Hoe strak is jouw akker?

Thema: Op weg met Jezus

“Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.” (Lukas 9:62)

Aan een vers geploegde akker kun je zien wat de kwaliteit van een boer is. Dat is geen uitspraak van mijzelf, maar van iemand waar ik ooit mee samenwerkte en die zelf landbouwer was geweest. Ik merk dat als ik langs een akker rijd, dat ik nog steeds kijk of de voren of het gewas in strakke rechte lijnen staan. Je kunt je wel voorstellen als de boer tijdens het ploegen of poten met andere dingen bezig is dan met zijn werk dat er weinig overblijft van een strakke akker. Dat is net zoals iemand tijdens het rijden zit te bellen en je kunt dat zien als je er achter rijdt. Nu zijn dit helemaal geen nieuwe gedachten, het is zo Bijbels als dat je het maar kunt bedenken.

Jezus gebruikt het voorbeeld namelijk ook. Iemand die zijn hand aan de ploeg slaat, kijkt niet achterom. Hij richt zich op het punt waar hij naartoe gaat. Jezus betrekt dat op het volgen van Hem. Wil jij Jezus volgen? Met die vraag had ik natuurlijk ook kunnen beginnen, maar die vraag heb je al zo vaak gehoord. Daarom stel ik je vandaag de vraag of jij een strakke akker wilt. En dan gaat het niet om perfectionisme, maar het gaat erom of je ergens helemaal voor wilt gaan. Het gaat over je focus in dat wat je doet. Als je Jezus wilt volgen dan gaat het om Zijn Koninkrijk en is dat waar jij je focus helemaal op wilt richten.

Drie mensen hebben tegen Jezus gezegd dat ze Hem willen volgen en alle drie zijn ze door Jezus behoorlijk ontmoedigd om dat te doen. De eerste krijgt als antwoord dat een vos nog een hol heeft om te slapen en de vogels een nest, maar Hij heeft niets om te slapen. Jezus sliep natuurlijk wel, maar Hij geeft vooral aan dat Zijn leven rusteloos is en altijd onderweg. Het Koninkrijk van Jezus is iets dat altijd in beweging is en het is de vraag of je dat wilt? Jezus volgen is altijd in beweging en vraagt altijd aanpassingen van je.

En dan de tweede. Hij vraagt om zijn vader eerst nog te mogen begraven. Erg vriendelijk klinkt de reactie van Jezus niet: “Laat de doden hun doden begraven, maar verkondig jij het Koninkrijk”. Nu was het zo dat in die tijd het begraven van een dode iets was dat extreem religieus gebeurde. Het begraven was zelfs belangrijker dan het houden van de wet. Jezus zegt niet dat wij onze geliefden niet mogen begraven, maar Hij zegt wel dat als het om prioriteiten gaat, Zijn Koninkrijk de hoogste prioriteit is. Stilstaan en je verliezen in verlies en verdriet is een rem voor het Koninkrijk. En dat de doden hun doden moeten begraven, daar zit ook nog iets in van de geestelijk doden, laten die de letterlijke doden maar begraven. Het zegt misschien ook nog wel iets over de hoop die wij horen te hebben door het geloof, dat de dood niet het laatste is, ga er dan ook niet zo mee om alsof er geen leven meer is na de dood.

En dan nog dat beeld van die boer die aan het ploegen is. Niet achterom kijken, maar je focus houden op Jezus. Eigenlijk geldt dat dus voor elk van deze personen en geldt dat voor het hele volgen van Jezus. Wil jij dat echt alle prioriteit geven? Niet dat je daardoor totaal afgezonderd bent van de maatschappij, zo bedoelt Jezus het niet, maar wel die focus waarbij je altijd gericht bent op het Koninkrijk van Jezus. Ergens anders heeft Jezus het over de begroting die je moet opmaken voordat je begint met bouwen. Welke prijs mag het kosten dat de akker van het Koninkrijk door jou rechte voren heeft?

Gebed: Heer, laat mijn leven gericht zijn op U alleen en laten de voren die ik trek in Uw Koninkrijk rechte voren zijn gericht op U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

​Mattheüs 16:21-28

21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
23. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Laat het gebeuren

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu