Het loopt uit

Thema: Op weg met Jezus

“Maar Hij zei tegen hen: Geeft u hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen.” (Lukas 9:13)

Je kijkt op je horloge en ziet dat het steeds later wordt. Op allerlei manieren komt je planning in de war. Ken je dat gevoel? Ik heb dat gevoel regelmatig bij het organiseren van conferenties gehad, maar ook menig keer dat er een draaiboek was, maar dat een spreker zich niet aan de tijd hield, terwijl er in de keuken hard was gewerkt om genoeg warm eten te regelen voor alle deelnemers. Je kunt de spreker op dat moment wel van het podium kijken. Dat gevoel dat de tijd om is, is dat herkenbaar?

Je kunt toch eigenlijk iemand niet laten stoppen op het moment dat er bijzondere dingen van God gebeuren? Probeer even bij dat gevoel te komen, dan begrijp je hoe de discipelen zich gevoeld moeten hebben. Jezus was al heel lang aan het preken en het ene wonder volgde op het andere wonder. Dat is de ene kant en je zou niet willen dat dit zou stoppen, maar de andere kant is de verantwoordelijkheid die je voelt voor de mensen, want de dag is eigenlijk om en het is al lang etenstijd geweest. Het is helemaal niet meer mogelijk om eten te gaan kopen. En Jezus lijkt wel van geen ophouden te weten.

Uiteindelijk gaan ze toch maar naar Jezus toe en zeggen ze dat Hij de menigte weg moet sturen. Dat lijkt natuurlijk verschrikkelijk, maar als je een klein beetje beseft hoe de discipelen zich gevoeld moeten hebben, dan is het wel te begrijpen. Hoe komen die mensen, met een lege maag ooit nog thuis? Ze moeten nog heel ver lopen en ze hebben niets meer gegeten. Misschien wat het ochtendontbijt het laatste geweest en nu wordt het al donker en het is ook nog eens een eenzame plaats.

Jezus geeft niet eens een reactie op de opmerkingen van de discipelen. Niet aan de ene kant dat Hij boos wordt omdat ze Hem laten stoppen en ook niet met begrip. Het enige dat Hij doet is een opdracht geven: “Geven jullie de mensen te eten”. Nu staat er dat er 5000 mannen waren, daar waren vrouwen en kinderen niet bijgeteld. Het zou wel eens meer dan 10.000 mensen geweest kunnen zijn. Geef hen te eten? Weet je hoeveel je nodig hebt om deze mensen te eten te geven?

Ik weet niet wat Jezus de discipelen hier nu wil leren? Misschien is dit wel de grootste les: “Maak je druk over waar jij verantwoordelijk voor bent”. Jezus was Zelf verantwoordelijk voor wat Hij deed? Hij ging door en het werd laat? Ja, maar dan is het ook aan Jezus om het probleem op te lossen dat daardoor ontstaat. Dat klinkt nogal hard, maar zo moet je er niet naar kijken. Zou Jezus niet weten wat de beste timing is? En kun je daar niet goed mee overweg, dan moet je er rekening mee houden dat Jezus een vraag stelt. Een vraag waarvan Hij al lang wist hoe Hij die zou gaan oplossen.

Het gaat hier natuurlijk over Jezus en Zijn Koninkrijk. Dus dat er zieken genezen werden en dat dit prioriteit had, is logisch. Tegelijk is er nog iets logisch als je vanuit het Koninkrijk denkt. Jezus brengt niet alleen leven, maar ook overvloed. Hij heeft de macht om in alles te voorzien, zelfs als jij het niet kunt bedenken. Organisatorisch betekent dit natuurlijk niet dat je niets moet regelen en afspreken, maar als het in Gods Koninkrijk even anders gaat, durf het dan ook los te laten en de verantwoordelijkheid bij Jezus te laten. Dan zal Hij laten zien dat Hij zal voorzien in elke nood.

Als Jezus bidt tot Zijn Vader en de vijf broden en twee vissen zegent, dan kunnen al die mensen er uiteindelijk meer dan genoeg van eten. Jezus voorziet, juist op het moment dat Zijn Koninkrijk voor moet gaan. Laat Jezus eens de ruimte om Zijn werk te doen en wat je dan nodig hebt als Hij aan het werk is gegaan, laat dat ook aan Hem. Ga dat principe eens toepassen, dan zul je zien dat je meer ruimte krijgt om het Koninkrijk te laten groeien.

Gebed: Heer, niet mijn planning en mijn zorgen, maar Uw Koninkrijk is bepalend voor wat U doet en leer mij naar dat principe handelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu