Mooier dan het is

Thema: Op weg met Jezus

"Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die Hij deed, zei Jezus tegen Zijn discipelen:" (Lukas 9:43)

Als je het Evangelie van Jezus leest dan is het heel vaak dat het niet is wat het lijkt. Op de achtergrond en vooral onder de grond spelen keer op keer processen die niet gelijk zichtbaar zijn, maar Jezus kent die processen wel. Het zou wel eens kunnen zijn dat als wij daar meer oog voor zouden hebben, wij ook minder snel van slag zouden zijn in ons leven. Er is altijd een slang met een slangenkarakter die bezig is om kapot te maken, maar als je hem herkent, heeft hij ook minder ruimte.

Ondanks dat Jezus een aankondiging van Zijn lijden lijkt te doen, direct na de bevrijding van die maanzieke jongen, zegt Hij eigenlijk iets anders. Natuurlijk vertelt Hij wel aan Zijn discipelen dat Hij moet gaan lijden. We noemen dit gedeelte uit Lukas 9 de tweede aankondiging van het lijden en zo mag je het van mij ook gerust noemen, maar wat Jezus zegt is nog iets anders. Om dat te begrijpen moet je je eigenlijk even inleven in de situatie zoals deze daar gaande is.

Jezus heeft net de demonische macht weggestuurd uit het leven van die jongen en iedereen is onder de indruk. En echt onder de indruk! Ze stonden versteld van de grootheid van God. God komt ook nog eens aan Zijn eer. Ik geloof dat wonderen zinloos zijn als Jezus er uiteindelijk niet groter mee wordt, maar hier zit dat aan de buitenkant kennelijk toch wel goed. Maar terwijl ze zich allemaal verwonderden, zegt Jezus iets tegen Zijn discipelen.

Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die Hij deed, zei Jezus tegen Zijn discipelen… Dus iedereen is helemaal ondersteboven van wat er gebeurt en dan zegt Jezus: “Laat dit tot jullie doordringen, de Zoon van de mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen”. Over ontnuchteren gesproken! Alles en iedereen staat verstelt van wat er gebeurt, maar ondertussen maakt Jezus duidelijk dat dit niet zo heel veel te betekenen heeft.

Het is prachtig als er wonderen gebeuren, maar het zal de menigte er straks niet van weerhouden om Jezus toch aan het kruis te spijkeren. Nooit eerder waren er zoveel wonderen gebeurd als in de tijd dat Jezus Zijn werk deed op aarde, maar uiteindelijk is het onder de mensen niet zo mooi als dat het lijkt. Dit is niet de eerste keer dat Jezus dit zegt. De vermenigvuldiging van de broden waren ook alleen maar uiterlijk gewaardeerd en bewonderd, maar tot de kern kwam het dus niet.

Uiteindelijk is dat nu niet veel anders. Een wonder is altijd mooi meegenomen, maar als het niet verder komt dan dat, wat is dan de waarde ervan? Uiteindelijk is niet alles wat het lijkt te zijn, want als het er op aan komt, laten ze Jezus gewoon voor wat Hij is. Natuurlijk is dat wonder mooi en fijn, maar de diepere betekenis van Jezus en navolging van Hem dat is heel wat minder interessant.

Twee lessen voor nu: Waar gaat het jou en mij om bij Jezus? Want ook als gelovige kun je zomaar alleen gericht zijn op het wonderlijke voordeel van God Die bij machte is om het onmogelijke te doen en je zou zomaar vergeten dat Jezus je veel meer heeft te zeggen en dat Hij om navolging vraagt.

En les twee is ook als wij in de Naam van Jezus mogen uitdelen van Zijn overwinning, dat het lang niet altijd betekent dat dit tot gevolg heeft dat het iets uitwerkt en je zomaar pijnlijk verrast kunt worden hoe degenen die een wonder ontvingen omgaan met jou en met Jezus. Er is altijd een slang die probeert ondergronds kapot te maken wat niet van hem is. Laten wij daarom ook deze woorden maar tot ons laten doordringen.

Gebed: Heer, laat mij echt zien Wie U bent en laat mij niet onder de indruk komen van het werk van die slang.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu