Blijdschap in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #6 – 27 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ben je wel eens zo blij geweest dat het je verlamde? Dit herkennen we natuurlijk wel als je flink schrikt of je bent lamgeslagen door een verschrikkelijke gebeurtenis. Dan komt er geen werk meer uit je handen. Maar bij blijdschap hebben we veel vaker het gevoel dat het je juist energie geeft om nog meer te gaan doen. Toch is dat wel een aparte reactie op blijdschap. Dan is het zo mooi, dan wil je er nog meer van en ga je met enthousiasme aan het werk om nog meer blijdschap. Is dat nu de blijdschap in de vrucht van de Geest?

Ik waag het te betwijfelen of dat dan echt de volle blijdschap is in de vrucht van de Geest. De blijdschap die de Geest geeft zou niet in de eerste plaats tot actie moeten aanzetten, maar tot genieten en verwonderen. Dat voelt als heel tegennatuurlijk. Als je het over de Heilige Geest in ons hebt, gaat het altijd om de werken doen die Jezus deed. Maar bij de vrucht gaat het eigenlijk om een stap die veel dieper gaat. Het gaat om het diepste wezen van God Zelf in ons. En kijk dan nog maar weer eens naar wat God deed op de zevende dag. Hij koos ervoor om te rusten en de genieten van Zijn werk dat goed en zeer goed was.

Het is lang niet altijd normaal dat wij gelijk weer in de actiemodus schieten en al helemaal niet als het gaat om het diepste van het wezen van God in ons. God is altijd vanuit de rust aan het werk en Hij neemt tijd om te genieten. Opmerkelijk is ook dat je in de Bijbel meerdere momenten tegenkomt waar mensen niets doen door blijdschap. Als de Emmaüsgangers terugkomen in Jeruzalem en Jezus dan ineens tussen de discipelen staat, blijken ze van blijdschap niets te doen. Dat is zo erg dat ze van blijdschap het zelfs niet kunnen geloven. Blijdschap die zo groot is dat wat ze meemaken niet te geloven is en ze staan verlamd toe te kijken. Later bij Petrus als hij uit de gevangenis komt zijn degenen die biddend vechten voor Petrus zo blij dat zelfs de deur dicht blijft als hij voor de deur staat.

Blijdschap om wat God doet, niet alleen in wat je met je ogen ziet, maar ook in alles wat Hij doet, ook in wat je niet ziet. Diepe blijdschap omdat je weet hoe God aan het werk is en als dat dan weer zichtbaar wordt in leven van mensen dat je blijdschap hebt over God en met hen die het werk van God overkomt. Misschien moet je het ook nog wel anders zien. Je ziet God terug in het beeld van de ander, hoe meer hij op Jezus gaat lijken en elke stap waarbij je iemand ziet veranderen dat je blijdschap om Gods werk toe laat en die blijdschap ook deelt. En dat mag zo heftig zijn dat je er soms momenten bij hebt dat je vergeet om iets te doen. Zo blij met wat God doet.

Niet voor niets zegt Paulus dat we blij moeten zijn met hen die blij zijn. Dit is een blijdschap die we moeten delen met elkaar. Heb je dat ook wel eens dat je zo blij bent over Gods werk dat je dat met anderen, vol enthousiasme deelt? Niet twijfelen of het allemaal al wel volmaakt genoeg is, maar gewoon ook blijdschap om de kleine dingen die al zichtbaar zijn. Het zou kunnen dat dit stukje van de vrucht in je leven het niet goed groeit omdat de rank op dit stuk geknakt is en er niets meer doorstroomt. Weet je nog dat de landman erop uit is om het geknakte opnieuw te enten, zodat je ook op dit gebied opnieuw blij kunt zijn. En ja, er kunnen dingen in je leven gebeurd zijn waardoor je deze blijdschap niet meer durft toe te laten, maar laat in dat geval de Vader eens naar je wonden kijken, zodat er opnieuw blijdschap kan gaan stromen.

Gebed: Vader, de echte blijdschap kan ik lang niet altijd echt toelaten, soms omdat ik bang ben dat er weer teleurstelling op volgt. Leert U mij vertrouwen dat als U mij blij maakt, ik ook echt vol van blijdschap mag zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu