Wrange vruchten zijn ook vruchten

Thema: Vruchtdragen #4 – 22 juli 2020

“Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.” (Galaten 5:17)

Als Paulus ons iets wil leren over de vrucht van de Geest doet hij eerst nog even iets anders. Hij begint namelijk niet met de vrucht van de Geest, maar hij begint eerst nog even met de vrucht van het vlees. Dat voor Paulus de vrucht van het vlees haaks staat op de vrucht van de Geest is wel duidelijk. Het vlees levert namelijk die vruchten op die voortkomen uit de verkeerde wortel. Zodra je die vrucht in je leven herkent, dan weet je dus dat je gebruikmaakt van verkeerde levenssappen.

Als er iemand duidelijk is over de geestelijke strijd in zijn leven dan is het natuurlijk Paulus. Het vlees strijd tegen de Geest en als hij het goede wil doen dan is het kwade er ook weer dichtbij. Ook Paulus struikelde nog in vele dingen, maar toch zegt hij dat we moeten regeren over de zonde. De zonde heeft geen recht meer van spreken als we in Christus zijn. Goed om dat te beseffen en daarmee lijkt het wel alsof Paulus bijna zegt dat de zonde die ons aanvalt een persoon is. Die macht heeft geen recht meer op ons leven.

In dat licht heeft Paulus het over de vrucht van het vlees. Wandel door de Geest, dat is zijn opdracht, dan zul je de begeerte van het vlees tegenstaan en overwinnen. Dat vlees dat vatbaar is voor de macht van het kwaad die is er, maar daar hoef jij je niet meer in te verliezen. Heel eenvoudig, omdat er een sterke macht en kracht in jou is. Laat je daarom leiden door de Geest.

De Geest leidt je zodra jouw geweten spreekt, zodra Gods stem klinkt als je iets doet. Dat gebeurt veel vaker dan wij vaak beseffen. Je kunt je afvragen of de Geest minder hard spreekt als je vaak toegeeft aan het kwaad of dat de herrie van het kwaad de liefdevolle stem van Gods Geest overstemt. Herrie zorgt altijd voor duisternis en de gevolgen zijn duidelijk: Een liefdeloze levenshouding vol veroordeling, haat en nijd, losbandigheid en afgoderij.

Paulus zegt dit niet om zijn lezers te veroordelen, want hij schrijft alsof hij er vanuit gaat dat zijn lezers deze dingen al lang niet meer doen. Hij wist wel beter, maar hij sprak zijn lezers vooral aan als mensen die door de Geest geleid worden. Dat zou ook zo moeten zijn, maar de vraag is of dat altijd zo was. Natuurlijk niet, want het waren ook gewoon mensen die door allerlei omstandigheden ook niet altijd zo nauwkeurig met God wandelden. Toch gaat hij er wel vanuit dat het leven door de Geest de basis is en daarom spreekt hij over het kwaad alsof dat door mensen gebeurt die buiten de gemeente staan.

Hij maakt dat zelfs zo sterk dat hij zegt dat degenen die het kwaad doen het Koninkrijk van God niet binnen zullen komen. Inderdaad, iemand die alleen maar die vruchten voorbrengt is ook geen kind van de Vader. Een leven uit Jezus levert wat anders op, maar Paulus zegt het niet om je moedeloos te maken als je wel eens struikelt. Dus die vrucht van het kwaad is ook als een waarschuwing en controle waar je staat in je relatie met God. Als we dat beseffen kunnen we de vruchten van de Geest wel bekijken en ons er door laten leiden.

Gebed: Heer, ik erken dat ik soms nog steeds wrange vruchten voorbrengt en dat ik regelmatig struikel, maar ik wil niets liever dan achter Jezus aan te gaan en de vrucht van de Geest te volbrengen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu