Vrede in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #7 – 29 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Wat is er de afgelopen dagen al gebeurd met de vrucht van de Geest in je leven? Het kan zijn dat deze vrucht pijn doet, omdat als je alle kanten van deze vrucht ziet, je tot de conclusie komt dat er aardig wat rotte en wrange stukjes aan de vrucht van je leven zit. Nu kan de vrucht van de Geest natuurlijk nooit rot of wrang zijn, maar je begrijpt wel hoe ik dit bedoel. Dat in je leven wat maar weinig met die vrucht te maken heeft en nu je zo naar je leven kijkt, doet het ook pijn dat het niet altijd goed is. En het gedeelte van de vrucht dat ‘vrede’ heet kan zomaar eens zo’n pijnlijk gevoel geven.

Vrede zou je naar drie kanten kunnen benoemen. Vrede met God, vrede met de ander en vrede met jezelf. Zullen we even bij de laatste beginnen? Vrede met jezelf, hoe is dat bij jou? Het tegenovergestelde van vrede is natuurlijk oorlog. Leef jij met jezelf op voet van vrede of van oorlog? In vrede zit geen enkele vorm van wrok, wroeging, haat of andere gevoelens die hierbij horen. Klopt het in je leven dat je vrede hebt met jezelf omdat God vrede met jou heeft gesloten. Paulus roept het uit dat we ons met God moeten verzoenen. Als je dat hebt gedaan dan is er dus vrede tussen jou en God.

Misschien denk je: ‘Waarom begin je nu met vrede met jezelf?” Omdat ik heb ontdekt dat als je geen vrede hebt met jezelf, dat je dan ook geen vrede kunt hebben met anderen. Dan blijft er altijd iets achter waardoor je altijd richting de ander iets van oorlog overhoudt. Je blijft zoeken naar het gebrek bij de ander omdat je met jezelf geen vrede hebt kunnen sluiten, waardoor je ook geen leven van vrede kunt leven. Stel je voor dat die ander boven jou uit zou komen.

Vrede in de vrucht van de Geest begint waar jij vrede met God en vrede met jezelf sluit. Dat betekent dus niet dat jij foutloos zou zijn, maar het betekent wel dat jij vanuit de vrede met God ook tevreden met jezelf mag zijn. Fouten zijn er helemaal niet om goed te praten, maar die heeft God verzoend door het werk van Jezus waardoor er geen oorlog meer is tussen jou en God. Er staat dus ook geen rekening meer open, ondanks dat je verre van volmaakt bent. Deze vrede die God je schenkt, die mag je ook over jezelf gaan uitspreken. En besef eens hoeveel vrede jij hebt gekregen van God.

Vrede in de vrucht van de Geest. Hemelse vrede die steeds meer in je komt en je steeds meer inneemt. En nee, dat betekent niet dat je een doetje wordt. Dat kan ik van Jezus ook niet bepaald zeggen. Hij sloeg ook het tempelplein schoon met een zweep, terwijl Hij wel de volmaakte hemelse shaloom droeg. Het betekent niet dat je alles goed moet vinden, maar je intense verlangen naar een leven in vrede met God, jezelf en je naaste krijgt steeds meer bezit van je. Ik besef dat er veel teleurstellingen kunnen zijn waardoor je verbitterd geraakt kunt zijn en dat vrede ver te zoeken is, maar dat is niet iets om je meer bij neer te leggen. Laat los en laat Gods vrede je leven in bezit nemen, zodat je gezond en in vrede kunt leven. Of zoals Paulus zegt: “Voor zover het van jou afhangt, leef in vrede met alle mensen.

Gebed: Heer, laat Uw vrede in mij zijn en laat Uw vrede mij ook vrede sluiten met mijzelf en laat mij niet doorlopend bezighouden met wat mis is gegaan, maar leer mij Uw vrede toestaan in mijn leven zodat ik echt in vrede kan leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu