Liefde in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #5 – 24 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Paulus maakt de vrucht van de Geest heel concreet. Je zou nog kunnen zeggen dat de vrucht van de Geest natuurlijk niets anders is dan de Geest van Jezus. En als Die Geest voor vrucht gaat zorgen, wordt Jezus op aarde zichtbaar door jou heen. Dat is nu precies de bedoeling. Jezus legt Zijn bediening op onze schouders als het gaat over de gaven van de Geest, maar dat kan alleen maar met het karakter van Jezus. Het eerste onderdeel van dat karakter is dan ook ‘liefde’.

Als het gaat over de bediening van Jezus en de gaven van de Geest dan besteed Paulus in 1 Korinthe 13 in een heel hoofdstuk aandacht aan de liefde. En als hij dan de liefde beschrijft komen alle onderdelen van de vrucht van de Geest in de gave van liefde ook aan bod. Daar noemt hij deze eigenlijk ook als een gave van de Geest. Maar eigenlijk is ook de vrucht van de Geest door de Geest gegeven en dus loopt het ook wel wat door elkaar. Met de gaven van de Geest zou je kunnen zeggen dat dit is wat Jezus deed en wat wij mogen doen in Zijn Naam en de vrucht van de Geest is Wie Jezus is en wie wij mogen zijn in Hem.

Daar ligt liefde op het snijvlak van gaven en vrucht van de Geest. Zonder liefde is elke daad van de bediening van Jezus kil en koud. Je kunt van alles doen in de Naam van Jezus, maar als dat niet uit liefde gebeurt, blijft een wonder alleen een wonder, maar brengt het niemand dichter bij Jezus. Met andere woorden: Zonder liefde lijkt het nergens op. Dan is alles wat je doet niet zoals het is bedoeld. Om de vrucht van de Geest te laten groeien, moet je de focus op Jezus hebben. Hoe meer je wandelt met Jezus, hoe meer je van Hem zult houden. Een discipel die met Jezus wandelde zag zijn Meester aan het werk en dat kon niet anders dan hem diep raken.

Liefde van Jezus en de liefde als vrucht van de Geest is de meest bijzondere liefde die er is. Om die liefde van Jezus te voelen en deze ook te kunnen doorgeven moet je vooral eens heel dichtbij jezelf blijven. De apostel van de liefde, Johannes, laat het woord ‘liefde’ heel vaak terugkomen. De liefde van Jezus is altijd ‘agapè’. Goed om dat nog weer eens in herinnering te roepen. Er zijn in het Grieks drie soorten liefde: ‘eros’ die op jezelf is gericht, ‘filio’ die wederzijds is en ‘agapè’ die zelfopofferend is.

God had de wereld zo lief dat Hij Jezus zond en Jezus kwam omdat Hij de wereld liefhad. De wereld dat was jij zonder geloof. Jij en ik die niet in de hemel konden komen en die het helemaal verknoeid hadden, maar ondanks dat was de liefde van Jezus zo zelfopofferend dat Hij Zichzelf er voor over had om jou te redden. De enige manier om echt zo lief te leren krijgen is als je voelt hoe lief Jezus jou heeft. Altijd en doorlopend! Ook als het mis ging in je leven, dan blijft Hij onvoorwaardelijke liefde geven.

Op deze manier is de vrucht van de Geest liefde. Leven door te wandelen door de Geest zorgt ervoor dat je onvoorwaardelijk lief gaat hebben. Zelfs als de ander je pijn doet, zelfs als je wordt afgewezen. Dat is niet de normale gang van zaken op deze aarde, dat is hemels leven en dat is echt niet altijd eenvoudig en kan alleen maar als je werkelijk Jezus’ liefde voor jou wilt voelen in je leven.

Gebed: Heilige Geest, vul mij met meer en meer liefde. Onvoorwaardelijke liefde zoals alleen U mij mee kunt vullen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Filippenzen 2:1-11

​1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn,
2. maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
3. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
4. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6. Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7. maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
10. opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als...

Thema: Filippenzen

“Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.” (Filippenzen 2:1 en 2)

Ja als, dan misschien. Maar wat nu als het niet zo is? Herken jij dat je bij het woordje ‘als’ al heel snel aan twee mogelijkheden denkt? Als het wel of als het niet. Met dat lastige woordje ‘als’ begint Paulus het tweede hoofdstuk van de brief aan de gemeente in Filippi. Het is een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. In de theologie wordt het ook wel de Christushymne genoemd. Een lofzang op Christus. En toch is het een lastig hoofdstuk om zomaar even los te lezen. En waar dat mee te maken heeft? Met dat woordje ‘als’.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu