Niet wat je doet, maar wie je bent

Thema: Vruchtdragen

"Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur." (Mattheüs 5:22)

Hoewel Jezus wel veel spreekt over vruchtdragen, maakt Hij het niet altijd heel erg concreet wat vruchtdragen nu eigenlijk is. Ja, Hij doet het wel, maar Hij maakt het niet helemaal duidelijk. Het blijft nog heel erg groot, zou je kunnen zeggen. Jezus zegt er vooral over dat vruchtdragen is dat je doet wat Hij en de Vader willen. Je bent een discipel van Jezus als je doet wat Hij wil. Zo is het wel duidelijk en dan kom je ook uiteindelijk misschien wel vooral uit op de Tora. Niet om iets mee te verdienen, maar als een vanzelfsprekende vrucht van de Geest in ons.

Daarbij lijkt Jezus ook de touwtjes van de Tora nog iets strakker aan te trekken. Het wordt nog veel duidelijker dat het niet om die concrete zondige dingen gaat, maar dat ook en vooral de intentie meespeelt. Het gaat niet alleen om letterlijk niet iemand doodslaan, maar het zit daar al ver voor: Iemand haten is ook gelijk aan doodslag. Jezus weet natuurlijk heel goed dat boosheid omslaat in wrok en wrok in haat en dat de meeste moorden gepleegd worden door haat. Jezus daalt dus veel meer af tot de beweegredenen van ons hart.

Leven als discipel en leven met vruchten zit niet in wat je doet, maar wie je bent. Als je zo kijkt is het ineens helemaal niet vreemd dat Jezus de wet neemt als basis. Dat is dus niet wettisch. Het wordt wettisch als je gaat proberen om het te doen. Maar de wet doen is een rank die zelf vruchten wil voortbrengen. Dat kan natuurlijk niet. Om vruchten voort te brengen moet je in Christus zijn. Het is daarom dat Jezus de wet veel meer aanscherpt door op hartniveau te gaan spreken. Het helpt niet om geen moord te plegen. Dat is eigenlijk symptoombestrijding. Natuurlijk moet je dat niet doen, maar als je alleen de symptomen bestrijd, blijft de wortel nog steeds niet goed.

Jezus zegt dus niet: Doe zo goed mogelijk je best, maar Jezus zegt dat de wortel van je bestaan goed moet zijn. De dingen die zichtbaar zijn moeten in beweging zijn gekomen door je diepste intenties. Als je zo luistert naar de woorden van Jezus in de Bergrede en als je zo luistert naar de gelijkenis van de wijnstok, dan kom je vanzelf uit waar je moet zijn. Vernieuwing van binnenuit. Daarom zegt Paulus uiteindelijk dat de vrucht van de Geest het is waar het om moet gaan.

Betekent dat dan dat je wat betreft de vruchten in je leven helemaal passief mag blijven? Nee, natuurlijk niet, maar als vruchten iets is dat je door je best te doen bereikt, dan komen er slechts wat wrange vruchten. Het gaat dus niet om vruchten maken, maar het gaat om je blijven verbinden met Jezus, zodat die vruchten er komen. Je diep verwonderen over Jezus, helemaal ondersteboven raken van Hem en zoveel liefde voor Hem krijgen om wie Hij is, dat jouw leven daardoor wordt beïnvloed en gevormd. En als je dan weet dat een moord voorkomt uit de intenties van je hart, dan weet je ook dat je haat niet kunt toelaten in je leven, omdat Jezus niet uit haat, maar uit liefde leefde. Raak eens onder de indruk van het karakter van Jezus en je zult elk van de vruchten van de Geest ontdekken en je zult steeds meer verlangen naar meer van de Geest in je leven. Dan gaat het niet om meerdere vruchten, maar dan is het ene vrucht die meerdere kanten heeft. Net zoals een wijnstok alleen maar druiven voortbrengt. Dus de vrucht van de Geest, zoals Paulus ons wil leren is slechts één vrucht van de Geest, die in zichzelf de diversiteit heeft van het volmaakte karakter van Jezus.

Gebed: Heer, laat mij zien hoe mijn intenties belangrijk zijn en dat daaruit mijn daden volgen. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 12:9-21

​9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.
14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Vrede met alle mensen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:18)

We hebben het al even over vergeving gehad en dan vooral over vergeving die te maken heeft met mensen die je om vergeving vragen. De kans dat er mensen op je pad komen die je niet om vergeving vragen is erg groot. Iemand vroeg mij eens na een preek over vergeving: “Dus jij zegt dat ik de moordenaar van mijn zus moet vergeven?” Die conclusie was heel snel getrokken en ergens zat er ook nog wel een kern van waarheid in. Niet dat vergeving iets is als ‘zand erover en vanaf nu zijn we goede vriendjes’,  helemaal niet zelfs. Maar vasthouden van je wraakzucht, maakt je niet tot een gelukkig mens. Wat dan wel?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020
11 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu