Heeft God alles al bepaald? (2)

Thema: Vragen staat vrij

"Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 Korinthe 13:12)

Er zijn besluiten van God die onomkeerbaar vaststaan. Het reddingsplan van God staat absoluut vast en ook Jezus is duidelijk dat degenen die de Vader aan Hem heeft gegeven, nooit meer uit Zijn handen kunnen vallen. Maar aan de andere kant is Gods oordeel, tot de oordeelsdag niet onwrikbaar. God was van plan om Israël uit te roeien, maar Hij deed het niet. Ninevé zou omgekeerd worden, maar toen er bekering kwam, bedacht God Zich. Gods genade is zo onbegrijpelijk groot dat Hij soms toch nog afwijkt van Zijn plan. Reacties van mensen kunnen Gods plannen veranderen.

Nu kun je zeggen dat dit dan ook Gods plan was, maar dan is de manier hoe de Bijbel er over spreekt wel vreemd. God laat Zich verbidden, God kreeg berouw en dit soort termen passen niet bij een plan dat toch al vast stond en niet beïnvloedbaar was door mensen. Gods scheppingsplan, Gods reddingsplan en Gods herscheppingsplan staat vast. Alles wat daarvoor moest gebeuren, heeft God gegeven. Maar daar buiten geeft God ons invloed op de geschiedenis. Dat is bijzonder, maar dat maakt ook dat jouw handelen, jouw bidden en jouw doen en laten invloed heeft in wat God doet. Daarmee is God niet afhankelijk van ons, maar Hij geeft ons wel invloed. Probeer nu niet uit dat spanningsveld te komen, want dan is het mysterie van God verdwenen.

Het is juist bemoedigend dat dit voor ons niet te begrijpen is en dat er ruimte is. Als je kijkt bij Mozes, daar was God niet van plan om nog mee te gaan naar het beloofde land. Sterker nog, God had zelfs met Mozes, na het gouden kalf, opnieuw met een volk willen beginnen. Tot Mozes begon te bidden. God kwam op Zijn besluit terug en zelfs toen Mozes bad dat hij zonder God niet verder wilde, herzag ook God Zijn beslissing daarover en trekt Hij toch mee op.

Het laat dus zien dat God wel besluiten heeft genomen waar Hij echt niet van zal afwijken. Dat is maar goed ook, anders zouden mensen en demonen er voor kunnen zorgen dat er geen reddingsplan was. Maar over heel veel andere dingen laat God invloed over voor ons. Wij mogen met Hem in gesprek gaan en God reageert daar dus op. Ik ben er van overtuigd dat als Abraham door was blijven gaan met het steeds kleinere getal van mensen die rechtvaardig waren in Sodom en Gomorra te noemen, dat God de steden zelfs nog had gespaard omdat Abraham was blijven doorvragen.

Als je kijkt naar Hizkia, die krijgt van God te horen dat hij gaat sterven, maar als hij bidt en smeekt, krijgt hij er vijftien jaar bij. En wat denk je van alle wonderen die gebeuren op het gebed? Als we niet zouden bidden, wat zou er dan aan wonderen niet zijn gebeurd? Je kunt zeggen dat die toch wel waren gebeurd, maar is dat taal van het geloof.

Hoe Gods plannen vanuit Zijn glorie en majesteit functioneren weten wij niet. Daar krijgen we ook maar een bepaald zicht op. Je kunt het ook zeggen zoals Paulus: “We kijken nu nog door middel van een spiegel in een raadsel, maar straks zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht”. Maar ondanks dat weten we wel dat onze gebeden zin hebben en zelfs Gods plannen kunnen laten veranderen. Besef je dat je als gelovige zoveel invloed hebt in deze wereld. Vroeger zeiden ze dat het gebed de kurken zijn waar de wereld op drijft. Al begrijpen we lang niet alles van Gods plannen, we weten wel dat we als Zijn kinderen serieus genomen worden voor Hem en we zelfs voor vijanden om genade kunnen vragen.

Gebed: Heer, dank U wel dat, ondanks dat ik U lang niet altijd begrijp, ik wel altijd als Uw kind U mag vragen wat ik nodig heb en ik zelfs mag vragen wat ik verlang en U Uw plannen daarvoor aanpast.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu