Vruchtdragen

Thema: Op weg met Jezus

"En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen." (Lukas 8:15)

Wat heeft Jezus bij jou tot stand gebracht? Je hoeft niet gelijk een pasklaar antwoord te geven, het is belangrijker dat je deze vraag even laat ‘weken’. Als je namelijk doorleest in het volgende hoofdstuk van Lukas, dan begint dat hoofdstuk met dienende vrouwen die bevrijd zijn van demonische geesten. Het gevolg van die bevrijding is dat ze Jezus dienden uit hun eigen bezittingen. Nu kun je daar natuurlijk weer iets van maken als: ‘Als je Jezus kent als je Bevrijder, dan moet je Hem dienen’. Natuurlijk dat klopt, dan eer je Hem met alles wat je doet. Toch lijkt het alsof Jezus de aandacht helemaal niet vestigt op die vrouwen, maar juist op jou en mij.

Die vrouwen waar Lukas over schrijft, die waren er en het is goed dat ze genoemd worden, maar aan kopieergedrag hebben we niet zoveel. Wat doet Jezus? Hij schakelt door op alle anderen die bij Hem komen om naar Hem te luisteren. Lukas schrijft het zo: Ze kwamen vanuit alle steden naar Hem toe en Hij vertelde een gelijkenis. Zie je ze aankomen? Niet die dienende vrouwen, die waren er al, die zorgden voor Jezus. De menigte komt eraan en als ze aankomen zegt Jezus: Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. Dat is wat die menigte mee gaat maken.

Die menigte komt naar de Zaaier toe en op het punt staat om het zaad te zaaien. Dus als jij naar Jezus toekomt, staat Hij op het punt om het zaad te zaaien. En wat gebeurt er dan? Dan strooit Hij overvloedig zaad uit. En zaaien van het zaad dat doe je met volle hand en met een zwaaiende arm. Dat betekent dat niet elk zaadje op de juiste plaats terecht komt. Ik kan je zeggen vanuit mijn verleden als groenvoorziener waarbij ik heel wat sportvelden heb ingezaaid, dat als je met de hand zaait, je echt niet precies kijkt of het zaad overal goed valt. Het is veel voordeliger om wat zaad verkeerd te strooien dan dat je met precisiewerk elk zaadje goed neer wilt laten komen.

Het gevolg is dat er dus zaad niet op de juiste plaatsen valt. Het kan op de weg vallen, dan eten de vogels het op, het kan op steenachtige plaatsen vallen, dan kiemt het wel, maar verdord het omdat de grond te weinig en te droog is en het kan ook tussen de struiken vallen en dan verliest het de concurrentiestrijd met de veel sterkere struiken. Maar het meeste zaad valt wel goed. Er is geen zaaier die zo gaat zaaien dat het meeste zaad verkeerd valt, want dan is de plaats waar hij zaait geen akker.

Waar valt het zaad, dat is vraag één en de tweede vraag is, en daar gaat het echt om, op welke manier krijgt de zaaier zoveel mogelijk opbrengst van het land? Daar gaat het Jezus dus uiteindelijk om. Die vrouwen is mooi, maar Hij verwacht ook iets van de menigte en dus ook van jou en mij. Dat die vrouwen op hun manier vruchten dragen is een mooi verhaal en een getuigenis. Alleen gaat het een stap richting dat wat de zaad van de Zaaier in jouw en mijn leven doet.

En op de akker van jouw leven kan het zaad op verkeerde plaatsen vallen. Eigenlijk vooral omdat het Woord van Jezus niet de kans krijgt om vrucht te dragen. Omdat het verstikt wordt door de concurrentie van de andere dingen in je leven, of omdat je wel even enthousiast bent, maar het ook dan snel weer verdroogd en verdwijnt of omdat het te veel inspanning kost om het te begrijpen en de duivel ermee vandoor is.

Mag het Woord van Jezus echt wortel schieten en wil je ervoor zorgen dat het niet door concurrentie of oppervlakkige interesse verdwijnt? Wil je er tijd voor nemen om het echt te begrijpen en te geloven. Het is niet alleen je bevrijding of je redding, maar het gaat juist erover wat er daarna mee gebeurt. En ook als volwassen gelovige valt het zaad lang niet altijd op vruchtbare plaatsen, omdat er zoveel andere dingen zijn, drukte, afleiding en zoveel andere dingen. Jezus strooit Zijn Woord omdat Hij wil dat jij vruchten zal dragen. Vruchten, die dingen waarvan Jezus je vertelt dat dit het leven van Zijn Koninkrijk is. Het gevolg van Zijn woorden die jouw leven vormen naar Zijn bedoeling.

Gebed: Heer, U wilt dat ik vruchten draag, daarom deelt U Uw woord met mij. Ik geef ruimte aan Uw woord, geef satan geen kans om het te roven en wil mij verdiepen in wat U zegt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Zelfbeheersing in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #13

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

De hoogste christelijke deugd is zelfbeheersing. Tenminste, dat is wat men vroeger vaak zei. Nu is het woord ‘deugd’ natuurlijk wel wat verdacht. Een deugd is iets waarmee je iets zou verdienen en zo werkt het natuurlijk niet met de goede werken en dus ook niet met de vrucht van de Geest. Toch moeten we die uitspraak ook niet te snel wegschuiven en afdoen als iets dat niet klopt. Zelfbeheersing is namelijk een deel van de vrucht die alles te maken heeft met een Gode waardig leven, zoals men vroeger al zei.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu