Wie is Jezus volgens jou?

Thema: Op weg met Jezus

"Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei: De Christus van God." (Lukas 9:20)

Als ik aan mijn catechisanten vraag om te reageren op “Jezus is…”, dan kost het even wat moeite om op gang te komen, maar als ze dan eenmaal op gang zijn is er ook geen stoppen meer aan. Of het allemaal altijd klopt wat ze zeggen, kun je je wel afvragen, maar er komen een heleboel reacties. Het wordt dan ook altijd weer duidelijk wat ze er nu van begrijpen en wat niet. Jezus ook Vader noemen, laat zien hoeveel moeite ze hebben met de verschillende personen in God. Maar nu vraag ik het niet aan een aantal catechisanten, ik vraag het nu aan jou. Wie is Jezus?

Die vraag kun je heel veilig en op afstand beantwoorden. Jezus is Redder, Zaligmaker en ga zo nog maar even door. Dit antwoord kan iedereen natuurlijk geven, net zo goed als dat massa’s kerkgangers op zondag belijden: “Ik geloof in de vergeving van zonden”. Ik wil niet hard overkomen, maar dat gelooft de duivel ook en zijn demonen niet minder. Het gaat bij deze vraag natuurlijk om een vraag aan jou persoonlijk.

Jezus liep rond op aarde en ondertussen hoorde Hij natuurlijk allerlei meningen over Wie Hij zou zijn. De diversiteit was groot. Sommigen zagen Hem als een profeet, anderen als Elia, Herodes dacht nog even dat Johannes de Doper weer was opgestaan en de Farizeeën hadden Jezus zelfs de leider van de demonen genoemd. Er waren antwoorden die ergens wel klopten, maar ook antwoorden die werkelijk verschrikkelijk waren. En na het wonder van de vijf broden en twee vissen zagen velen toch wel de wonderen die Hij deed. Ze vonden dat zeker mooi en bijzonder, maar of ze het nu begrepen is echt maar de vraag.

Je kunt de vraag naar onze tijd natuurlijk net zo goed stellen wat mensen begrijpen van Jezus. Volgens een moslim is Jezus echt wel een belangrijke profeet, maar dan stopt het toch echt. Jezus laat het niet bij deze afstandelijke kennis zitten en stelt gewoon recht op de man af de vraag. Eerst nog een veilige vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”, waar Hij al lang een antwoord op had gehoord in de wandelgangen. En dan der vraag direct op de man af.

Alsof Jezus zei: “Allemaal heel mooi wat al die mensen van Mij zeggen, maar daar schiet je dus gewoon niets mee op”. Dat geluid in sommige kerken waar gezegd wordt: “Ik ben een zondaar en Jezus is gekomen om de zonden te vergeven”, maar waar dat niet persoonlijk wordt en mensen hun leven lang in twijfel achterlaat. Jezus vraagt niet wie de discipelen zijn en ook is het niet belangrijk wat ‘men’ van Hem vindt, Hij wil weten wat de discipelen van Hem geloven: “Wie ben Ik, volgens jullie?”

Jezus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde en daarom stelt Hij vandaag, terwijl Hij jou in je ogen kijkt dezelfde vraag: “Wie zeg jij dat Ik ben?”. Niet met je verstand, maar Wie is Jezus voor jou? Wat betekent Hij voor jou? En nu zou het kunnen zijn dat je denkt: “Nou, Theo, ik geloof echt wel hoor, waarom zaag je zo door?”. Het gaat niet om door te zagen, maar het is goed om opnieuw deze vraag van Jezus te beantwoorden. Aan de ene kant om opnieuw te beseffen hoeveel Jezus voor je betekent en aan de andere kant, als er mensen zijn die je deze vraag stellen, dat je ook vanuit je passie kunt zeggen: “U bent Jezus, de Christus, mijn Redder en door U leef ik”.

Jezus laat het bij Zijn discipelen tot een onderscheid aankomen ten opzichte van al die mensen die van alles van Hem vinden zodat Zijn discipelen en jij en ik beseffen: Jezus is mij persoonlijk alles waard en van Hem heb ik het leven ontvangen en door Hem leef ik.

Gebed: Heer, U ben mijn Redder, mijn Jezus, mijn Gezalfde van God, mijn alles!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu