Zelfs de dood...

Thema: Op weg met Jezus

"En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op!" (Lukas 7:14)

Hoe reageren artsen op bovennatuurlijke dingen? Ik moet je zeggen dat ik door de jaren heen aardig wat wonderen heb zien gebeuren waarvan artsen niet wisten hoe het kon gebeuren. Toch is het opmerkelijk dat de meeste artsen iets zeggen van: “We weten het niet”, maar er maar erg weinig artsen zijn die echt zeggen dat er iets bovennatuurlijks is gebeurd, laat staan dat God heeft ingegrepen. Kun jij je het gezicht van een arts voorstellen na het wonder met de slaaf van die hoofdman? Jezus is nog niet eens bij die zieke slaaf binnen geweest en vanwege het geloof van die hoofdman en de genezing is een feit.

Nu moet je even bedenken wie het Evangelie van Lukas heeft geschreven. Ja, zul je denken, Lukas natuurlijk. Ja, precies, maar wat was Lukas van beroep? Hij was arts. Overigens was Lukas niet één van de twaalf discipelen, dus liep hij er gewoon bij zoals er meerderen wat algemener bij liepen rondom Jezus. En juist deze Lukas beschrijft deze wonderen. Hij moet ongelofelijke dingen hebben gezien, maar je leest nergens dat hij twijfelde aan de wonderen en hij laat door alles heen overduidelijk zien dat Jezus de wonderen doet.

Wat heeft dit met Lukas gedaan? De emotie van Lukas lees je eigenlijk nergens, maar als je ziet hoe hij vol passie aan zijn tweede boek begint, het boek Handelingen, is wel duidelijk dat hij het absoluut geloofde en toeschreef aan Gods macht. Stel je nu voor dat elke arts na een wonder zou zeggen: “Hier kon ik niets meer doen, maar dit heeft God gedaan”, hoeveel hoop geef je dan als arts? Dan is ineens niets meer afhankelijk van jouw kunnen, maar is God erbij en is er bij Hem mogelijk wat bij jou niet mogelijk zou zijn. Het zou artsen nog veel maar rust geven en patiënten veel meer vertrouwen.

Maar dan denk je alles te hebben gehad en dan komt Jezus een dag later bij de poort van Naïn. Wat gebeurt er daar? Hij ontmoet een rouwstoet, want er is een jongen overleden. We weten niet precies hoe oud hij is geweest, we weten alleen dat hij de enigste zoon van de vrouw was en dus ook nog eens degene van wie de vrouw afhankelijk was voor haar levensonderhoud. Zeker ook omdat de man in het verhaal er niet lijkt te zijn. Deze droevige uitvaart komt Jezus tegen.

Ja, Jezus, het Leven Zelf ontmoet hier de dood. En het verdriet raakt Jezus. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Het diepst van Zijn bestaan trilt van emotie bij het zien van dit verdriet. Als je dan leest wat er gebeurt. Jezus zegt niet veel, Hij gaat geen gesprek aan en al helemaal geen discussie, Hij laat alleen de stoet stilstaan en dan zegt Jezus: “Ik zeg je, sta op”.

Ongetwijfeld konden ze in die tijd nog geen hersenactiviteit meten, maar dat deze jongen dood was, stond echt wel vast. En wat zal Lukas hier gedacht hebben? Misschien wel niets meer en heeft hij gedacht: Als Jezus erbij is, kan alles. En er gebeurt ook alles! De meest bizarre uitspraak: ‘Tegen een dode zeggen dat hij op moet staan’, zorgt dat het wonder gebeurt. Dood is niet dood! Omdat Jezus er is, is de dood niet het absolute einde. Hij Die het leven heeft geschapen, staat er boven. En het getuigenis gaat door.

Weet je, ik weet ondertussen wel van wonderen van genezing en geloof dat we daar een rol in mogen spelen, maar bij overlijden kom ik er niet helemaal uit. Tegelijk geloof ik dat het voor Jezus niet heel veel verschil maakt of Hij nu een zieke geneest of een dode opwekt. En in Zijn Naam is alles mogelijk. Tegelijk is de dood onderdeel van ons leven geworden en is ook deze jongen later weer gestorven, maar ik geloof dat als God en Jezus groter worden door in ons tijd dit te laten gebeuren, dan kan het nog. En even terug naar die artsen, zullen wij met elk wonder de artsen daar van in kennis stellen? Hoe groot of hoe klein het ook is. Uiteindelijk, zodat er echt ontzag komt voor Jezus en we hoop delen voor de moeilijkste situaties. En Jezus, het lijden raakt Hem, ook als Hij nu niet ingrijpt.

Gebed: Heer, U bent echt tot alles in staat en ik vraag U, doe het ook in onze tijd en maak ons beschikbaar voor Uw plannen in onze tijd.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu