Is vakantie houden Bijbels? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had." (Genesis 2:2)

Is vakantie iets dat Bijbels is? Een vraag met een uitdaging, zou je kunnen zeggen. Straks in de vakantieperiode zal ik ook een podcastserie online zetten over het thema recreatie. Daarin zal ik je laten zien dat het thema recreatie heel Bijbels is. Je kunt de vraag dan natuurlijk ook stellen of vakantie houden Bijbels is. Als vakantie iets is als het vacant laten van je plaats en op een andere plaats leven, dan zou je zelfs nog kunnen zeggen dat heel ons leven vakantie is, omdat we op aarde niet thuis zijn, maar dat is niet het gevoel dat wij bij vakantie krijgen.

Leven als hemelburger op aarde voelt niet als stoppen met werken en een poosje genieten. De manier zoals wij vaak tegen vakantie aankijken als iets extra’s wat dan ook nog eens meer genieten is dan normaal, dat lijkt niet overeen te komen met ons hemelburgerschap op aarde, wat met strijd en leven in gebrokenheid te maken heeft. Dit alles heeft er voor sommigen voor gezorgd dat ze vakantie niet Bijbels vinden en dat heeft al menig keer een vraag opgeroepen of vakantie inderdaad niet Bijbels is. En dan komt er ook vaak nog het argument bij dat Jezus ook geen vakantie hield.

Je voelt wel aan dat een vraag als deze wat uitdaging in zich heeft. In de eerste plaats omdat bijna niemand zou willen horen dat vakantie houden niet Bijbels te verantwoorden is. We willen eigenlijk allemaal graag op vakantie. Dus kun je dan deze vraag nog wel objectief beantwoorden? Het antwoord is ‘nee’. Het is onmogelijk om deze vraag objectief te beantwoorden en niet alleen omdat we eigenlijk maatschappelijk misschien maar één antwoord mogen geven, maar ook nog eens omdat onze tijd zo totaal anders is dan de tijd van de Bijbel.

Laten we eerlijk zijn, ons leven is nogal gejaagd en dat in tegenstelling tot het leven in de tijd van de Bijbel. Eigenlijk zijn wij altijd letterlijk en figuurlijk online. De lat ligt enorm hoog en we jagen van dag tot dag door. Het gevolg is dat we die vakantieperiode eigenlijk dringend nodig hebben en dat is meer dan alleen maar iets dat je psychisch kunt duiden omdat nu eenmaal iedereen zegt aan vakantie toe te zijn.  Dat zijn we ook werkelijk vanwege onze maatschappelijke manier van leven. Daar kun je dus gerust wat vraagtekens bij zetten. Nergens in de Bijbel zie je Jezus rennen. Hij leeft altijd vanuit de rust.

Laten we daarom eens kijken of we vanuit de rust wat lijnen kunnen ontdekken. Jezus leefde vanuit de rust, maar tegelijk nam Hij ook rust. Rust is iets dat dus in je zit en rust is een keus. Als je in de Bijbel kijkt waar rust het eerste voorkomt, blijkt dat dit al heel snel gebeurt. De eerste die rust neemt is namelijk God Zelf. Hij rustte op de zevende dag van Zijn werk. Hij stopt op dat moment met werken. Dat was niet omdat Hij Zichzelf had opgejaagd, maar God wilde tijd nemen om te genieten van wat Hij had gemaakt. God neemt dus afstand om te kijken wat er is ontstaan. Tijdens dat genieten van Zijn werk gaat Hij niet door met nog meer nieuwe dingen. Hij wijdt Zich toe aan genieten. Juist dat trekt God door naar ons. Het enige dat Hij laat terugkomen van het scheppen in de grondwet van Zijn Koninkrijk is rusten.

Rusten is zelfs een verplichting voor ons geworden in de wet van God. En dat neemt de schrijver van de Hebreeënbrief ook over als hij het heeft over het ingaan in de rust. Hij noemt dat een eeuwige sabbatsrust. Dat is niet in de eerste plaats omdat je moe bent, maar omdat God het je gunt dat jij mag genieten van Zijn schepping. Jij bent als beelddrager van God bedoeld om te genieten van wat Hij maakte. Je mag afstand nemen van je werk om dat te doen. Sterker nog, je moet afstand nemen van je werk om te genieten van wat God maakte.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 13:1-17

​1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.
2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden,
3. stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,
4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.
5. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.
6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
7. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.
8. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.
9. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.
10. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.
11. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.
12. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
13. U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.
14. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
16. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
17. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars voeten wassen

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.” (Johannes 13:14)

Wanneer heb jij voor het laatst de voeten van iemand anders gewassen? Als je in de zorg werkt telt dat even niet mee. Het is een beetje een vreemde vraag, want ik denk dat de meesten nog nooit iemand de voeten hebben gewassen, behalve vanuit een bepaalde zorgrol. Maar de voeten wassen, zoals Jezus bedoelt, doen we dat wel eens? Eigenlijk zou je die vraag niet moeten stellen, want Jezus stelt, nadat Hij de voeten van de discipelen heeft gewassen, dat ook zij elkaars voeten moeten wassen. Jezus laat het geen keus zijn, maar een opdracht.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 oktober 2020
21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu