Mooier dan het is

Thema: Op weg met Jezus

"Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die Hij deed, zei Jezus tegen Zijn discipelen:" (Lukas 9:43)

Als je het Evangelie van Jezus leest dan is het heel vaak dat het niet is wat het lijkt. Op de achtergrond en vooral onder de grond spelen keer op keer processen die niet gelijk zichtbaar zijn, maar Jezus kent die processen wel. Het zou wel eens kunnen zijn dat als wij daar meer oog voor zouden hebben, wij ook minder snel van slag zouden zijn in ons leven. Er is altijd een slang met een slangenkarakter die bezig is om kapot te maken, maar als je hem herkent, heeft hij ook minder ruimte.

Ondanks dat Jezus een aankondiging van Zijn lijden lijkt te doen, direct na de bevrijding van die maanzieke jongen, zegt Hij eigenlijk iets anders. Natuurlijk vertelt Hij wel aan Zijn discipelen dat Hij moet gaan lijden. We noemen dit gedeelte uit Lukas 9 de tweede aankondiging van het lijden en zo mag je het van mij ook gerust noemen, maar wat Jezus zegt is nog iets anders. Om dat te begrijpen moet je je eigenlijk even inleven in de situatie zoals deze daar gaande is.

Jezus heeft net de demonische macht weggestuurd uit het leven van die jongen en iedereen is onder de indruk. En echt onder de indruk! Ze stonden versteld van de grootheid van God. God komt ook nog eens aan Zijn eer. Ik geloof dat wonderen zinloos zijn als Jezus er uiteindelijk niet groter mee wordt, maar hier zit dat aan de buitenkant kennelijk toch wel goed. Maar terwijl ze zich allemaal verwonderden, zegt Jezus iets tegen Zijn discipelen.

Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die Hij deed, zei Jezus tegen Zijn discipelen… Dus iedereen is helemaal ondersteboven van wat er gebeurt en dan zegt Jezus: “Laat dit tot jullie doordringen, de Zoon van de mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen”. Over ontnuchteren gesproken! Alles en iedereen staat verstelt van wat er gebeurt, maar ondertussen maakt Jezus duidelijk dat dit niet zo heel veel te betekenen heeft.

Het is prachtig als er wonderen gebeuren, maar het zal de menigte er straks niet van weerhouden om Jezus toch aan het kruis te spijkeren. Nooit eerder waren er zoveel wonderen gebeurd als in de tijd dat Jezus Zijn werk deed op aarde, maar uiteindelijk is het onder de mensen niet zo mooi als dat het lijkt. Dit is niet de eerste keer dat Jezus dit zegt. De vermenigvuldiging van de broden waren ook alleen maar uiterlijk gewaardeerd en bewonderd, maar tot de kern kwam het dus niet.

Uiteindelijk is dat nu niet veel anders. Een wonder is altijd mooi meegenomen, maar als het niet verder komt dan dat, wat is dan de waarde ervan? Uiteindelijk is niet alles wat het lijkt te zijn, want als het er op aan komt, laten ze Jezus gewoon voor wat Hij is. Natuurlijk is dat wonder mooi en fijn, maar de diepere betekenis van Jezus en navolging van Hem dat is heel wat minder interessant.

Twee lessen voor nu: Waar gaat het jou en mij om bij Jezus? Want ook als gelovige kun je zomaar alleen gericht zijn op het wonderlijke voordeel van God Die bij machte is om het onmogelijke te doen en je zou zomaar vergeten dat Jezus je veel meer heeft te zeggen en dat Hij om navolging vraagt.

En les twee is ook als wij in de Naam van Jezus mogen uitdelen van Zijn overwinning, dat het lang niet altijd betekent dat dit tot gevolg heeft dat het iets uitwerkt en je zomaar pijnlijk verrast kunt worden hoe degenen die een wonder ontvingen omgaan met jou en met Jezus. Er is altijd een slang die probeert ondergronds kapot te maken wat niet van hem is. Laten wij daarom ook deze woorden maar tot ons laten doordringen.

Gebed: Heer, laat mij echt zien Wie U bent en laat mij niet onder de indruk komen van het werk van die slang.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 12:9-21

​9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.
14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Vrede met alle mensen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:18)

We hebben het al even over vergeving gehad en dan vooral over vergeving die te maken heeft met mensen die je om vergeving vragen. De kans dat er mensen op je pad komen die je niet om vergeving vragen is erg groot. Iemand vroeg mij eens na een preek over vergeving: “Dus jij zegt dat ik de moordenaar van mijn zus moet vergeven?” Die conclusie was heel snel getrokken en ergens zat er ook nog wel een kern van waarheid in. Niet dat vergeving iets is als ‘zand erover en vanaf nu zijn we goede vriendjes’,  helemaal niet zelfs. Maar vasthouden van je wraakzucht, maakt je niet tot een gelukkig mens. Wat dan wel?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020
11 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu