat er veel teleurstellingen kunnen zijn waardoor je verbitterd geraakt kunt zijn en dat vrede ver te zoeken is, maar dat is niet iets om je meer bij neer te leggen. Laat los en laat Gods vrede je leven in bezit nemen, zodat je gezond en in vrede kunt leven. Of zoals Paulus zegt: “Voor zover het van jou afhangt, leef in vrede met alle mensen.

Gebed: Heer, laat Uw vrede in mij zijn en laat Uw vrede mij ook vrede sluiten met mijzelf en laat mij niet doorlopend bezighouden met wat mis is gegaan, maar leer mij Uw vrede toestaan in mijn leven zodat ik echt in vrede kan leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu