Waarom kost bidden zoveel moeite (1)

Serie: Vragen staat vrij

"... terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen." (Efeze 6:18)

Heb jij die ervaring ook dat je iedere keer je wel voorneemt om te bidden, maar het lijkt onmogelijk om het vol te houden. En als je dan regelmatig te horen krijgt dat stille tijd toch echt nodig is, begin je misschien jezelf wel eens de vraag te stellen of je geloof wel goed genoeg is. Nu ken ik mensen die heel veel structuur in hun stille tijd hebben, maar ik ken er meer die dat niet hebben. En zelfs de discipelen die met Jezus in Gethsemané waren en daar moesten bidden, vielen in slaap. Dat zegt wel iets over hoe moeilijk bidden soms kan zijn.

Door de tijd heen zijn er al veel vragen op mij afgekomen. Deels door het schrijven van ‘Tijd met God’, maar zeker ook na jarenlange pastorale begeleiding. De komende tijd zal ik van deze vragen en de vragen die jij als lezer kunt insturen een serie maken ‘Vragen staat vrij’. Je zult merken dat deze serie een mix zal zijn tussen Bijbelstudie, ervaringen en ook gewoon wat je in de Bijbel leest over soortgelijke vragen. Stel dus de komende tijd de vragen die je hebt en ik zal kijken of ze passen binnen ‘Tijd met God’ en deze serie. De eerste vraag om bij stil te staan is waarom is bidden zoveel moeite kost?

Ik hoor van jongeren vaak dat ze op bed gaan liggen om te bidden. Dan kun je er wel vanuit gaan dat het ‘amen’ van je gebed pas de andere ochtend plaats zal vinden, maar wat nu in al die situaties waar je er wel alles aan wilt doen, maar het lukt echt niet. Het is dus te makkelijk om te zeggen dat je om te bidden goede keuzes moet maken.

Bidden is volgens Paulus, als hij het over de geestelijke wapenrusting in Efeze 6 heeft, iets wat hoort bij de strijd van het geloof. Het is een onderdeel van de wapenrusting, misschien zelfs wel het enige aanvalswapen dat we hebben gekregen. Zodra wij gaan bidden, sta je dus direct midden in de strijd. Bidden is iets dat je niet doet in de eerste plaats op een bepaalde plaats en op een bepaald moment. Zodra jij gaat bidden, stap je de geestelijke wereld in. De geestelijke wereld waarover we ook lezen dat er meerdere hemelen zijn. De lucht en de hemel als woonplaats van God, maar bidden doen we in de hemel die daar tussen zit. Bidden doe je in de tweede hemel en daar vindt ook de geestelijke strijd plaats. Het is de plaats van engelen en demonen, maar ook onze plaats zodra we geestelijk leven en vooral als we bidden.

Bidden gebeurt dus op de plaats waar de echte beslissingen worden genomen. Nu kun je met deze kennis niet gelijk concreet iets, maar als je beseft dat dit zo is, dan kom je er ook achter dat als we bidden, we dus ook tegenstand kunnen verwachten. Bidden is daarmee ook gelijk niet langer meer je verlanglijstje neerleggen bij God, maar het is het gesprek dat jij voert met God over dat wat er echt toe doet. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat veel van onze gebeden zo op onszelf gericht zijn dat ze eigenlijk geen gebeden zijn. Natuurlijk mag je vragen om wat je nodig hebt, maar de vraag daarbij is, waarom je het nodig hebt. Is je leven gericht op God en op Zijn Koninkrijk. Dan komt je gebedsleven in een ander licht te staan.

Val je dan niet meer in slaap tijdens je gebed? Niet direct natuurlijk. Beseffen wat je gebed is en welke plaats het heeft in de geestelijke wereld, maakt dan wel dat jouw keuzes voor gebed gerichter zullen worden op Gods bedoelingen. Je merkt wel dat ik niet de kant van allemaal regels op wil gaan. Die heb ik al genoeg gehoord in mijn leven. Je moet je dag beginnen met gebed, liefst een uur eerder je bed uit, je moet je dag beëindigen met gebed, het moet er zus en zo uitzien. Nee, dat is het echt allemaal niet. Het is fijn als jij een uur eerder je bed uit kunt komen om te bidden, maar je zou maar veeboer zijn en om 5 uur ’s ochtends je koeien moeten melken.

Gebed begint bij het besef dat het van veel groter belang is dan van levensbelang. Het overstijgt alle grenzen van het leven. En in die geestelijke wereld is je gebed tegelijk je ontmoeting met God je Vader. Het is daar waar je de relatie met Hem onderhoudt. Maar besef dat de Vader werkt, tot nu toe en tot de wederkomst en bezig is om Zijn Koninkrijk te bouwen. In de ontmoeting met jou, schakelt Hij jou daar ook voor in. Laat dit de komende dagen eens bezinken in je ziel, dan kunnen we volgende keer nog even kijken naar Jezus’ manier van bidden.

Gebed: Heer, dank U wel dat bidden veel meer is dan wat praten met U, dank U wel dat juist mijn gebed het verschil kan maken en dat U mij gebruikt door mijn bidden heen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu