Preek, verjaag, genees

Thema: Op weg met Jezus

"Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen." (Lukas 9:1 en 2)

Af en toe zou je als discipel van Jezus toch ook wel eens even in wat rustiger vaarwater willen komen. Letterlijk en figuurlijk. Dat moet toch soms echt het gevoel bij de discipelen toch wel zijn geweest. Ze rollen van het ene wonder in het andere en ergens staan ze erbij en kijken ze ernaar. Telkens opnieuw ontmoet Jezus situaties waarin zoveel bijzondere dingen gebeuren. En telkens zorgt het voor nog meer drukte om Jezus heen en steeds meer mensen hebben interesse in wat Jezus doet. Maar of Jezus daar nu altijd groter mee werd, zouden we dan wel kunnen betwijfelen. En ook de discipelen, hebben zij het altijd begrepen? Zeker niet. En dan komt er een moment van rust.

Tenminste, zo lijkt het wel even. Hoofdstuk 9 lijkt even een hoofdstuk waar iedereen even adem lijkt te halen. Alsof je op een conferentie bent waar enorm veel dingen gebeuren en jij stond erbij en keek ernaar, maar je was passief en je kunt het amper bevatten. En dan roept Jezus eerst Zijn twaalf discipelen bij zich. Een hoofdstuk verder doet Hij dat nog een keer met 70 discipelen. Eerst de meest toegewijde discipelen en dan later nog een keer 70. Dat getal is natuurlijk niet zomaar een getal. Zowel 12 als 70 zijn getallen waarmee iedereen bedoelt wordt. Eerst symbolisch de stammen van Israël en dan symbolisch alles en iedereen. Het gaat nu eerst om deze twaalf, maar straks ook voor iedereen die een discipel van Jezus is.

Wat doet Jezus dan? Hij zegt niet: “Stel je vragen nu maar”.  Hij zegt ook niet: “Jullie zullen wel even tijd nodig hebben om alles te laten bezinken”. Niets van dat alles. Dan roept Hij hen bij Zich en dan geeft Hij hen de macht en de kracht over demonen en om zieken te genezen. Eén ding hebben ze mee, ze hebben het al heel wat keren zien gebeuren. Maar om nu te zeggen dat ze alles begrepen, zeker niet. En dan zegt Jezus erbij dat zo overal het Evangelie van het Koninkrijk moeten preken.

Ze krijgen dus niet de opdracht om een klein stukje van het Evangelie te preken, het gaat niet zo beperkt als bij Johannes de Doper dat ze mensen moeten oproepen tot bekering, ze moeten nog veel verder gaan. Overal waar ze komen moeten ze het Koninkrijk proclameren en laten zien. Preken aan de ene kant en aan de andere kant moet elke demon aangesproken en weggestuurd worden en moeten ze genezing brengen bij de zieken. Precies al die dingen waar de Messias volgens Jesaja voor zou komen. Jezus legt nu al Zijn hele bediening op de schouders van deze mannen die er amper iets van begrijpen.

Eigenlijk is dit wat Jezus doorlopend doet, tot het vlak voor Zijn sterven uitloopt op de uitspraak dat degenen die geloven dezelfde dingen zullen doen als Hij. Stap voor stap werkt Jezus er naartoe dat elke gelovige wordt ingeschakeld om het Koninkrijk op aarde te bouwen. Je zou hier nog even kunnen denken: Dit zijn de twaalf. Straks komen er op exact dezelfde manier nog zeventig bij en uiteindelijk zegt Jezus dat dit dus geldt voor allen die geloven. Het gaat dus om jou en om mij, Nee, het gaat om Zijn Koninkrijk dat moet doorbreken. En dat heeft haast, want Jezus zegt dat ze telkens vanuit een huis moeten werken, tenzij dat ze niet welkom zijn, dan moet je verder gaan met het Koninkrijk. Wat zou er gebeuren als wij met dezelfde haast de wereld ingaan? Dan zouden we minder tijd verspillen en zouden we zo ongelofelijk veel meer van Jezus en Zijn Koninkrijk ervaren, dan komen er doorbraken, ook in je eigen geloofsleven. Preek, verjaag en genees, in de Naam van Jezus.

Gebed: Heer, U roept ons allemaal erbij omdat Uw Koninkrijk haast heeft. Laat Uw glorie zien en bouw Uw Koninkrijk, door mij heen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 12:9-21

​9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.
14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Vrede met alle mensen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:18)

We hebben het al even over vergeving gehad en dan vooral over vergeving die te maken heeft met mensen die je om vergeving vragen. De kans dat er mensen op je pad komen die je niet om vergeving vragen is erg groot. Iemand vroeg mij eens na een preek over vergeving: “Dus jij zegt dat ik de moordenaar van mijn zus moet vergeven?” Die conclusie was heel snel getrokken en ergens zat er ook nog wel een kern van waarheid in. Niet dat vergeving iets is als ‘zand erover en vanaf nu zijn we goede vriendjes’,  helemaal niet zelfs. Maar vasthouden van je wraakzucht, maakt je niet tot een gelukkig mens. Wat dan wel?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020
11 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu