Is vakantie houden Bijbels? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had." (Genesis 2:2)

Is vakantie iets dat Bijbels is? Een vraag met een uitdaging, zou je kunnen zeggen. Straks in de vakantieperiode zal ik ook een podcastserie online zetten over het thema recreatie. Daarin zal ik je laten zien dat het thema recreatie heel Bijbels is. Je kunt de vraag dan natuurlijk ook stellen of vakantie houden Bijbels is. Als vakantie iets is als het vacant laten van je plaats en op een andere plaats leven, dan zou je zelfs nog kunnen zeggen dat heel ons leven vakantie is, omdat we op aarde niet thuis zijn, maar dat is niet het gevoel dat wij bij vakantie krijgen.

Leven als hemelburger op aarde voelt niet als stoppen met werken en een poosje genieten. De manier zoals wij vaak tegen vakantie aankijken als iets extra’s wat dan ook nog eens meer genieten is dan normaal, dat lijkt niet overeen te komen met ons hemelburgerschap op aarde, wat met strijd en leven in gebrokenheid te maken heeft. Dit alles heeft er voor sommigen voor gezorgd dat ze vakantie niet Bijbels vinden en dat heeft al menig keer een vraag opgeroepen of vakantie inderdaad niet Bijbels is. En dan komt er ook vaak nog het argument bij dat Jezus ook geen vakantie hield.

Je voelt wel aan dat een vraag als deze wat uitdaging in zich heeft. In de eerste plaats omdat bijna niemand zou willen horen dat vakantie houden niet Bijbels te verantwoorden is. We willen eigenlijk allemaal graag op vakantie. Dus kun je dan deze vraag nog wel objectief beantwoorden? Het antwoord is ‘nee’. Het is onmogelijk om deze vraag objectief te beantwoorden en niet alleen omdat we eigenlijk maatschappelijk misschien maar één antwoord mogen geven, maar ook nog eens omdat onze tijd zo totaal anders is dan de tijd van de Bijbel.

Laten we eerlijk zijn, ons leven is nogal gejaagd en dat in tegenstelling tot het leven in de tijd van de Bijbel. Eigenlijk zijn wij altijd letterlijk en figuurlijk online. De lat ligt enorm hoog en we jagen van dag tot dag door. Het gevolg is dat we die vakantieperiode eigenlijk dringend nodig hebben en dat is meer dan alleen maar iets dat je psychisch kunt duiden omdat nu eenmaal iedereen zegt aan vakantie toe te zijn.  Dat zijn we ook werkelijk vanwege onze maatschappelijke manier van leven. Daar kun je dus gerust wat vraagtekens bij zetten. Nergens in de Bijbel zie je Jezus rennen. Hij leeft altijd vanuit de rust.

Laten we daarom eens kijken of we vanuit de rust wat lijnen kunnen ontdekken. Jezus leefde vanuit de rust, maar tegelijk nam Hij ook rust. Rust is iets dat dus in je zit en rust is een keus. Als je in de Bijbel kijkt waar rust het eerste voorkomt, blijkt dat dit al heel snel gebeurt. De eerste die rust neemt is namelijk God Zelf. Hij rustte op de zevende dag van Zijn werk. Hij stopt op dat moment met werken. Dat was niet omdat Hij Zichzelf had opgejaagd, maar God wilde tijd nemen om te genieten van wat Hij had gemaakt. God neemt dus afstand om te kijken wat er is ontstaan. Tijdens dat genieten van Zijn werk gaat Hij niet door met nog meer nieuwe dingen. Hij wijdt Zich toe aan genieten. Juist dat trekt God door naar ons. Het enige dat Hij laat terugkomen van het scheppen in de grondwet van Zijn Koninkrijk is rusten.

Rusten is zelfs een verplichting voor ons geworden in de wet van God. En dat neemt de schrijver van de Hebreeënbrief ook over als hij het heeft over het ingaan in de rust. Hij noemt dat een eeuwige sabbatsrust. Dat is niet in de eerste plaats omdat je moe bent, maar omdat God het je gunt dat jij mag genieten van Zijn schepping. Jij bent als beelddrager van God bedoeld om te genieten van wat Hij maakte. Je mag afstand nemen van je werk om dat te doen. Sterker nog, je moet afstand nemen van je werk om te genieten van wat God maakte.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Filippenzen 2:1-11

​1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn,
2. maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
3. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
4. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6. Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7. maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
10. opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als...

Thema: Filippenzen

“Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.” (Filippenzen 2:1 en 2)

Ja als, dan misschien. Maar wat nu als het niet zo is? Herken jij dat je bij het woordje ‘als’ al heel snel aan twee mogelijkheden denkt? Als het wel of als het niet. Met dat lastige woordje ‘als’ begint Paulus het tweede hoofdstuk van de brief aan de gemeente in Filippi. Het is een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. In de theologie wordt het ook wel de Christushymne genoemd. Een lofzang op Christus. En toch is het een lastig hoofdstuk om zomaar even los te lezen. En waar dat mee te maken heeft? Met dat woordje ‘als’.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu