Niet wat je doet, maar wie je bent

Thema: Vruchtdragen

"Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur." (Mattheüs 5:22)

Hoewel Jezus wel veel spreekt over vruchtdragen, maakt Hij het niet altijd heel erg concreet wat vruchtdragen nu eigenlijk is. Ja, Hij doet het wel, maar Hij maakt het niet helemaal duidelijk. Het blijft nog heel erg groot, zou je kunnen zeggen. Jezus zegt er vooral over dat vruchtdragen is dat je doet wat Hij en de Vader willen. Je bent een discipel van Jezus als je doet wat Hij wil. Zo is het wel duidelijk en dan kom je ook uiteindelijk misschien wel vooral uit op de Tora. Niet om iets mee te verdienen, maar als een vanzelfsprekende vrucht van de Geest in ons.

Daarbij lijkt Jezus ook de touwtjes van de Tora nog iets strakker aan te trekken. Het wordt nog veel duidelijker dat het niet om die concrete zondige dingen gaat, maar dat ook en vooral de intentie meespeelt. Het gaat niet alleen om letterlijk niet iemand doodslaan, maar het zit daar al ver voor: Iemand haten is ook gelijk aan doodslag. Jezus weet natuurlijk heel goed dat boosheid omslaat in wrok en wrok in haat en dat de meeste moorden gepleegd worden door haat. Jezus daalt dus veel meer af tot de beweegredenen van ons hart.

Leven als discipel en leven met vruchten zit niet in wat je doet, maar wie je bent. Als je zo kijkt is het ineens helemaal niet vreemd dat Jezus de wet neemt als basis. Dat is dus niet wettisch. Het wordt wettisch als je gaat proberen om het te doen. Maar de wet doen is een rank die zelf vruchten wil voortbrengen. Dat kan natuurlijk niet. Om vruchten voort te brengen moet je in Christus zijn. Het is daarom dat Jezus de wet veel meer aanscherpt door op hartniveau te gaan spreken. Het helpt niet om geen moord te plegen. Dat is eigenlijk symptoombestrijding. Natuurlijk moet je dat niet doen, maar als je alleen de symptomen bestrijd, blijft de wortel nog steeds niet goed.

Jezus zegt dus niet: Doe zo goed mogelijk je best, maar Jezus zegt dat de wortel van je bestaan goed moet zijn. De dingen die zichtbaar zijn moeten in beweging zijn gekomen door je diepste intenties. Als je zo luistert naar de woorden van Jezus in de Bergrede en als je zo luistert naar de gelijkenis van de wijnstok, dan kom je vanzelf uit waar je moet zijn. Vernieuwing van binnenuit. Daarom zegt Paulus uiteindelijk dat de vrucht van de Geest het is waar het om moet gaan.

Betekent dat dan dat je wat betreft de vruchten in je leven helemaal passief mag blijven? Nee, natuurlijk niet, maar als vruchten iets is dat je door je best te doen bereikt, dan komen er slechts wat wrange vruchten. Het gaat dus niet om vruchten maken, maar het gaat om je blijven verbinden met Jezus, zodat die vruchten er komen. Je diep verwonderen over Jezus, helemaal ondersteboven raken van Hem en zoveel liefde voor Hem krijgen om wie Hij is, dat jouw leven daardoor wordt beïnvloed en gevormd. En als je dan weet dat een moord voorkomt uit de intenties van je hart, dan weet je ook dat je haat niet kunt toelaten in je leven, omdat Jezus niet uit haat, maar uit liefde leefde. Raak eens onder de indruk van het karakter van Jezus en je zult elk van de vruchten van de Geest ontdekken en je zult steeds meer verlangen naar meer van de Geest in je leven. Dan gaat het niet om meerdere vruchten, maar dan is het ene vrucht die meerdere kanten heeft. Net zoals een wijnstok alleen maar druiven voortbrengt. Dus de vrucht van de Geest, zoals Paulus ons wil leren is slechts één vrucht van de Geest, die in zichzelf de diversiteit heeft van het volmaakte karakter van Jezus.

Gebed: Heer, laat mij zien hoe mijn intenties belangrijk zijn en dat daaruit mijn daden volgen. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Geloof in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #11

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

In de vrucht van de Geest zit ook geloof. Als je nu scherp genoeg bent, zou je zeggen: “Dat kan helemaal niet, want bij de vrucht van de Geest gaat het om je karakter en geloof is geen karaktereigenschap”. En dan heb je helemaal gelijk. De karaktertrek geloof bestaat inderdaad niet. Je kunt hooguit nog zeggen dat je goedgelovig bent, maar dat is qua vertaling geen optie. Dat klinkt trouwens ook niet heel erg positief.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu