Wie is Jezus volgens jou?

Thema: Op weg met Jezus

"Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei: De Christus van God." (Lukas 9:20)

Als ik aan mijn catechisanten vraag om te reageren op “Jezus is…”, dan kost het even wat moeite om op gang te komen, maar als ze dan eenmaal op gang zijn is er ook geen stoppen meer aan. Of het allemaal altijd klopt wat ze zeggen, kun je je wel afvragen, maar er komen een heleboel reacties. Het wordt dan ook altijd weer duidelijk wat ze er nu van begrijpen en wat niet. Jezus ook Vader noemen, laat zien hoeveel moeite ze hebben met de verschillende personen in God. Maar nu vraag ik het niet aan een aantal catechisanten, ik vraag het nu aan jou. Wie is Jezus?

Die vraag kun je heel veilig en op afstand beantwoorden. Jezus is Redder, Zaligmaker en ga zo nog maar even door. Dit antwoord kan iedereen natuurlijk geven, net zo goed als dat massa’s kerkgangers op zondag belijden: “Ik geloof in de vergeving van zonden”. Ik wil niet hard overkomen, maar dat gelooft de duivel ook en zijn demonen niet minder. Het gaat bij deze vraag natuurlijk om een vraag aan jou persoonlijk.

Jezus liep rond op aarde en ondertussen hoorde Hij natuurlijk allerlei meningen over Wie Hij zou zijn. De diversiteit was groot. Sommigen zagen Hem als een profeet, anderen als Elia, Herodes dacht nog even dat Johannes de Doper weer was opgestaan en de Farizeeën hadden Jezus zelfs de leider van de demonen genoemd. Er waren antwoorden die ergens wel klopten, maar ook antwoorden die werkelijk verschrikkelijk waren. En na het wonder van de vijf broden en twee vissen zagen velen toch wel de wonderen die Hij deed. Ze vonden dat zeker mooi en bijzonder, maar of ze het nu begrepen is echt maar de vraag.

Je kunt de vraag naar onze tijd natuurlijk net zo goed stellen wat mensen begrijpen van Jezus. Volgens een moslim is Jezus echt wel een belangrijke profeet, maar dan stopt het toch echt. Jezus laat het niet bij deze afstandelijke kennis zitten en stelt gewoon recht op de man af de vraag. Eerst nog een veilige vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”, waar Hij al lang een antwoord op had gehoord in de wandelgangen. En dan der vraag direct op de man af.

Alsof Jezus zei: “Allemaal heel mooi wat al die mensen van Mij zeggen, maar daar schiet je dus gewoon niets mee op”. Dat geluid in sommige kerken waar gezegd wordt: “Ik ben een zondaar en Jezus is gekomen om de zonden te vergeven”, maar waar dat niet persoonlijk wordt en mensen hun leven lang in twijfel achterlaat. Jezus vraagt niet wie de discipelen zijn en ook is het niet belangrijk wat ‘men’ van Hem vindt, Hij wil weten wat de discipelen van Hem geloven: “Wie ben Ik, volgens jullie?”

Jezus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde en daarom stelt Hij vandaag, terwijl Hij jou in je ogen kijkt dezelfde vraag: “Wie zeg jij dat Ik ben?”. Niet met je verstand, maar Wie is Jezus voor jou? Wat betekent Hij voor jou? En nu zou het kunnen zijn dat je denkt: “Nou, Theo, ik geloof echt wel hoor, waarom zaag je zo door?”. Het gaat niet om door te zagen, maar het is goed om opnieuw deze vraag van Jezus te beantwoorden. Aan de ene kant om opnieuw te beseffen hoeveel Jezus voor je betekent en aan de andere kant, als er mensen zijn die je deze vraag stellen, dat je ook vanuit je passie kunt zeggen: “U bent Jezus, de Christus, mijn Redder en door U leef ik”.

Jezus laat het bij Zijn discipelen tot een onderscheid aankomen ten opzichte van al die mensen die van alles van Hem vinden zodat Zijn discipelen en jij en ik beseffen: Jezus is mij persoonlijk alles waard en van Hem heb ik het leven ontvangen en door Hem leef ik.

Gebed: Heer, U ben mijn Redder, mijn Jezus, mijn Gezalfde van God, mijn alles!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Zelfbeheersing in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu