Herhaling

Thema: Na Pasen

"Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen." (Handelingen 1:3)

Waarom zou Jezus nu nog veertig dagen op aarde gebleven zijn na Zijn opstanding? Hij had alles volbracht, de overwinning was binnen, dus wat was er nog nodig? Als je de laatste hoofdstukken van alle Evangeliën leest, dan kun je je nog voorstellen dat Jezus nog wel even een paar dagen nodig had om Zijn discipelen weer even op hun benen te krijgen, maar dan is het toch eigenlijk gewoon klaar? Probeer maar eens te bedenken wat jij nog veertig dagen zou kunnen doen? Of probeer maar eens te bedenken hoe we jaar na jaar de weken tussen Pasen en Hemelvaart met preken kunnen vullen uit de Evangeliën? Dat valt echt niet mee, want van die veertig dagen is er echt niet veel beschreven. Mattheüs en Markus nog geen half hoofdstuk, Lukas driekwart hoofdstuk en Johannes anderhalf hoofdstuk. En dan heb je het gehad. En toch is er een zinnetje bij Lukas dat blijft haken.

Lukas vertelt het verhaal van de opstanding en als de vrouwen dan bij de discipelen komen, dan schrijft Lukas: 'En zij geloofden hen niet'. Dan volgt het verhaal over de Emmaüsgangers. Die lopen ongelovig over straat en uiteindelijk opent Jezus hun de ogen. Dan komen de Emmaüsgangers terug bij de discipelen met hun verhaal en kennelijk heeft Petrus Jezus dan ook al gezien, maar als Hij dan ineens verschijnt, dan raken ze nog in verwarring en geloven ze het nog steeds niet. Pas op het moment dat Jezus hen nog een keer zegt dat dit moest gebeuren en dat de profeten dit al hadden verzegd, geloven ze het pas echt. Nou ja, pas nadat Jezus hun verstand had geopend. Wat Jezus zei en wat Hij deed en hoe vaak Hij ook maar verscheen, ze geloofden en begrepen het niet. Pas toen hun verstand werd geopend.

En weet je, ik heb het nog steeds vaak dat er gedeelten zijn in de Bijbel die ik plotseling ineens begrijp of dieper ben gaan begrijpen. Dat gebeurt er als God je verstand nog weer wat verder opent. Dus herkennen doe ik het wel en iedereen die zijn leven lang in de kerk heeft gezeten en dat moment kent dat je ineens ziet Wie Jezus is, kent dat gevoel ook. Je kon er maar niet bij en ineens is het licht. Alsof je blind was en ineens kon zien. Maar wat gebeurt er als een blinde gaat zien? Denk je dat een blinde als hij kan zien begrijpt wat een groene boom is? Hij heeft nooit geen kleur gezien en hoe leg je kleuren uit aan een blinde? Dat gaat helemaal niet. 

Nu nog even die discipelen. Wat hadden ze van Jezus geleerd? Alles over Gods Koninkrijk, over de nieuwe wereld die zou doorbreken en bij die wereld hoorden manieren van leven. Jezus had hen verteld in de Bergrede hoe alles tegengesteld is in het Koninkrijk van God ten opzichte van de huidige wereld. Maar dat waren woorden als tegen blinden. Ze konden het helemaal nog niet plaatsen. Pas nu, na de opstanding van Jezus konden ze dingen plaatsen. Alleen, dat basisonderwijs, wat nooit echt een plaats had gekregen, dat was al drie jaar geleden. Weet jij nog dat moment dat alles in de Bijbel wel nieuw leek te zijn? Ik heb twee momenten gehad, eerst toen ik zeker geloofde dat ik gered was en jaren later toen de Heilige Geest en het Koninkrijk van Jezus realiteit voor mij werd en wonderen en tekenen er helemaal bij gingen horen. Het was twee keer alsof de Bijbel opnieuw werd geschreven en alsof je alles opnieuw moet leren.

En blader dan nog even door naar het eerste gedeelte van het boek Handelingen. Lukas, die aan het eind van zijn Evangelie had geschreven over de opening van het verstand, begint in Handelingen te schrijven aan Theofilus met de opmerking dat Jezus veertig dagen lang telkens was verschenen aan Zijn discipelen en Hij sprak met hen over de dingen van het Koninkrijk van God. Precies dat onderwijs dat fundamenteel was, maar wat nooit geworteld was. Precies dat wat ze nooit hadden begrepen. Jezus neemt de tijd, zonder te zeggen: "Nu moet Ik het nog een keer vertellen". En misschien is dit wel voor ons nu net zo belangrijk. Als je ogen weer wat verder opengaan en je weer dingen beter leert begrijpen, dat je daar ook nog eens te tijd voor krijgt. Of misschien iemand in je omgeving die nog niet zo ver was dan jij, dat je die met geduld leert van het Koninkrijk op het moment dat God verstand en ogen opent. Veertig dagen is genoeg voor een discipel om het hele Koninkrijk te leren kennen. In veertig dagen tijd kun je het hele fundament leggen en na veertig dagen, weer dat getal van voorbereiding, kan de doorbraak komen.

Gebed: Heer, dank U voor UW geduld en al die veertig dagen van voorbereiding voor nieuwe stappen in mijn leven. Geef mij ook geduld met anderen die nog ontdekkingen mogen doen, maar daar nog niet aan toe zijn.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu