Als de kerk het niet kan

Thema: Op weg met Jezus

"En ik heb Uw discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar zij konden het niet." (Lukas 9:40)

Het moment boven op de berg van de verheerlijking was maar erg kort. Dat Petrus vanuit zijn onbegrip domme dingen begon te zeggen hebben we gezien, maar hoe zou dit voor Jezus geweest moeten zijn? Ongetwijfeld wist Jezus dat Zijn bediening verder moest gaan en dat Hij haast moest maken. Vanuit de planning die de Vader had vastgesteld wist Jezus dat de ontmoeting daar op die berg maar kort moest zijn, maar duurde toch nog wel een dag. Ik geloof ook dat Jezus als mens deze ervaring ook even zou willen vasthouden. Dit moment was kostbaar en als je dan weer gewoon op aarde komt, is het fijn om het gevoel even vast te houden. Maar helaas…

Dan komt Jezus met de drie discipelen weer onderaan de berg. Terug in de gewone wereld waar niemand iets had meegekregen van wat er op die berg was gebeurd. Goed om zelf soms ook even te realiseren dat lang niet iedereen begrijpt wat jij ervaart met God, terwijl de ander gewoon in zijn eigen leven leeft, al heb jij weken met bijzondere ontmoetingen met God. Dat sluit heel vaak niet aan op de het gewone leven van elke dag. Zo ook bij Jezus.

Als Jezus dan beneden komt lijkt het wel alsof ze Hem naar beneden hadden zien komen van de berg af, want er komt direct een grote menigte op Hem af. Ze hebben een jongen bij hen die in de macht van een demon is. De manifestaties van deze demon zijn niet normaal. Het schuim staat zelfs op zijn mond. Al je wel eens iets van demonische manifestaties hebt meegemaakt, dan weet je dat dit heel dreigend kan zijn en ook heel vaak erg oneervol hoe een demon omgaat met degene over wie hij controle heeft. Toch is dat niet het ergste.

Het is nog veel erger dat de man hulp heeft gezocht, maar dat er geen hulp leek te zijn. Nu is dat niet gelijk vreemd, maar hij had hulp gezocht bij de discipelen van Jezus die de macht hadden gekregen over de legermacht van de vijand en ze hadden de jongen niet kunnen helpen. De manier van reageren van Jezus laat zien dat dit niet de bedoeling is. Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat ze een ongelovige en ontaarde generatie zijn. Met de macht die Jezus hen had gegeven, had deze situatie nooit mogen ontstaan. Dit kon echt niet!

Ik geloof dat dit ook een reactie van Jezus is tegen de kerk nu nog steeds. Wij hebben de bediening van Jezus ontvangen om Zijn bediening ook voort te zetten en wat Jezus kon, moeten wij ook doen. Weet je wat opmerkelijk is? Als je aan gelovigen in onze tijd vraagt wat ze geloven van demonen en hun macht, dat er een aantal zijn die daar zeker in geloven, maar een groot deel wijdt dit gewoon aan psychische problemen. Kennelijk is er weinig geestelijk onderscheidingsvermogen tussen psychische en demonische problemen aan de ene kant, maar er is ook maar weinig kennis over de autoriteit die wij hebben in de Naam van Jezus.

Deze schrijnende situatie is er ook in onze tijd nog steeds. Hoe gaan we om met leugens, de gevolgen van demonische invloed bij grote zonden, emotionele verwondingen en alles waardoor er een deur openstaat voor demonische invloeden? Het kan eigenlijk niet zo zijn dat jij als gelovige hier geen antwoord op hebt. Daarmee is niet gelijk alles altijd te begrijpen en te doorzien, maar we zouden als kerk in Nederland serieus veel meer kunnen doen voor mensen die de controle over hun leven zijn kwijtgeraakt. Stel dat Jezus nu van de berg af zou komen en mensen rennen naar Hem toe en roepen: "De kerk in Nederland kon mij niet helpen", en dat terwijl Jezus Zijn bediening gedeeld had en op onze schouders had gelegd.

Het kan zo zijn dat het onderscheidingsvermogen soms echt niet eenvoudig is, maar leugens in iemands denken en emotionele wonden, die herkennen we allemaal. Zullen we in al die situaties dan maar gewoon met mensen bidden die hier hulp bij nodig hebben. Laat dat dan de eerste stap zijn, om vervolgens ook de tactiek van de vijand te leren kennen en zo ook daar in de autoriteit van Jezus mensen echt verder kunnen helpen. De nood is zo groot en echt niet altijd met grote manifestaties, maar er is echt zoveel geestelijke nood.

Gebed: Heer, laat U mij zien op welke manier ik mag dienen, ook op het terrein van de geestelijke strijd en leer mij hoe groot de autoriteit is die U mij hebt gegeven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 5:13-16

13. U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
14. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (3/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn.” (Mattheüs 5:14)

Het beeld van een stad heeft verschillende aspecten. Een stad die in een dal ligt heeft al een aantal gedachten gegeven. Aan de ene kant de veiligheid van de stad, maar de stad is ook de plaats van ballingschap. Het is maar iets waar we ons tijdelijk op moeten richten, want ons Thuis is niet in een aardse stad. Toch, als we dan op aarde nog iets met een stad moeten, dan verlegt Jezus je blik even. Jezus heeft het namelijk niet over een letterlijke stad, maar meer om een figuurlijke stad. Misschien zou het ook zelfs een geestelijke stad zijn. En ondanks dat het een figuurlijk beeld is, komt dat thema van veiligheid helemaal terug, maar dan op een verrassende manier.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu