Vergeten door Jezus

Thema: Op weg met Jezus

"Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem: Uw dochter is gestorven; val de Meester niet lastig."  (Lukas 8:49)

Zou Jezus soms ook iets vergeten? Is dat een vreemde gedachte? Dat is maar de vraag hoe dat je naar deze vraag kijkt. Als mens zou Jezus dingen kunnen vergeten, zonder dat Hij daarmee zou zondigen, maar hoe zit het dan met Jezus als God, kan Hij dingen vergeten? Je zou nu heel snel kunnen zeggen: Natuurlijk vergeet Jezus niets. Dan zou ik je eens willen vragen: Heb jij het gevoel wel eens dat Jezus jou vergeten is? Je hebt ergens om gebeden en er lijkt helemaal niets te gebeuren bijvoorbeeld? Het lijkt of Jezus naar iedereen luistert, behalve naar jou en dat terwijl jou gebed echt oprecht is en helemaal niet iets is dat je niet zou mogen vragen. Herken je deze gedachten?

Luistert Jezus wel en is Hij echt bezig om je gebed te verhoren? Of gaat Zijn aandacht uit naar iemand anders? En als je dan ook nog eens een belangrijke positie hebt, werkt dat dan nog in je voordeel? Het zou kunnen zijn dat je dit soort vragen nooit hebt, maar mag ik je dan vragen of je echt wel eens heel urgent iets aan Jezus hebt gevraagd? Als Jezus de situatie met Legio heeft gehad blijkt dat Hij weer is teruggevaren naar de andere kant van het meer. De laatste daad die Hij aan de overkant deed, was dat de demonen in de varkens mochten gaan en deze varkens storten massaal het meer in. De machten die Hem hadden tegen willen houden op het water, komen nu om in datzelfde water. En Jezus, Die is al weer op weg naar een volgende taak.

Het is wel bijzonder om te zien dat de mensen op Hem waren blijven wachten. Moet je even bedenken hoe het gespookt heeft op het meer, maar ondanks dat zijn de mensen blijven wachten tot Hij terugkwam. Ze wilden meer zien van Jezus. Maar als Jezus dan terugkomt, dan komt er een man naar Hem toe. Jaïrus is zijn naam en hij gaf leiding in de tempel. Hij was de vader van een enigst kind en dat meisje lag ziek op bed. Een ziekte die tot de dood leek te leiden en hij vraagt Jezus om hulp. Hij smeekt het Hem zelfs. En terwijl Jezus ingaat op zijn smeekbede, blijft het enorm druk om Hem heen.

Er staat dat de menigte tegen Hem aan drong. Ze duwden Hem bijna omver. Het werkt voor Jaïrus allemaal niet mee, want als vader zou je willen dat Jezus zo snel mogelijk zou komen, maar de menigte zorgt ervoor dat Jezus niet erg kan opschieten. Toch is dat niet het ergste, er komt ondertussen ook nog een vrouw bij Jezus. Ze kondigt zichzelf niet aan en het enige dat zij doet is de kleding van Jezus aanraken. Ze was al twaalf jaar ziek en niets had haar geholpen. Midden in deze menigte raakt zij in geloof de kleding van Jezus aan om genezen te worden. Dat wonder gebeurt.

Je zou dan toch zeggen: “Fijn, maar Jezus moet nu wel gewoon doorlopen naar het huis van Jaïrus”. Het lijkt er wel op dat Jezus Jaïrus helemaal vergeten is. En Jaïrus? Hoe zal deze vader hebben gekeken en hoe zou hij zich hebben gevoeld? Jezus gaat op Zijn gemak met de vrouw in gesprek die Hem heeft aangeraakt. Overigens al bizar genoeg om te vragen in die menigte wie Hem heeft aangeraakt. De discipelen begrijpen daar ook niet veel van, want iedereen duwt en trekt. Jezus had natuurlijk meer gevoeld, er was kracht van Hem uitgegaan. Alleen kun je wel de vraag stellen of Jezus nu zo nodig met die vrouw nog in gesprek moest gaan. Er was belangrijker werk te doen, er ligt een meisje van twaalf jaar op sterven.

Heb jij het gevoel wel eens dat Jezus jou vergeten is, terwijl je toch echt een dringende vraag had? Ineens voel je nu wel dat dit de realiteit kan zijn in je relatie met Jezus. Je vraagt iets uit je nood, maar er lijkt niets te gebeuren. Ja, wij weten dat het uiteindelijk goed afloopt, maar weet jij dat in jouw situatie ook, of voel jij je af en toe net als Jaïrus? Zijn dochtertje sterft zelfs en dan is toch alle hoop verloren? Zelfs als de dood sterker lijkt te zijn, is het bij Jezus nog steeds niet hopeloos. Sterker nog, waar Jezus verschijnt wordt alles nieuw. Misschien niet altijd op onze tijd en op onze manier, maar iedereen die op Hem vertrouwt komt niet beschaamd uit. Er is hoop, eeuwige hoop bij Jezus, altijd ook als Hij je vergeten lijkt te zijn. Zijn perspectief is zoveel hoger en groter, zo anders ook dan het onze. Dat geeft moed en hoop en zelfs als hier het leven stopt, dan is er nog steeds hoop bij Jezus.

Gebed: Leer mij op U wachten en leer mij U vertrouwen, ook als het allemaal anders lijkt te gaan dan dat ik had bedacht.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu