Als de kerk het niet kan

Thema: Op weg met Jezus

"En ik heb Uw discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar zij konden het niet." (Lukas 9:40)

Het moment boven op de berg van de verheerlijking was maar erg kort. Dat Petrus vanuit zijn onbegrip domme dingen begon te zeggen hebben we gezien, maar hoe zou dit voor Jezus geweest moeten zijn? Ongetwijfeld wist Jezus dat Zijn bediening verder moest gaan en dat Hij haast moest maken. Vanuit de planning die de Vader had vastgesteld wist Jezus dat de ontmoeting daar op die berg maar kort moest zijn, maar duurde toch nog wel een dag. Ik geloof ook dat Jezus als mens deze ervaring ook even zou willen vasthouden. Dit moment was kostbaar en als je dan weer gewoon op aarde komt, is het fijn om het gevoel even vast te houden. Maar helaas…

Dan komt Jezus met de drie discipelen weer onderaan de berg. Terug in de gewone wereld waar niemand iets had meegekregen van wat er op die berg was gebeurd. Goed om zelf soms ook even te realiseren dat lang niet iedereen begrijpt wat jij ervaart met God, terwijl de ander gewoon in zijn eigen leven leeft, al heb jij weken met bijzondere ontmoetingen met God. Dat sluit heel vaak niet aan op de het gewone leven van elke dag. Zo ook bij Jezus.

Als Jezus dan beneden komt lijkt het wel alsof ze Hem naar beneden hadden zien komen van de berg af, want er komt direct een grote menigte op Hem af. Ze hebben een jongen bij hen die in de macht van een demon is. De manifestaties van deze demon zijn niet normaal. Het schuim staat zelfs op zijn mond. Al je wel eens iets van demonische manifestaties hebt meegemaakt, dan weet je dat dit heel dreigend kan zijn en ook heel vaak erg oneervol hoe een demon omgaat met degene over wie hij controle heeft. Toch is dat niet het ergste.

Het is nog veel erger dat de man hulp heeft gezocht, maar dat er geen hulp leek te zijn. Nu is dat niet gelijk vreemd, maar hij had hulp gezocht bij de discipelen van Jezus die de macht hadden gekregen over de legermacht van de vijand en ze hadden de jongen niet kunnen helpen. De manier van reageren van Jezus laat zien dat dit niet de bedoeling is. Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat ze een ongelovige en ontaarde generatie zijn. Met de macht die Jezus hen had gegeven, had deze situatie nooit mogen ontstaan. Dit kon echt niet!

Ik geloof dat dit ook een reactie van Jezus is tegen de kerk nu nog steeds. Wij hebben de bediening van Jezus ontvangen om Zijn bediening ook voort te zetten en wat Jezus kon, moeten wij ook doen. Weet je wat opmerkelijk is? Als je aan gelovigen in onze tijd vraagt wat ze geloven van demonen en hun macht, dat er een aantal zijn die daar zeker in geloven, maar een groot deel wijdt dit gewoon aan psychische problemen. Kennelijk is er weinig geestelijk onderscheidingsvermogen tussen psychische en demonische problemen aan de ene kant, maar er is ook maar weinig kennis over de autoriteit die wij hebben in de Naam van Jezus.

Deze schrijnende situatie is er ook in onze tijd nog steeds. Hoe gaan we om met leugens, de gevolgen van demonische invloed bij grote zonden, emotionele verwondingen en alles waardoor er een deur openstaat voor demonische invloeden? Het kan eigenlijk niet zo zijn dat jij als gelovige hier geen antwoord op hebt. Daarmee is niet gelijk alles altijd te begrijpen en te doorzien, maar we zouden als kerk in Nederland serieus veel meer kunnen doen voor mensen die de controle over hun leven zijn kwijtgeraakt. Stel dat Jezus nu van de berg af zou komen en mensen rennen naar Hem toe en roepen: "De kerk in Nederland kon mij niet helpen", en dat terwijl Jezus Zijn bediening gedeeld had en op onze schouders had gelegd.

Het kan zo zijn dat het onderscheidingsvermogen soms echt niet eenvoudig is, maar leugens in iemands denken en emotionele wonden, die herkennen we allemaal. Zullen we in al die situaties dan maar gewoon met mensen bidden die hier hulp bij nodig hebben. Laat dat dan de eerste stap zijn, om vervolgens ook de tactiek van de vijand te leren kennen en zo ook daar in de autoriteit van Jezus mensen echt verder kunnen helpen. De nood is zo groot en echt niet altijd met grote manifestaties, maar er is echt zoveel geestelijke nood.

Gebed: Heer, laat U mij zien op welke manier ik mag dienen, ook op het terrein van de geestelijke strijd en leer mij hoe groot de autoriteit is die U mij hebt gegeven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
2 Korinthe 1:3-11

3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
7. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten.
9. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.
10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal,
11. terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Lijden geeft ook troost

Thema: Heeft lijden zin?

“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.” (2 Korinthe 1:5)

Hoe meer je op Jezus lijkt, hoe meer je ook lijdt. Die stelling die durf ik wel aan. Hoe meer jij voelt wat Jezus voelt en hoe meer jij ziet wat Jezus ziet, hoe meer komt het lijden overvloedig over je. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Korinthiërs over het lijden van Christus dat overvloedig over ons komt. Dan moeten we het eerst nog even hebben over het lijden van Christus. Wat is dat lijden eigenlijk?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

24 november 2020
22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu