Op afstand genezen

Op weg met Jezus

"Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het." (Lukas 7:8)

Hoe belangrijk is het dat we op zieken de handen leggen? Die vraag houd mij eigenlijk wel wat bezig, zeker omdat er iets in mij denkt: “Als we geen trainingen kunnen geven, dan doen we het toch gewoon digitaal. Dan gaan we een training ‘Genees de zieken’, gewoon online aanbieden. Maar dan kom je vanzelf op de vraag: “Je moet toch op zieken de handen leggen?” En nu noem ik dit in het kader van een training, maar hoe bidden we dan nu voor zieken, terwijl je anderhalve meter afstand moet houden? Dan kun je op zieken geen handen leggen. Moet je dan zeggen: “Nood breekt wet”? Tot ik gewoon even verder las in Lukas.

Na het verhaal over de wijze en de dwaze bouwer, vertelt Lukas ons het verhaal over een legerhoofdman. Hij heeft een eenheid van honderd soldaten onder zich en hij heeft een slaaf die doodziek is. Hij ligt op sterven. Het aparte is dat hij niet zelf naar Jezus toegaat, maar dit laat hij doen door de oudsten van Joden. Hij voelt zich niet waardevol genoeg. In eerste instantie zou je nog even kunnen denken dat deze man gewoon een slimme keus maakt om die oudsten te sturen, zodat die voor hem kunnen pleiten, maar verder in het verhaal zegt hij dat hij het niet waard is dat Jezus onder zijn dak binnenkomt.

En dan gaat Jezus met die oudsten mee. Die hebben hem verteld dat deze hoofdman het volk erg welgezind is en ze smeken Hem om mee te komen. Alsof dat bepalend zou zijn bij Jezus of deze man hen welgezind is. Maar goed, ze gaan onderweg, tot ze in de buurt van dat huis komen en dan komen er een paar vrienden van die man en die zeggen dat Jezus niet binnen hoeft te komen. Dat is op zijn zachtst gezegd wel wat vreemd. Als je wilt dat de dokter komt, laat je hem toch ook niet in de straat staan?

Toch heeft deze man een bijzondere gedachte. Hij begrijpt hoe het werkt. Als hij een slaaf of een soldaat een opdracht geeft, zelfs op afstand of via een ander, dan moet die slaaf of die soldaat gewoon luisteren en dat doen ze kennelijk bij hem dan ook. Op diezelfde manier kijkt deze man ook naar Jezus. Hij ziet Jezus van Wie geldt dat elke ziekte, elke macht en kracht onder Hem is gesteld. Zo’n groot persoon als Jezus, dat kan deze man eigenlijk niet verdragen dat Deze in zijn huis komt. Daarom zegt hij dat Jezus niet verder hoeft te komen. Hij geeft Jezus de allerhoogste plaats en tegelijk heeft hij het geloof dat Jezus helemaal niet binnen hoeft te komen. Jezus hoeft maar te gebieden en het zal gebeuren. Die ziekte van zijn slaaf, daar staat Jezus gewoon boven. Jezus hoeft maar te zeggen dat die ziekte moet gaan en hij zal gaan.

Wat zegt Jezus dan? Hij zegt: Zo’n groot geloof heb ik zelfs in Israël nog niet gevonden. Jezus als de allerhoogste Heer èn dat Jezus ook op afstand kan gebieden, zoals een hoofdman zijn soldaten gebied en het zal gebeuren. Hij erkent Jezus met het allerhoogste gezag, maar hij gelooft ook dat die ziekte zal moeten gehoorzamen. In de Naam van Jezus kun je je dus afvragen of het nodig is dat we op iemand de handen moeten leggen. Ja, het is de opdracht die Jezus zeker geeft, maar nu het niet kan, betekent het niet, dat er geen genezende kracht van Jezus aanwezig is in wat wij doen.

Die anderhalve meter, dat heeft alles te maken met gehoorzaamheid aan de overheid en het is ook niet nodig om, zelfs in het kader van het bidden om genezing, daar ongehoorzaam aan te zijn. Het enige dat je nodig hebt is net zoveel geloof als deze hoofdman: Jezus heeft het niet nodig om zelfs maar in zijn huis te komen. Genezing zal gebeuren omdat Jezus erboven staat en dat de ziekte moet gehoorzamen als Jezus dat eist. Begrijp je dat bidden met zieken ook nu gewoon hoort bij je roeping als gelovige discipel van Jezus? Laten we ons dan uitstrekken naar meer van de kracht van Jezus.

Gebed: Heer, dank U wel dat U ons ook nu de macht geeft om in Uw Naam zieken te genezen, ook als we elkaar niet mogen en kunnen aanraken. Geef ons meer van Uw kracht en Uw Koninkrijk en help mij geloven om telkens uit te stappen in geloof.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 12:9-21

​9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.
14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Vrede met alle mensen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:18)

We hebben het al even over vergeving gehad en dan vooral over vergeving die te maken heeft met mensen die je om vergeving vragen. De kans dat er mensen op je pad komen die je niet om vergeving vragen is erg groot. Iemand vroeg mij eens na een preek over vergeving: “Dus jij zegt dat ik de moordenaar van mijn zus moet vergeven?” Die conclusie was heel snel getrokken en ergens zat er ook nog wel een kern van waarheid in. Niet dat vergeving iets is als ‘zand erover en vanaf nu zijn we goede vriendjes’,  helemaal niet zelfs. Maar vasthouden van je wraakzucht, maakt je niet tot een gelukkig mens. Wat dan wel?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020
11 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu