Is vakantie houden Bijbels? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had." (Genesis 2:2)

Is vakantie iets dat Bijbels is? Een vraag met een uitdaging, zou je kunnen zeggen. Straks in de vakantieperiode zal ik ook een podcastserie online zetten over het thema recreatie. Daarin zal ik je laten zien dat het thema recreatie heel Bijbels is. Je kunt de vraag dan natuurlijk ook stellen of vakantie houden Bijbels is. Als vakantie iets is als het vacant laten van je plaats en op een andere plaats leven, dan zou je zelfs nog kunnen zeggen dat heel ons leven vakantie is, omdat we op aarde niet thuis zijn, maar dat is niet het gevoel dat wij bij vakantie krijgen.

Leven als hemelburger op aarde voelt niet als stoppen met werken en een poosje genieten. De manier zoals wij vaak tegen vakantie aankijken als iets extra’s wat dan ook nog eens meer genieten is dan normaal, dat lijkt niet overeen te komen met ons hemelburgerschap op aarde, wat met strijd en leven in gebrokenheid te maken heeft. Dit alles heeft er voor sommigen voor gezorgd dat ze vakantie niet Bijbels vinden en dat heeft al menig keer een vraag opgeroepen of vakantie inderdaad niet Bijbels is. En dan komt er ook vaak nog het argument bij dat Jezus ook geen vakantie hield.

Je voelt wel aan dat een vraag als deze wat uitdaging in zich heeft. In de eerste plaats omdat bijna niemand zou willen horen dat vakantie houden niet Bijbels te verantwoorden is. We willen eigenlijk allemaal graag op vakantie. Dus kun je dan deze vraag nog wel objectief beantwoorden? Het antwoord is ‘nee’. Het is onmogelijk om deze vraag objectief te beantwoorden en niet alleen omdat we eigenlijk maatschappelijk misschien maar één antwoord mogen geven, maar ook nog eens omdat onze tijd zo totaal anders is dan de tijd van de Bijbel.

Laten we eerlijk zijn, ons leven is nogal gejaagd en dat in tegenstelling tot het leven in de tijd van de Bijbel. Eigenlijk zijn wij altijd letterlijk en figuurlijk online. De lat ligt enorm hoog en we jagen van dag tot dag door. Het gevolg is dat we die vakantieperiode eigenlijk dringend nodig hebben en dat is meer dan alleen maar iets dat je psychisch kunt duiden omdat nu eenmaal iedereen zegt aan vakantie toe te zijn.  Dat zijn we ook werkelijk vanwege onze maatschappelijke manier van leven. Daar kun je dus gerust wat vraagtekens bij zetten. Nergens in de Bijbel zie je Jezus rennen. Hij leeft altijd vanuit de rust.

Laten we daarom eens kijken of we vanuit de rust wat lijnen kunnen ontdekken. Jezus leefde vanuit de rust, maar tegelijk nam Hij ook rust. Rust is iets dat dus in je zit en rust is een keus. Als je in de Bijbel kijkt waar rust het eerste voorkomt, blijkt dat dit al heel snel gebeurt. De eerste die rust neemt is namelijk God Zelf. Hij rustte op de zevende dag van Zijn werk. Hij stopt op dat moment met werken. Dat was niet omdat Hij Zichzelf had opgejaagd, maar God wilde tijd nemen om te genieten van wat Hij had gemaakt. God neemt dus afstand om te kijken wat er is ontstaan. Tijdens dat genieten van Zijn werk gaat Hij niet door met nog meer nieuwe dingen. Hij wijdt Zich toe aan genieten. Juist dat trekt God door naar ons. Het enige dat Hij laat terugkomen van het scheppen in de grondwet van Zijn Koninkrijk is rusten.

Rusten is zelfs een verplichting voor ons geworden in de wet van God. En dat neemt de schrijver van de Hebreeënbrief ook over als hij het heeft over het ingaan in de rust. Hij noemt dat een eeuwige sabbatsrust. Dat is niet in de eerste plaats omdat je moe bent, maar omdat God het je gunt dat jij mag genieten van Zijn schepping. Jij bent als beelddrager van God bedoeld om te genieten van wat Hij maakte. Je mag afstand nemen van je werk om dat te doen. Sterker nog, je moet afstand nemen van je werk om te genieten van wat God maakte.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Goedheid in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #10 – 5 augustus 2020

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

Ik zat zojuist een serie foto’s te bewerken. Voor de kenners, ik maak alle foto’s in RAW, met als gevolg dat je dan elke foto moet nabewerken. RAW is eigenlijk een digitale negatief, waardoor je met bewerken geen kwaliteitsverlies hebt, omdat je eigenlijk geen beeld bewerkt, maar data. Een heel technisch verhaal, waar je gewoon software voor hebt, waardoor het gewoon fotobewerken lijkt. Voor degenen die, op welke manier dan ook, wel eens foto’s bewerken die weten hoe lastig dat kan zijn. Moet die foto nu nog iets warmer, iets geler of liever wat meer blauw. Wanneer is het goed genoeg. Soms blijf je schuiven. Daar moest ik even aan denken bij goedheid in de vrucht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu