Introductie vruchtdragen (1)

Thema: Vruchtdragen #1

“Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” (Johannes 15:2)

Waarom zou je een boomgaard planten als je niet de bedoeling hebt om vruchten te kweken? Aparte vraag, vind je niet? Ik zou het wel weten. Als ik dan bomen zou planten, maar ik zou geen vruchten willen, dan zou ik bomen planten met een mooie bladkleur. Of misschien zou ik een boom planten die mij schaduw geeft in de zomer. Hoe dan ook, als je een boomgaard plant, wil je appels, peren, pruimen of kersen. Een boom die je dat dan niet geeft, die haal je uit de boomgaard. Dat klinkt allemaal best wel logisch. Wat nu als je mensen op deze wereld zet met het doel dat ze leven zoals je bedoelt? Precies, dat heeft ook met vruchtdragen te maken. En wat dan als ze zo niet leven?

Het is opvallend dat Jezus nogal wat beelden gebruikt voor degenen die Hem volgen die alles te maken hebben met de oogst. Met andere woorden: Het gaat Jezus niet in de eerste plaats erom hoe de boom eruit ziet, maar het gaat Hem erom dat die boom vruchtdraagt. Nog ander gezegd: Het gaat er bij Jezus niet in de eerste plaats om hoe onbeholpen je soms de dingen in het leven doet, Hij wil Zijn bedoeling terug zien in je leven. Hij zoekt naar de intenties waarin Hij Zichzelf terugziet.

Het is wel duidelijk, de toon is gezet voor de komende zomerperiode: Vruchtdragen! Dat is niet alleen de toon, het is ook het thema. En dat thema is toch ook wel weer erg schurend, zeker als je de woorden van Jezus tot je laat doordringen. Jezus heeft het namelijk over de wijnrank. Misschien is die gelijkenis nog wel de meest heftige gelijkenis over vruchtdragen. Bij de gelijkenissen van de zaaier en de tarwe gaat het nog over zaad dat op een verkeerde plaats valt of over onkruid tussen het goede zaad. Bij de gelijkenis van de wijnstok en de ranken is dit nogal anders. Kijk maar even mee.

Jezus zegt iets dat wij heel vaak niet lezen. De term ‘In Christus zijn’ is een grote term geworden. De enige manier om vrucht te dragen is kennelijk door in Christus te zijn. Nu is dat al een uitdaging op zichzelf om dat goed uit te leggen, maar de uitdaging is nog wat groter als je de tweede zin uit de gelijkenis leest. Daar staat dit: “Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg”. Pardon, Jezus? U zegt het hier toch verkeerd, zeker? Als je in Christus bent en blijft is het toch goed?

Kennelijk dus niet. Sterker nog, je kunt dus blijkbaar in Christus zijn en geen vrucht dragen. Je kunt dus verbonden zijn met Hem en toch zonder vrucht blijven. En als dat gebeurt, wordt zo’n rank weggenomen. Jezus spreekt eigenlijk tegenstrijdige woorden. De hele verdere gelijkenis is duidelijk als als je in Hem bent en blijft, met Hem verbonden bent, dat er dan vanzelf vruchten zullen ontstaan, want uit onszelf dragen we geen vruchten, maar zo begint Jezus dus niet! Hij begint met ‘elke rank ìn Mij, die geen vrucht draagt’. Klopt dit dan niet? Volgende keer bekijken we dit verder, voor nu mag je even nadenken over hoe jij vruchten draagt in je leven.

Gebed: Heer, vruchtdragen voor U is wat Uw doel met mij is, leer mij wat U daarin van mij verwacht.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:27-30

​27. Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,
28. en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit.
29. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
30. omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Altijd hetzelfde leven

Thema: Filippenzen

“Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.” (Filippenzen 1:27)

Wat is het verschil als iemand er is of er niet is? Die vraag is natuurlijk behoorlijk breed. Het kan iets met de sfeer doen als iemand er wel of niet is, maar het kan ook iets met je gedrag doen. Of nog sterker, jij kunt je gedrag erop aanpassen. Het duidelijkste voorbeeld is een klas tieners. Wat gebeurt er als een docent even wegloopt en dan ook een behoorlijk poosje wegblijft? Het begint met een propje dat gegooid wordt en als het lang genoeg duurt is de klas waarschijnlijk veranderd in een puinhoop. En als er dan wordt geroepen: “Pas op, de docent komt eraan”, dan zit iedereen ineens weer keurig op zijn plaats.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu