Hoe strak is jouw akker?

Thema: Op weg met Jezus

“Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.” (Lukas 9:62)

Aan een vers geploegde akker kun je zien wat de kwaliteit van een boer is. Dat is geen uitspraak van mijzelf, maar van iemand waar ik ooit mee samenwerkte en die zelf landbouwer was geweest. Ik merk dat als ik langs een akker rijd, dat ik nog steeds kijk of de voren of het gewas in strakke rechte lijnen staan. Je kunt je wel voorstellen als de boer tijdens het ploegen of poten met andere dingen bezig is dan met zijn werk dat er weinig overblijft van een strakke akker. Dat is net zoals iemand tijdens het rijden zit te bellen en je kunt dat zien als je er achter rijdt. Nu zijn dit helemaal geen nieuwe gedachten, het is zo Bijbels als dat je het maar kunt bedenken.

Jezus gebruikt het voorbeeld namelijk ook. Iemand die zijn hand aan de ploeg slaat, kijkt niet achterom. Hij richt zich op het punt waar hij naartoe gaat. Jezus betrekt dat op het volgen van Hem. Wil jij Jezus volgen? Met die vraag had ik natuurlijk ook kunnen beginnen, maar die vraag heb je al zo vaak gehoord. Daarom stel ik je vandaag de vraag of jij een strakke akker wilt. En dan gaat het niet om perfectionisme, maar het gaat erom of je ergens helemaal voor wilt gaan. Het gaat over je focus in dat wat je doet. Als je Jezus wilt volgen dan gaat het om Zijn Koninkrijk en is dat waar jij je focus helemaal op wilt richten.

Drie mensen hebben tegen Jezus gezegd dat ze Hem willen volgen en alle drie zijn ze door Jezus behoorlijk ontmoedigd om dat te doen. De eerste krijgt als antwoord dat een vos nog een hol heeft om te slapen en de vogels een nest, maar Hij heeft niets om te slapen. Jezus sliep natuurlijk wel, maar Hij geeft vooral aan dat Zijn leven rusteloos is en altijd onderweg. Het Koninkrijk van Jezus is iets dat altijd in beweging is en het is de vraag of je dat wilt? Jezus volgen is altijd in beweging en vraagt altijd aanpassingen van je.

En dan de tweede. Hij vraagt om zijn vader eerst nog te mogen begraven. Erg vriendelijk klinkt de reactie van Jezus niet: “Laat de doden hun doden begraven, maar verkondig jij het Koninkrijk”. Nu was het zo dat in die tijd het begraven van een dode iets was dat extreem religieus gebeurde. Het begraven was zelfs belangrijker dan het houden van de wet. Jezus zegt niet dat wij onze geliefden niet mogen begraven, maar Hij zegt wel dat als het om prioriteiten gaat, Zijn Koninkrijk de hoogste prioriteit is. Stilstaan en je verliezen in verlies en verdriet is een rem voor het Koninkrijk. En dat de doden hun doden moeten begraven, daar zit ook nog iets in van de geestelijk doden, laten die de letterlijke doden maar begraven. Het zegt misschien ook nog wel iets over de hoop die wij horen te hebben door het geloof, dat de dood niet het laatste is, ga er dan ook niet zo mee om alsof er geen leven meer is na de dood.

En dan nog dat beeld van die boer die aan het ploegen is. Niet achterom kijken, maar je focus houden op Jezus. Eigenlijk geldt dat dus voor elk van deze personen en geldt dat voor het hele volgen van Jezus. Wil jij dat echt alle prioriteit geven? Niet dat je daardoor totaal afgezonderd bent van de maatschappij, zo bedoelt Jezus het niet, maar wel die focus waarbij je altijd gericht bent op het Koninkrijk van Jezus. Ergens anders heeft Jezus het over de begroting die je moet opmaken voordat je begint met bouwen. Welke prijs mag het kosten dat de akker van het Koninkrijk door jou rechte voren heeft?

Gebed: Heer, laat mijn leven gericht zijn op U alleen en laten de voren die ik trek in Uw Koninkrijk rechte voren zijn gericht op U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Genesis 2:1-3

1. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.
2. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
3. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Is vakantie houden Bijbels? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had." (Genesis 2:2)

Is vakantie iets dat Bijbels is? Een vraag met een uitdaging, zou je kunnen zeggen. Straks in de vakantieperiode zal ik ook een podcastserie online zetten over het thema recreatie. Daarin zal ik je laten zien dat het thema recreatie heel Bijbels is. Je kunt de vraag dan natuurlijk ook stellen of vakantie houden Bijbels is. Als vakantie iets is als het vacant laten van je plaats en op een andere plaats leven, dan zou je zelfs nog kunnen zeggen dat heel ons leven vakantie is, omdat we op aarde niet thuis zijn, maar dat is niet het gevoel dat wij bij vakantie krijgen.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu