Preek, verjaag, genees

Thema: Op weg met Jezus

"Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen." (Lukas 9:1 en 2)

Af en toe zou je als discipel van Jezus toch ook wel eens even in wat rustiger vaarwater willen komen. Letterlijk en figuurlijk. Dat moet toch soms echt het gevoel bij de discipelen toch wel zijn geweest. Ze rollen van het ene wonder in het andere en ergens staan ze erbij en kijken ze ernaar. Telkens opnieuw ontmoet Jezus situaties waarin zoveel bijzondere dingen gebeuren. En telkens zorgt het voor nog meer drukte om Jezus heen en steeds meer mensen hebben interesse in wat Jezus doet. Maar of Jezus daar nu altijd groter mee werd, zouden we dan wel kunnen betwijfelen. En ook de discipelen, hebben zij het altijd begrepen? Zeker niet. En dan komt er een moment van rust.

Tenminste, zo lijkt het wel even. Hoofdstuk 9 lijkt even een hoofdstuk waar iedereen even adem lijkt te halen. Alsof je op een conferentie bent waar enorm veel dingen gebeuren en jij stond erbij en keek ernaar, maar je was passief en je kunt het amper bevatten. En dan roept Jezus eerst Zijn twaalf discipelen bij zich. Een hoofdstuk verder doet Hij dat nog een keer met 70 discipelen. Eerst de meest toegewijde discipelen en dan later nog een keer 70. Dat getal is natuurlijk niet zomaar een getal. Zowel 12 als 70 zijn getallen waarmee iedereen bedoelt wordt. Eerst symbolisch de stammen van Israël en dan symbolisch alles en iedereen. Het gaat nu eerst om deze twaalf, maar straks ook voor iedereen die een discipel van Jezus is.

Wat doet Jezus dan? Hij zegt niet: “Stel je vragen nu maar”.  Hij zegt ook niet: “Jullie zullen wel even tijd nodig hebben om alles te laten bezinken”. Niets van dat alles. Dan roept Hij hen bij Zich en dan geeft Hij hen de macht en de kracht over demonen en om zieken te genezen. Eén ding hebben ze mee, ze hebben het al heel wat keren zien gebeuren. Maar om nu te zeggen dat ze alles begrepen, zeker niet. En dan zegt Jezus erbij dat zo overal het Evangelie van het Koninkrijk moeten preken.

Ze krijgen dus niet de opdracht om een klein stukje van het Evangelie te preken, het gaat niet zo beperkt als bij Johannes de Doper dat ze mensen moeten oproepen tot bekering, ze moeten nog veel verder gaan. Overal waar ze komen moeten ze het Koninkrijk proclameren en laten zien. Preken aan de ene kant en aan de andere kant moet elke demon aangesproken en weggestuurd worden en moeten ze genezing brengen bij de zieken. Precies al die dingen waar de Messias volgens Jesaja voor zou komen. Jezus legt nu al Zijn hele bediening op de schouders van deze mannen die er amper iets van begrijpen.

Eigenlijk is dit wat Jezus doorlopend doet, tot het vlak voor Zijn sterven uitloopt op de uitspraak dat degenen die geloven dezelfde dingen zullen doen als Hij. Stap voor stap werkt Jezus er naartoe dat elke gelovige wordt ingeschakeld om het Koninkrijk op aarde te bouwen. Je zou hier nog even kunnen denken: Dit zijn de twaalf. Straks komen er op exact dezelfde manier nog zeventig bij en uiteindelijk zegt Jezus dat dit dus geldt voor allen die geloven. Het gaat dus om jou en om mij, Nee, het gaat om Zijn Koninkrijk dat moet doorbreken. En dat heeft haast, want Jezus zegt dat ze telkens vanuit een huis moeten werken, tenzij dat ze niet welkom zijn, dan moet je verder gaan met het Koninkrijk. Wat zou er gebeuren als wij met dezelfde haast de wereld ingaan? Dan zouden we minder tijd verspillen en zouden we zo ongelofelijk veel meer van Jezus en Zijn Koninkrijk ervaren, dan komen er doorbraken, ook in je eigen geloofsleven. Preek, verjaag en genees, in de Naam van Jezus.

Gebed: Heer, U roept ons allemaal erbij omdat Uw Koninkrijk haast heeft. Laat Uw glorie zien en bouw Uw Koninkrijk, door mij heen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Zelfbeheersing in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu