Waarom kost bidden zoveel moeite (2)

Thema: Vragen staat vrij

“Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.” (Johannes 6:15)

Waarom bidden moeite kost? Omdat het iets is waarmee je direct midden in de geestelijke strijd staat en je geestelijk je in de hemelse gewesten bevindt. Dat was al wel een duidelijke conclusie. Bidden is dus in de eerste plaats niet moeilijk omdat je eerder je bed uit zou moeten komen. Je lost het niet op met een aantal religieuze regels. Dan klopt het met je verstand misschien wel mooi, maar is het navolgen van die regels dan bidden? Heel concreet wil ik nog wel een ander punt noemen. Wat maakt dat bidden zoveel moeite kost? Onze tijd waarin wij leven.

In wat voor tijd leven wij? We leven in een tijd waar alles snel moet gebeuren. Nergens is meer echt tijd voor en wat nog een groter probleem is: we doen niets anders dan multitasken. Pas multitasten even toe op bidden, wat krijg je dan? Dan ontstaat er zoiets als: Terwijl je zit te bidden, komt er een appje binnen, daar reageer je op, er komt een mailtje binnen, die lees je dan ook nog met een half oog en ondertussen zie je dat er een update voor je computer klaarstaat, die kun je wel doen terwijl je toch zit te bidden, anders moet je er straks op wachten, maar je kijkt ondertussen met een half oog wel of het goed blijft gaan. Nu hoop ik dat ik het overdrijf, maar ik vrees dat er minimaal wel een kern van waarheid in zit. Nu zijn er mensen die zeggen: “Dat is toch oneerbiedig, zo mag je toch niet bidden?” Misschien hebben die mensen gelijk, maar ons hele leven is wel op deze manier opgebouwd. We zijn altijd online.

Vind je het dan gek dat bidden moeite kost? Als bidden betekent dat je een andere wereld in stapt, de geestelijke wereld, dat moeten we ons misschien eens afvragen of die twee werelden wel passen in ene multitaskbeweging. Als je de definitie neemt dat multitasken betekent dat je van alles een beetje doet, dan zou je misschien ook de conclusie moeten trekken dat als je dit toepast op bidden, dat er weinig gebed ontstaat. Ja, bidden kost moeite en sterker nog, als je echt tijd wilt nemen voor gebed, dan kost je dat ook iets en dan ontkom je er ook niet aan dat er dingen blijven liggen omdat je wilt bidden.

Het zou kunnen dat je nu denkt: “Ja, Theo, je hebt je punt wel gemaakt, maar hoe doe ik het dan anders?” Er is maar ene manier om het echt anders te doen en dat is kijken hoe Jezus het deed. Wat denk je? Deed Jezus aan multitasken? Ik geloof zeker van wel. Hij preekte, zag tijdens Zijn preek van alles gebeuren, zag iemand op Hem afkomen die genezing nodig had en tegelijk zag Hij een voorbeeld voor een gelijkenis. Maar er was één ding waarbij Jezus niet multitaskte: Als Hij bad.

Dat begint al in het begin van het Markus-evangelie. Jezus had hard gewerkt en de andere ochtend vroeg stond Hij op. Niemand was nog op en Hij ging naar buiten, alleen. Het gaat niet om het feit dat Hij vroeg opstaat, want dat is zeker niet de standaard bij Jezus’ manier van bidden. Hij zondert Zich af. Geen afleiding, stilte en rust. Niet op een stille kamer in huis, daar werd Hij telkens gestoord. Een plek waar ze Hem niet direct zouden vinden. En ondertussen stonden er bij Hem thuis massa’s mensen voor de deur. Later nadat Hij met vijf broden en twee vissen duizenden mensen te eten had gegeven komt de menigte op Hem af. En wat doet Hij? Hij gaat naar een plaats alleen. Bijna altijd als Jezus overleg zoekt met Zijn Vader, doet Hij dat afgezonderd en in eenzaamheid.

Waarom kost bidden zoveel moeite? Omdat wij tijdens het bidden te vaak veel te veel willen. Als je Jezus’ voorbeeld zou volgen, zouden we een eenzame plaats zoeken. Dat is dus misschien heel vaak wel niet je kamer, want daar gebeurt gewoon veel te veel. Daar kun je niet focussen op de geestelijke strijd, daar word je als soldaat afgeleid. Er zullen mensen zijn die achter hun bureau kunnen bidden, maar ik kan je zeggen dat ik het niet kan. Bij mij moeten echt de prikkels uit en als ik in de rust met God kom, dan verandert het ook van binnen en is bidden veel minder moeilijk dan het lijkt.

Gebed: Heer, help mij om offline in deze wereld te zijn als ik online met U ben.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu