Wrange vruchten zijn ook vruchten

Thema: Vruchtdragen #4 – 22 juli 2020

“Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.” (Galaten 5:17)

Als Paulus ons iets wil leren over de vrucht van de Geest doet hij eerst nog even iets anders. Hij begint namelijk niet met de vrucht van de Geest, maar hij begint eerst nog even met de vrucht van het vlees. Dat voor Paulus de vrucht van het vlees haaks staat op de vrucht van de Geest is wel duidelijk. Het vlees levert namelijk die vruchten op die voortkomen uit de verkeerde wortel. Zodra je die vrucht in je leven herkent, dan weet je dus dat je gebruikmaakt van verkeerde levenssappen.

Als er iemand duidelijk is over de geestelijke strijd in zijn leven dan is het natuurlijk Paulus. Het vlees strijd tegen de Geest en als hij het goede wil doen dan is het kwade er ook weer dichtbij. Ook Paulus struikelde nog in vele dingen, maar toch zegt hij dat we moeten regeren over de zonde. De zonde heeft geen recht meer van spreken als we in Christus zijn. Goed om dat te beseffen en daarmee lijkt het wel alsof Paulus bijna zegt dat de zonde die ons aanvalt een persoon is. Die macht heeft geen recht meer op ons leven.

In dat licht heeft Paulus het over de vrucht van het vlees. Wandel door de Geest, dat is zijn opdracht, dan zul je de begeerte van het vlees tegenstaan en overwinnen. Dat vlees dat vatbaar is voor de macht van het kwaad die is er, maar daar hoef jij je niet meer in te verliezen. Heel eenvoudig, omdat er een sterke macht en kracht in jou is. Laat je daarom leiden door de Geest.

De Geest leidt je zodra jouw geweten spreekt, zodra Gods stem klinkt als je iets doet. Dat gebeurt veel vaker dan wij vaak beseffen. Je kunt je afvragen of de Geest minder hard spreekt als je vaak toegeeft aan het kwaad of dat de herrie van het kwaad de liefdevolle stem van Gods Geest overstemt. Herrie zorgt altijd voor duisternis en de gevolgen zijn duidelijk: Een liefdeloze levenshouding vol veroordeling, haat en nijd, losbandigheid en afgoderij.

Paulus zegt dit niet om zijn lezers te veroordelen, want hij schrijft alsof hij er vanuit gaat dat zijn lezers deze dingen al lang niet meer doen. Hij wist wel beter, maar hij sprak zijn lezers vooral aan als mensen die door de Geest geleid worden. Dat zou ook zo moeten zijn, maar de vraag is of dat altijd zo was. Natuurlijk niet, want het waren ook gewoon mensen die door allerlei omstandigheden ook niet altijd zo nauwkeurig met God wandelden. Toch gaat hij er wel vanuit dat het leven door de Geest de basis is en daarom spreekt hij over het kwaad alsof dat door mensen gebeurt die buiten de gemeente staan.

Hij maakt dat zelfs zo sterk dat hij zegt dat degenen die het kwaad doen het Koninkrijk van God niet binnen zullen komen. Inderdaad, iemand die alleen maar die vruchten voorbrengt is ook geen kind van de Vader. Een leven uit Jezus levert wat anders op, maar Paulus zegt het niet om je moedeloos te maken als je wel eens struikelt. Dus die vrucht van het kwaad is ook als een waarschuwing en controle waar je staat in je relatie met God. Als we dat beseffen kunnen we de vruchten van de Geest wel bekijken en ons er door laten leiden.

Gebed: Heer, ik erken dat ik soms nog steeds wrange vruchten voorbrengt en dat ik regelmatig struikel, maar ik wil niets liever dan achter Jezus aan te gaan en de vrucht van de Geest te volbrengen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:27-30

​27. Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,
28. en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit.
29. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
30. omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Altijd hetzelfde leven

Thema: Filippenzen

“Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.” (Filippenzen 1:27)

Wat is het verschil als iemand er is of er niet is? Die vraag is natuurlijk behoorlijk breed. Het kan iets met de sfeer doen als iemand er wel of niet is, maar het kan ook iets met je gedrag doen. Of nog sterker, jij kunt je gedrag erop aanpassen. Het duidelijkste voorbeeld is een klas tieners. Wat gebeurt er als een docent even wegloopt en dan ook een behoorlijk poosje wegblijft? Het begint met een propje dat gegooid wordt en als het lang genoeg duurt is de klas waarschijnlijk veranderd in een puinhoop. En als er dan wordt geroepen: “Pas op, de docent komt eraan”, dan zit iedereen ineens weer keurig op zijn plaats.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu