Liefde in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #5 – 24 juli 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Paulus maakt de vrucht van de Geest heel concreet. Je zou nog kunnen zeggen dat de vrucht van de Geest natuurlijk niets anders is dan de Geest van Jezus. En als Die Geest voor vrucht gaat zorgen, wordt Jezus op aarde zichtbaar door jou heen. Dat is nu precies de bedoeling. Jezus legt Zijn bediening op onze schouders als het gaat over de gaven van de Geest, maar dat kan alleen maar met het karakter van Jezus. Het eerste onderdeel van dat karakter is dan ook ‘liefde’.

Als het gaat over de bediening van Jezus en de gaven van de Geest dan besteed Paulus in 1 Korinthe 13 in een heel hoofdstuk aandacht aan de liefde. En als hij dan de liefde beschrijft komen alle onderdelen van de vrucht van de Geest in de gave van liefde ook aan bod. Daar noemt hij deze eigenlijk ook als een gave van de Geest. Maar eigenlijk is ook de vrucht van de Geest door de Geest gegeven en dus loopt het ook wel wat door elkaar. Met de gaven van de Geest zou je kunnen zeggen dat dit is wat Jezus deed en wat wij mogen doen in Zijn Naam en de vrucht van de Geest is Wie Jezus is en wie wij mogen zijn in Hem.

Daar ligt liefde op het snijvlak van gaven en vrucht van de Geest. Zonder liefde is elke daad van de bediening van Jezus kil en koud. Je kunt van alles doen in de Naam van Jezus, maar als dat niet uit liefde gebeurt, blijft een wonder alleen een wonder, maar brengt het niemand dichter bij Jezus. Met andere woorden: Zonder liefde lijkt het nergens op. Dan is alles wat je doet niet zoals het is bedoeld. Om de vrucht van de Geest te laten groeien, moet je de focus op Jezus hebben. Hoe meer je wandelt met Jezus, hoe meer je van Hem zult houden. Een discipel die met Jezus wandelde zag zijn Meester aan het werk en dat kon niet anders dan hem diep raken.

Liefde van Jezus en de liefde als vrucht van de Geest is de meest bijzondere liefde die er is. Om die liefde van Jezus te voelen en deze ook te kunnen doorgeven moet je vooral eens heel dichtbij jezelf blijven. De apostel van de liefde, Johannes, laat het woord ‘liefde’ heel vaak terugkomen. De liefde van Jezus is altijd ‘agapè’. Goed om dat nog weer eens in herinnering te roepen. Er zijn in het Grieks drie soorten liefde: ‘eros’ die op jezelf is gericht, ‘filio’ die wederzijds is en ‘agapè’ die zelfopofferend is.

God had de wereld zo lief dat Hij Jezus zond en Jezus kwam omdat Hij de wereld liefhad. De wereld dat was jij zonder geloof. Jij en ik die niet in de hemel konden komen en die het helemaal verknoeid hadden, maar ondanks dat was de liefde van Jezus zo zelfopofferend dat Hij Zichzelf er voor over had om jou te redden. De enige manier om echt zo lief te leren krijgen is als je voelt hoe lief Jezus jou heeft. Altijd en doorlopend! Ook als het mis ging in je leven, dan blijft Hij onvoorwaardelijke liefde geven.

Op deze manier is de vrucht van de Geest liefde. Leven door te wandelen door de Geest zorgt ervoor dat je onvoorwaardelijk lief gaat hebben. Zelfs als de ander je pijn doet, zelfs als je wordt afgewezen. Dat is niet de normale gang van zaken op deze aarde, dat is hemels leven en dat is echt niet altijd eenvoudig en kan alleen maar als je werkelijk Jezus’ liefde voor jou wilt voelen in je leven.

Gebed: Heilige Geest, vul mij met meer en meer liefde. Onvoorwaardelijke liefde zoals alleen U mij mee kunt vullen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Goedheid in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #10 – 5 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ik zat zojuist een serie foto’s te bewerken. Voor de kenners, ik maak alle foto’s in RAW, met als gevolg dat je dan elke foto moet nabewerken. RAW is eigenlijk een digitale negatief, waardoor je met bewerken geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je eigenlijk geen beeld bewerkt, maar data. Een heel technisch verhaal, waar je gewoon software voor hebt, waardoor het gewoon fotobewerken lijkt. Voor degenen die, op welke manier dan ook, wel eens foto’s bewerken die weten hoe lastig dat kan zijn. Moet die foto nu nog iets warmer, iets geler of liever wat meer blauw. Wanneer is het goed genoeg. Soms blijf je schuiven. Daar moest ik even aan denken bij goedheid in de vrucht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu