Klein maar groot

Thema: Op weg met Jezus

"Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij." (Lukas 7:28)

Hoe groot was Johannes de Doper? Na vorige keer is wel duidelijk dat ook hij gewoon een mens was van vlees en bloed met twijfels en strijd. Toch, als je het mij vraagt, moet Johannes de Doper een enorm groot gelovige zijn geweest. Vorige keer hebben dat ook al even benoemd dat hij het was die Jezus aanwees als het Lam van God. Hij was het die de weg bereidde voor Jezus. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat een bijzondere man is hij geweest. Hoe groot hij was? Die vraag is wellicht een beetje apart, want zijn er grote mensen in het Koninkrijk van God? Ik kom mensen tegen die praten alleen maar in verkleinwoorden over mensen. Het is opvallend dat God dat in de Bijbel niet doet. Denk maar een psalm 8, waar de mens een enorme plaats krijgt. Maar ook Jezus maakt Johannes niet klein. 

Jezus noemt Johannes de grootste profeet die uit een vrouw is geboren. Wel, om een mens te zijn, moet je toch echt uit een vrouw geboren zijn, dus Jezus maakt duidelijk dat er onder de profeten niemand groter was dat Johannes. Als je dan bedenkt dat profeten in het Oude Testament tot de belangrijkste mensen behoorden, kun je zelf wel invullen wat Jezus zegt over Johannes. En toch, toch spreekt Jezus raadselachtige woorden over Johannes. Ja, hij is de grootste profeet die er is geweest, maar hij lijkt wel de kleinste in het Koninkrijk van God. Jezus zegt, ondanks de grote woorden over Johannes als profeet, dat de minste in het Koninkrijk van God, groter is dan Johannes. Wat zijn dit dan voor woorden?

Ik weet niet hoe jij als gelovige bent, maar als jij in Jezus gelooft, ben je in het Koninkrijk van God. En als jij je minder voelt dan Johannes, dan zegt Jezus dat je in Gods Koninkrijk groter bent dan Johannes. Jij overtreft dus Johannes, terwijl Johannes de grootste profeet was. Durf jij dat over jezelf te zeggen? Je hoeft het niet over jezelf te zeggen, want Jezus doet het al. Dat is al meer dan genoeg. Waar het Jezus over gaat is dat Johannes veel minder van Jezus en van het Koninkrijk wist dan jij en ik. Johannes heeft van het hele Koninkrijk van Jezus maar heel weinig gezien en hij heeft veel minder diep begrepen Wie Jezus werkelijk was. Het hele lijden van Jezus, maar ook de hele theologie van het Koninkrijk heeft Johannes nooit zo gehoord zoals wij. Johannes is de profeet die op hert scharnierpunt van de tijd heeft gestaan en iedereen na hem heeft meer van Jezus gekend dan hij.

Tegelijk brengt Jezus een enorm onderscheid aan bij Zijn luisteraars. Johannes was namelijk wel de profeet die opriep om terug te keren tot God. Zelfs zo sterk dat tollenaren, de grootste zondaren die vooral in die zonden wilden doorgaan en leefden voor het geld, zich bekeerden van die zondige manier van leven. Wat een getuigenis tegen al degenen die zich niet wilden bekeren. En wie wilden zich niet bekeren? Degenen die zich zo goed voelden dat dit niet nodig was in hun ogen. Juist daardoor lopen ze het Koninkrijk mis. Johannes zorgde voor een begaanbare weg richting Jezus en als je op die weg gaat, ben je groter dan hij, maar hoe zou je durven om niet naar hem te luisteren. De oproep van Johannes negeren was in die tijd hetzelfde als dat er op de fluit werd gespeeld en je zou niet dansen. Over de kracht van de boodschap van Johannes gesproken. Niet teruggekeerd naar God en niet op de weg van het leven terecht gekomen is buiten het Koninkrijk staan. Dat zijn degenen die zich groter wanen dan Johannes en uiteindelijk onder de kleinste (Johannes dus) terecht komen.

Gebed: Heer, ik dank U dat U zegt dat ik, vanwege dat U mij meer van Uzelf aan mij liet zien, groter ben in Uw Koninkrijk dan Johannes de Doper. Ik mag meer van U kennen in mijn leven dan Johannes, daar dank ik U voor.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:27-30

​27. Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,
28. en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit.
29. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
30. omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Altijd hetzelfde leven

Thema: Filippenzen

“Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.” (Filippenzen 1:27)

Wat is het verschil als iemand er is of er niet is? Die vraag is natuurlijk behoorlijk breed. Het kan iets met de sfeer doen als iemand er wel of niet is, maar het kan ook iets met je gedrag doen. Of nog sterker, jij kunt je gedrag erop aanpassen. Het duidelijkste voorbeeld is een klas tieners. Wat gebeurt er als een docent even wegloopt en dan ook een behoorlijk poosje wegblijft? Het begint met een propje dat gegooid wordt en als het lang genoeg duurt is de klas waarschijnlijk veranderd in een puinhoop. En als er dan wordt geroepen: “Pas op, de docent komt eraan”, dan zit iedereen ineens weer keurig op zijn plaats.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu