Introductie vruchtdragen (2)

Thema: Vruchtdragen #2

"Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt."

Jezus zegt dat elke rank die in Hem geen vruchtdraagt werd weggenomen. Dat lijkt onmogelijk te kunnen kloppen, maar wees niet te snel met je reactie. Jezus weet echt wel wat Hij zegt. In Hem zijn en geen vruchtdragen. Er zijn uitleggers die zeggen dat dit over niet echte discipelen gaat, maar dat is lastig omdat Jezus hen wel ‘in Hem’ noemt. Als je naar het werkwoord kijkt dat vertaald is met ‘wegnemen’ of ‘afsnijden’, dan wordt het duidelijker. Het Griekse woord zou je ook met ‘opheffen’ of ‘optillen’ kunnen vertalen.

Jezus gebruikt dit woord namelijk ook op andere plaatsen. Tegen de verlamde zei Hij: Sta op, neem je bed op. Dat optillen van het bed is hetzelfde woord. Een nog bekendere tekst is Mattheüs 11 waar Jezus zegt dat we Zijn juk op ons moeten nemen. Het juk van Jezus optillen om het op ons te nemen. En ook het opnemen van het kruis en Jezus volgen heeft hetzelfde woord. En een nog duidelijkere tekst komen we tegen na de vermenigvuldiging van de broden en de vissen waar de discipelen na afloop al het overgebleven brood moeten oprapen.

Jezus heeft het hier dus eerder over ranken die geen vruchtdragen, maar wel in Hem zijn waar dat komt door iets anders dan doordat die rank niet actief is in het vruchtdragen. Jezus heeft het hier over geknakte en gebroken ranken. Ranken waar de sapstroom is verstoord. Jezus vertelt er niet bij hoe dat komt, maar Hij vertelt wel dat de landman deze ranken serieus neemt. Eigenlijk zegt Hij dus dat degenen die geen vruchtdragen, maar wel in Hem zijn, dat de landman komt en deze ranken optilt. Later in de gelijkenis zijn er ranken die niet in Christus zijn, die worden buitengeworpen, maar deze ranken zegt Jezus dat niet van. Deze ranken tilt de Vader op. Je mag ook wel vertalen met ‘wegnemen’, maar dan gaat het om het doel waarmee dit gebeurt. Jezus zegt namelijk niet dat Zijn Vader dat doet met het doel om ze in het vuur te gooien. Hij maakt Zich er bezorgd druk over dat ze geen vrucht dragen doordat ze gebroken zijn.

Wat doet een wijnboer met ranken die geknakt zijn? Als hij zich druk maakt over het feit dat een mooie rank geknapt is en hij wil toch dat hij vrucht zal dragen, dan knipt hij hem af. Je zou kunnen zeggen, dan neemt hij hem weg. En dan maakt hij een wond in de wijnstok en ent hem er opnieuw in.

Jezus is er op gericht dat je vruchtdraagt. Alle zorg gaat daar naar uit. Als je in Hem bent, dan zal Hij er ook voor zorgen dat je vruchten zult dragen. Dat lijdt geen twijfel. De landman neemt de rank op en ent hem opnieuw in. Dat is de zorg die de Vader aan je besteedt op het moment dat je vruchteloos bent. Met het doel dat iedereen vrucht zal dragen. Alleen de ranken die niet in de wijnstok zitten, die worden verbrand. Als je gelooft in Jezus en op Hem vertrouwt, dan zorgt dat Vader ervoor dat je opnieuw verbonden wordt met Jezus en knipt Hij de breuk in de relatie dus weg.

Er zijn dus twee manieren om meer vrucht te gaan dragen. Beschadigde ranken worden opnieuw ingeënt en goede ranken worden gesnoeid, zodat er geen overbodige bladgroei komt of dat er teveel kleine druiventrosjes zouden ontstaan waardoor de goede trossen niet kunnen uitgroeien. Er kunnen dus dingen zijn die wel goed zijn en wel vruchten zijn, maar niet die vruchten zijn die bij je bestemming passen. Soms stoppen bepaalde goede dingen in het leven met God, omdat God je veel liever ziet groeien in dat wat je bestemming is.

We kunnen maar één ding concluderen: De Vader wil dat we vruchten dragen en Hij zal er werkelijk alles aan doen. Met liefdevolle zorg is Hij met je bezig als je in Christus bent. En als we dat weten kunnen we naar de vruchten gaan kijken.

Gebed: Dank U Heer dat U gericht bent op de vruchten in mijn leven. Leer mij vrucht te dragen, help mij en laat mij mee vrucht dragen

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Goedheid in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #10 – 5 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ik zat zojuist een serie foto’s te bewerken. Voor de kenners, ik maak alle foto’s in RAW, met als gevolg dat je dan elke foto moet nabewerken. RAW is eigenlijk een digitale negatief, waardoor je met bewerken geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je eigenlijk geen beeld bewerkt, maar data. Een heel technisch verhaal, waar je gewoon software voor hebt, waardoor het gewoon fotobewerken lijkt. Voor degenen die, op welke manier dan ook, wel eens foto’s bewerken die weten hoe lastig dat kan zijn. Moet die foto nu nog iets warmer, iets geler of liever wat meer blauw. Wanneer is het goed genoeg. Soms blijf je schuiven. Daar moest ik even aan denken bij goedheid in de vrucht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu