Als de kerk het niet kan

Thema: Op weg met Jezus

"En ik heb Uw discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar zij konden het niet." (Lukas 9:40)

Het moment boven op de berg van de verheerlijking was maar erg kort. Dat Petrus vanuit zijn onbegrip domme dingen begon te zeggen hebben we gezien, maar hoe zou dit voor Jezus geweest moeten zijn? Ongetwijfeld wist Jezus dat Zijn bediening verder moest gaan en dat Hij haast moest maken. Vanuit de planning die de Vader had vastgesteld wist Jezus dat de ontmoeting daar op die berg maar kort moest zijn, maar duurde toch nog wel een dag. Ik geloof ook dat Jezus als mens deze ervaring ook even zou willen vasthouden. Dit moment was kostbaar en als je dan weer gewoon op aarde komt, is het fijn om het gevoel even vast te houden. Maar helaas…

Dan komt Jezus met de drie discipelen weer onderaan de berg. Terug in de gewone wereld waar niemand iets had meegekregen van wat er op die berg was gebeurd. Goed om zelf soms ook even te realiseren dat lang niet iedereen begrijpt wat jij ervaart met God, terwijl de ander gewoon in zijn eigen leven leeft, al heb jij weken met bijzondere ontmoetingen met God. Dat sluit heel vaak niet aan op de het gewone leven van elke dag. Zo ook bij Jezus.

Als Jezus dan beneden komt lijkt het wel alsof ze Hem naar beneden hadden zien komen van de berg af, want er komt direct een grote menigte op Hem af. Ze hebben een jongen bij hen die in de macht van een demon is. De manifestaties van deze demon zijn niet normaal. Het schuim staat zelfs op zijn mond. Al je wel eens iets van demonische manifestaties hebt meegemaakt, dan weet je dat dit heel dreigend kan zijn en ook heel vaak erg oneervol hoe een demon omgaat met degene over wie hij controle heeft. Toch is dat niet het ergste.

Het is nog veel erger dat de man hulp heeft gezocht, maar dat er geen hulp leek te zijn. Nu is dat niet gelijk vreemd, maar hij had hulp gezocht bij de discipelen van Jezus die de macht hadden gekregen over de legermacht van de vijand en ze hadden de jongen niet kunnen helpen. De manier van reageren van Jezus laat zien dat dit niet de bedoeling is. Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat ze een ongelovige en ontaarde generatie zijn. Met de macht die Jezus hen had gegeven, had deze situatie nooit mogen ontstaan. Dit kon echt niet!

Ik geloof dat dit ook een reactie van Jezus is tegen de kerk nu nog steeds. Wij hebben de bediening van Jezus ontvangen om Zijn bediening ook voort te zetten en wat Jezus kon, moeten wij ook doen. Weet je wat opmerkelijk is? Als je aan gelovigen in onze tijd vraagt wat ze geloven van demonen en hun macht, dat er een aantal zijn die daar zeker in geloven, maar een groot deel wijdt dit gewoon aan psychische problemen. Kennelijk is er weinig geestelijk onderscheidingsvermogen tussen psychische en demonische problemen aan de ene kant, maar er is ook maar weinig kennis over de autoriteit die wij hebben in de Naam van Jezus.

Deze schrijnende situatie is er ook in onze tijd nog steeds. Hoe gaan we om met leugens, de gevolgen van demonische invloed bij grote zonden, emotionele verwondingen en alles waardoor er een deur openstaat voor demonische invloeden? Het kan eigenlijk niet zo zijn dat jij als gelovige hier geen antwoord op hebt. Daarmee is niet gelijk alles altijd te begrijpen en te doorzien, maar we zouden als kerk in Nederland serieus veel meer kunnen doen voor mensen die de controle over hun leven zijn kwijtgeraakt. Stel dat Jezus nu van de berg af zou komen en mensen rennen naar Hem toe en roepen: "De kerk in Nederland kon mij niet helpen", en dat terwijl Jezus Zijn bediening gedeeld had en op onze schouders had gelegd.

Het kan zo zijn dat het onderscheidingsvermogen soms echt niet eenvoudig is, maar leugens in iemands denken en emotionele wonden, die herkennen we allemaal. Zullen we in al die situaties dan maar gewoon met mensen bidden die hier hulp bij nodig hebben. Laat dat dan de eerste stap zijn, om vervolgens ook de tactiek van de vijand te leren kennen en zo ook daar in de autoriteit van Jezus mensen echt verder kunnen helpen. De nood is zo groot en echt niet altijd met grote manifestaties, maar er is echt zoveel geestelijke nood.

Gebed: Heer, laat U mij zien op welke manier ik mag dienen, ook op het terrein van de geestelijke strijd en leer mij hoe groot de autoriteit is die U mij hebt gegeven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Mattheüs 16:1-12

1. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien.
2. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood;
3. en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?
4. Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.
5. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen.
6. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën.
7. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.
8. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?
9. Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt?
10. En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?
11. Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
12. Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Op weg naar Golgotha

Thema: Op weg naar Golgotha

“Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.” (Mattheüs 16:4)

De serie over de Filippenzenbrief is eigenlijk een klein beetje uitgelopen, want we zijn ondertussen de Lijdenstijd al weer ingegaan. Zoals jullie weten wil ik meestal zo goed mogelijk het kerkelijk jaar volgen, zodat we de hoogtepunten in het kerkelijk jaar ook echt vieren en daar op zijn voorbereid. Daarom gaan we ook nu, tot Goede Vrijdag, met Jezus mee op weg naar Golgotha. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze periode voor mij met een verrassing begon.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu