Het Evangelie is niet te verstoppen

Thema: Op weg met Jezus

"Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen." (Lukas 8:17)

Heb jij dat ook weleens, dat je de Bijbel leest en denkt: Ja, bekend verhaal en ja, logisch wat Jezus hier zegt, maar dan lees je het volgende vers en dan denk je: Nou ja, dat is vreemd. Dat gevoel krijg je zomaar als je het verhaal hebt gehad van de zaaier, waar Jezus afsluit met het doel van de zaad: Houdt Gods woord vast in een oprecht en goed hart, en draag vrucht. Dat was het doel van die gelijkenis en dan komt er een heel logisch beeld over een kandelaar die je niet onder het bed moet zetten. Ja, logisch, je moet natuurlijk licht verspreiden. Zeker dat bedoelt Jezus ook, maar dan de zinnen daarna…

Ik vind het in ieder geval altijd maar een vreemd vergelijk over die kandelaar. Je moet bedenken dat ze in die tijd geen elektrisch licht hadden. Elke lamp was vuur. Ik begrijp het beeld dan niet goed over die kandelaar onder het bed. Dat die dan geen licht geeft en dat dit niet de bedoeling is, begrijp ik wel, maar weet je wat er gebeurt met een brandende kaars of een olielamp onder je bed? Dan krijg je brand!

Weet je, het Evangelie mag maar op ene plaats staan: Op een kandelaar, om even in het beeld van het licht te blijven. Het Evangelie van het Koninkrijk van Jezus moet zo duidelijk, zo onmogelijk voorbij te lopen en zo kraakhelder zijn dat niets het mag verhinderen. Het kan toch onmogelijk zo zijn dat je geen licht van Jezus verspreidt, terwijl je wel door Zijn licht bent aangestoken? Natuurlijk zet je een lamp niet onder je bed of onder een vat.

En dan zegt Jezus: “Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden en niet geheim wat niet bekend zal worden”. Je kunt het losmaken van die kandelaar. Dan kun je zeggen dat Jezus twee dingen zegt. Hij zegt in de eerste plaats dat je het licht van Zijn Koninkrijk moet laten schijnen en Hij zegt dat als je zonden doet in het geheim dat dit openbaar zullen komen. Alleen ontgaat het mij dan wel waar het verband is tussen deze twee dingen. Zeker ook omdat het eerst over vruchtdragen gaat, vervolgens over lichtgeven en dan nu ineens zou Jezus een ander thema aansnijden. Dat is niet heel logisch.

Even terug naar die kandelaar met het licht. Dat licht is het Evangelie. Wat gebeurt er als je een kandelaar onder het bed zet? Dan geeft hij geen licht en iemand komt dan in een donkere kamer. Het gaat niet over licht, maar dat licht is alleen een hulpmiddel waarmee Jezus Zijn punt wil maken. Het gaat om het Evangelie. Wat gebeurt er als je het Evangelie wegstopt? Of als je er alles aan doet om de boodschap van Jezus niet te vertellen? Dat komt ooit openbaar en dat heeft gevolgen, want als je denkt te hebben, dan wordt het je afgenomen. Dat klopt op zich wel, maar denk jij dat het Evangelie verborgen kan blijven?

Zou Jezus het hier ook kunnen hebben over het Evangelie dat niet tegen te houden is. Je kunt het verbergen, maar het zal toch wel openbaar komen. Ja, als je het verstopt en verzwijgt, dan volgt die waarschuwing over dat denken te hebben, maar over dat verborgen zijn dat toch openbaar komt heeft waarschijnlijk met het Evangelie te maken. Dat kun je helemaal niet wegstoppen. Wat gebeurt er met een kaars die je onder je bed zet? Dan blijft het niet donker, dan krijg je brand. Natuurlijk een lamp onder het bed of in een emmer geeft geen licht, maar vuur onder je bed zorgt even voor duisternis, maar daarna krijg je licht genoeg. Het zal uitbreken met vuur. Het Evangelie kun je willen verstoppen (dat wil je natuurlijk helemaal niet als je ‘Tijd met God’ leest) maar het is niet te verstoppen. God zal er Zelf voor zorgen dat het openbaar komt. Je kunt van het Evangelie geen geheim maken, dat brengt God echt Zelf wel openbaar. En als je dat wel doet, dat zijn degenen die denken te hebben en ze hebben niets.

Het is dus onmogelijk om als gelovige het Evangelie weg te stoppen. Een gelovige doet dat ook gewoon niet. Zo simpel is het ook weer. En natuurlijk niet iedere gelovige is een evangelist, er zijn er ook die gewoon door goed te doen vruchten dragen zo het licht verspreiden. Als je dat licht maar verspreidt.

Gebed: Heer, Uw Evangelie verdient het om openbaar te zijn en ik wil het uitdragen, overal en altijd.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Zelfbeheersing in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu