Waarom kost bidden zoveel moeite (1)

Serie: Vragen staat vrij

"... terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen." (Efeze 6:18)

Heb jij die ervaring ook dat je iedere keer je wel voorneemt om te bidden, maar het lijkt onmogelijk om het vol te houden. En als je dan regelmatig te horen krijgt dat stille tijd toch echt nodig is, begin je misschien jezelf wel eens de vraag te stellen of je geloof wel goed genoeg is. Nu ken ik mensen die heel veel structuur in hun stille tijd hebben, maar ik ken er meer die dat niet hebben. En zelfs de discipelen die met Jezus in Gethsemané waren en daar moesten bidden, vielen in slaap. Dat zegt wel iets over hoe moeilijk bidden soms kan zijn.

Door de tijd heen zijn er al veel vragen op mij afgekomen. Deels door het schrijven van ‘Tijd met God’, maar zeker ook na jarenlange pastorale begeleiding. De komende tijd zal ik van deze vragen en de vragen die jij als lezer kunt insturen een serie maken ‘Vragen staat vrij’. Je zult merken dat deze serie een mix zal zijn tussen Bijbelstudie, ervaringen en ook gewoon wat je in de Bijbel leest over soortgelijke vragen. Stel dus de komende tijd de vragen die je hebt en ik zal kijken of ze passen binnen ‘Tijd met God’ en deze serie. De eerste vraag om bij stil te staan is waarom is bidden zoveel moeite kost?

Ik hoor van jongeren vaak dat ze op bed gaan liggen om te bidden. Dan kun je er wel vanuit gaan dat het ‘amen’ van je gebed pas de andere ochtend plaats zal vinden, maar wat nu in al die situaties waar je er wel alles aan wilt doen, maar het lukt echt niet. Het is dus te makkelijk om te zeggen dat je om te bidden goede keuzes moet maken.

Bidden is volgens Paulus, als hij het over de geestelijke wapenrusting in Efeze 6 heeft, iets wat hoort bij de strijd van het geloof. Het is een onderdeel van de wapenrusting, misschien zelfs wel het enige aanvalswapen dat we hebben gekregen. Zodra wij gaan bidden, sta je dus direct midden in de strijd. Bidden is iets dat je niet doet in de eerste plaats op een bepaalde plaats en op een bepaald moment. Zodra jij gaat bidden, stap je de geestelijke wereld in. De geestelijke wereld waarover we ook lezen dat er meerdere hemelen zijn. De lucht en de hemel als woonplaats van God, maar bidden doen we in de hemel die daar tussen zit. Bidden doe je in de tweede hemel en daar vindt ook de geestelijke strijd plaats. Het is de plaats van engelen en demonen, maar ook onze plaats zodra we geestelijk leven en vooral als we bidden.

Bidden gebeurt dus op de plaats waar de echte beslissingen worden genomen. Nu kun je met deze kennis niet gelijk concreet iets, maar als je beseft dat dit zo is, dan kom je er ook achter dat als we bidden, we dus ook tegenstand kunnen verwachten. Bidden is daarmee ook gelijk niet langer meer je verlanglijstje neerleggen bij God, maar het is het gesprek dat jij voert met God over dat wat er echt toe doet. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat veel van onze gebeden zo op onszelf gericht zijn dat ze eigenlijk geen gebeden zijn. Natuurlijk mag je vragen om wat je nodig hebt, maar de vraag daarbij is, waarom je het nodig hebt. Is je leven gericht op God en op Zijn Koninkrijk. Dan komt je gebedsleven in een ander licht te staan.

Val je dan niet meer in slaap tijdens je gebed? Niet direct natuurlijk. Beseffen wat je gebed is en welke plaats het heeft in de geestelijke wereld, maakt dan wel dat jouw keuzes voor gebed gerichter zullen worden op Gods bedoelingen. Je merkt wel dat ik niet de kant van allemaal regels op wil gaan. Die heb ik al genoeg gehoord in mijn leven. Je moet je dag beginnen met gebed, liefst een uur eerder je bed uit, je moet je dag beëindigen met gebed, het moet er zus en zo uitzien. Nee, dat is het echt allemaal niet. Het is fijn als jij een uur eerder je bed uit kunt komen om te bidden, maar je zou maar veeboer zijn en om 5 uur ’s ochtends je koeien moeten melken.

Gebed begint bij het besef dat het van veel groter belang is dan van levensbelang. Het overstijgt alle grenzen van het leven. En in die geestelijke wereld is je gebed tegelijk je ontmoeting met God je Vader. Het is daar waar je de relatie met Hem onderhoudt. Maar besef dat de Vader werkt, tot nu toe en tot de wederkomst en bezig is om Zijn Koninkrijk te bouwen. In de ontmoeting met jou, schakelt Hij jou daar ook voor in. Laat dit de komende dagen eens bezinken in je ziel, dan kunnen we volgende keer nog even kijken naar Jezus’ manier van bidden.

Gebed: Heer, dank U wel dat bidden veel meer is dan wat praten met U, dank U wel dat juist mijn gebed het verschil kan maken en dat U mij gebruikt door mijn bidden heen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu