Het Evangelie is niet te verstoppen

Thema: Op weg met Jezus

"Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen." (Lukas 8:17)

Heb jij dat ook weleens, dat je de Bijbel leest en denkt: Ja, bekend verhaal en ja, logisch wat Jezus hier zegt, maar dan lees je het volgende vers en dan denk je: Nou ja, dat is vreemd. Dat gevoel krijg je zomaar als je het verhaal hebt gehad van de zaaier, waar Jezus afsluit met het doel van de zaad: Houdt Gods woord vast in een oprecht en goed hart, en draag vrucht. Dat was het doel van die gelijkenis en dan komt er een heel logisch beeld over een kandelaar die je niet onder het bed moet zetten. Ja, logisch, je moet natuurlijk licht verspreiden. Zeker dat bedoelt Jezus ook, maar dan de zinnen daarna…

Ik vind het in ieder geval altijd maar een vreemd vergelijk over die kandelaar. Je moet bedenken dat ze in die tijd geen elektrisch licht hadden. Elke lamp was vuur. Ik begrijp het beeld dan niet goed over die kandelaar onder het bed. Dat die dan geen licht geeft en dat dit niet de bedoeling is, begrijp ik wel, maar weet je wat er gebeurt met een brandende kaars of een olielamp onder je bed? Dan krijg je brand!

Weet je, het Evangelie mag maar op ene plaats staan: Op een kandelaar, om even in het beeld van het licht te blijven. Het Evangelie van het Koninkrijk van Jezus moet zo duidelijk, zo onmogelijk voorbij te lopen en zo kraakhelder zijn dat niets het mag verhinderen. Het kan toch onmogelijk zo zijn dat je geen licht van Jezus verspreidt, terwijl je wel door Zijn licht bent aangestoken? Natuurlijk zet je een lamp niet onder je bed of onder een vat.

En dan zegt Jezus: “Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden en niet geheim wat niet bekend zal worden”. Je kunt het losmaken van die kandelaar. Dan kun je zeggen dat Jezus twee dingen zegt. Hij zegt in de eerste plaats dat je het licht van Zijn Koninkrijk moet laten schijnen en Hij zegt dat als je zonden doet in het geheim dat dit openbaar zullen komen. Alleen ontgaat het mij dan wel waar het verband is tussen deze twee dingen. Zeker ook omdat het eerst over vruchtdragen gaat, vervolgens over lichtgeven en dan nu ineens zou Jezus een ander thema aansnijden. Dat is niet heel logisch.

Even terug naar die kandelaar met het licht. Dat licht is het Evangelie. Wat gebeurt er als je een kandelaar onder het bed zet? Dan geeft hij geen licht en iemand komt dan in een donkere kamer. Het gaat niet over licht, maar dat licht is alleen een hulpmiddel waarmee Jezus Zijn punt wil maken. Het gaat om het Evangelie. Wat gebeurt er als je het Evangelie wegstopt? Of als je er alles aan doet om de boodschap van Jezus niet te vertellen? Dat komt ooit openbaar en dat heeft gevolgen, want als je denkt te hebben, dan wordt het je afgenomen. Dat klopt op zich wel, maar denk jij dat het Evangelie verborgen kan blijven?

Zou Jezus het hier ook kunnen hebben over het Evangelie dat niet tegen te houden is. Je kunt het verbergen, maar het zal toch wel openbaar komen. Ja, als je het verstopt en verzwijgt, dan volgt die waarschuwing over dat denken te hebben, maar over dat verborgen zijn dat toch openbaar komt heeft waarschijnlijk met het Evangelie te maken. Dat kun je helemaal niet wegstoppen. Wat gebeurt er met een kaars die je onder je bed zet? Dan blijft het niet donker, dan krijg je brand. Natuurlijk een lamp onder het bed of in een emmer geeft geen licht, maar vuur onder je bed zorgt even voor duisternis, maar daarna krijg je licht genoeg. Het zal uitbreken met vuur. Het Evangelie kun je willen verstoppen (dat wil je natuurlijk helemaal niet als je ‘Tijd met God’ leest) maar het is niet te verstoppen. God zal er Zelf voor zorgen dat het openbaar komt. Je kunt van het Evangelie geen geheim maken, dat brengt God echt Zelf wel openbaar. En als je dat wel doet, dat zijn degenen die denken te hebben en ze hebben niets.

Het is dus onmogelijk om als gelovige het Evangelie weg te stoppen. Een gelovige doet dat ook gewoon niet. Zo simpel is het ook weer. En natuurlijk niet iedere gelovige is een evangelist, er zijn er ook die gewoon door goed te doen vruchten dragen zo het licht verspreiden. Als je dat licht maar verspreidt.

Gebed: Heer, Uw Evangelie verdient het om openbaar te zijn en ik wil het uitdragen, overal en altijd.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Thessalonicenzen 5:1-11

​1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
3. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
4. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
6. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
7. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
10. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
11. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Ga bemoedigen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” (1 Thessalonicenzen 5:11)

Wat overkomt jou vaker: Vermaning of bemoediging? Of met andere woorden: Kritiek of een compliment? Je zou zeggen dat dit nogal uitersten zijn. Het ene is negatief, terwijl het andere positief is. Er is natuurlijk wel een overeenkomt. De overeenkomst is dat zowel kritiek als een compliment beide opmerkingen zijn over wat je doet of wie je bent. Het geeft dus als het ware een soort waarde aan. Nu kan ik je bijna met zekerheid vertellen dat je meer kritiek krijgt dan dat je complimenten krijgt. Complimenten doen we vaak pas op het moment dat dit ons wordt aangeleerd. In onze cultuur hebben we makkelijker kritiek dan dat we bemoedigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu