Laat de machten zwijgen

Thema: Op weg met Jezus

"Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn?" (Lukas 8:25)

Stel je voor dat er iets in je leven gebeurt waar je helemaal de controle over kwijt bent en dat je in een situatie terecht komt die levensgevaarlijk is. Je schreeuwt het uit van angst en dan komt er iemand langs die zegt tegen je: “Als je genoeg geloof zou hebben, dan had je deze problemen al lang opgelost”. Wat zou jou reactie zijn? Er zijn theologieën die stellen dat als je genoeg geloof hebt, dat je zelfs elke ziekte kunt overwinnen en als je ten onder gaat aan een ziekte, zou je niet genoeg geloof hebben. Best bijzonder dat er nog niemand zoveel geloof heeft gehad om eeuwen te blijven leven. Of de opmerking die ik pas kreeg: “Als je genoeg geloof zou hebben kun je niet eens corona krijgen”. Alsof je dan met genoeg geloof alle regels aan je laars zou kunnen lappen.

Toch lijkt Jezus soortgelijke dingen te zeggen. Denk maar aan een uitspraak dat als je genoeg geloof zou hebben dat je dan een berg zou kunnen verzetten. Nog wat schokkender is de situatie aan boord van de discipelen terwijl het echt verschrikkelijk is gaan stormen. En midden in de storm ligt Jezus gewoon te slapen in de boot. Bedenk wel even dat deze mannen echt wel een storm gewend waren. Dit was echt niet hun eerste storm. De intensiteit van de storm is vreselijk en ze gaan er eigenlijk al vanuit dat ze het niet gaan redden.

Dan maken ze Jezus wakker en zeggen: “Interesseert het U niet dat we vergaan”. Hoe kan Jezus in deze omstandigheden nu slapen? Dan wordt Jezus wakker, en ik vraag mij serieus af hoe ze in zo’n storm over het dek bij Jezus konden komen, Jezus staat op, bestraft de wind en de golven en ze gaan liggen. Jezus bestraft de wind en de golven. Hij gebruikt Zijn autoriteit over de machten in de natuur. En dan draait Hij Zich om en zegt tegen Zijn discipelen: “Waar is jullie geloof”?

Ja, waar zou dat geloof nu zijn? Is dat niet een vraag die lijkt op de gedachte dat we met genoeg geloof alles in geloof naar onze hand zouden moeten kunnen zetten? Als de discipelen geloof hadden gehad, was het probleem opgelost geweest? Er is nog een moment dat Jezus de discipelen een ongeloof verweet. Dat is later bij de maanzieke jongen. Daar konden de discipelen de demon in die jongen niet uitdrijven.

Als je die gegevens combineert met de manier hoe Jezus met de wind en de zee omgaat, kun je maar één conclusie trekken: Het gaat hier niet om een beetje natuurgeweld, maar het gaat hier om een demonische macht die de wind het de zee gebruikt om het bootje van de discipelen naar de kelder te jagen. Daarbij mag je ook nog even verder lezen in de geschiedenis. Lang niet bij elk verhaal in de Evangeliën die meerdere evangelisten hebben beschreven is de volgorde hetzelfde. Maar bij deze geschiedenis volgt bij allemaal de geschiedenis met Legio, de man die bezet is door een legioen aan demonen. Wat gebeurde er dus? De duisternis, de vijand deed er alles aan om Jezus en de discipelen niet aan de overkant te laten komen. De demonen staan Jezus zelfs op te wachten vol met angst.

En als je dit op een rijtje hebt staan, dan begrijp je de opmerking van Jezus. Ziekte en genoeg geloof, die combinatie maakt Jezus nooit. Voor ziekte is bovennatuurlijke kracht nodig die God kan geven op momenten die Hij wil, maar bij demonische machten maakt Jezus altijd duidelijk dat als je geloof genoeg hebt, de machten zullen moeten wijken. Dan gaat het dus over autoriteit. Die macht is ons in Christus gegeven. Jezus zegt zelfs dat we de macht hebben over de hele legermacht van satan.

Het ongeloof van de discipelen bracht hen dus in gevaar, ze hadden in hun autoriteit moeten opstaan en de wind en de zee moeten bestraffen. Niet omdat het om natuurmachten ging, maar om de macht die er in deze situatie achter zit. Wat is dus belangrijk? Geloof in de autoriteit van Jezus en nog iets anders: onderscheidingsvermogen, zodat je onderscheid wat er speelt. Paulus zegt dat we de geestelijke strijd hebben tegen de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Vaak is ziekte echt ziekte, maar soms kan ziekte ook een demonische oorsprong hebben en is er met zekerheid een antwoord op herstel. De vraag begint hier: Geloof jij dat je in de Naam van Jezus autoriteit hebt over elke macht van de vijand? Sta dan op in de situaties waarin je duidelijk weet dat er demonische krachten in het spel zijn. Satan is een overwonnen vijand en gebied hem te wijken in de Naam van Jezus.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw autoriteit, zodat satan uiteindelijk niets te zeggen hoeft te hebben, maar leer mij te onderscheiden waar de vijand zich manifesteert en help mij op te staan in geloof.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Geloof in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #11

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

In de vrucht van de Geest zit ook geloof. Als je nu scherp genoeg bent, zou je zeggen: “Dat kan helemaal niet, want bij de vrucht van de Geest gaat het om je karakter en geloof is geen karaktereigenschap”. En dan heb je helemaal gelijk. De karaktertrek geloof bestaat inderdaad niet. Je kunt hooguit nog zeggen dat je goedgelovig bent, maar dat is qua vertaling geen optie. Dat klinkt trouwens ook niet heel erg positief.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu