Alle macht in hemel en op aarde

Thema: Pasen

"En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen." (Mattheüs 28:20)

Jezus is opgestaan en toch blijf je soms het gevoel hebben dat er niets is veranderd. Heb je dat gevoel ook wel eens? Misschien heb je dit jaar een heel vreemd Paasgevoel gehad, of misschien zelfs helemaal geen Paasgevoel. De omstandigheden om ons heen hebben ook heel veel aandacht op andere dingen laten uitkomen. En als je dan nu terugkijkt heb je dan het gevoel dat na Pasen alles anders is geworden?

Je zou die vraag natuurlijk al veel verder terug kunnen stellen. Jezus heeft de dood overwonnen, maar is dat nu zo zichtbaar geworden dan? Hoe is dat dan zichtbaar? Nog steeds sterven er mensen en nog steeds zijn er ziekten en nog steeds gaan oorlogen door. Is het dan echt Pasen? Het is lastig om te bedenken op welke manier het voor de discipelen en de vrouwen is geweest toen ze de opdracht kregen om naar Galilea te gaan. De vrouwen waren bang en blij. Logisch, want alles zou gewoon doorgaan als Jezus er ineens weer was. De wereld was niet veranderd in drie dagen.

En even eerlijk, de wereld is ook nog steeds niet veranderd in meer dan 2000 en misschien is de wereld eerder slechter geworden dan beter. Wat is het effect van Pasen? Herken je deze worstelingen? De gebrokenheid, ziekte en ellende en dan kom je mensen tegen die tegen je zeggen: “Maar het is Pasen hoor”. En ondertussen lijden wij onze verliezen nog steeds.

Jezus had Zijn discipelen de opdracht gegeven om naar een berg te gaan en daar zou Hij hen dan ontmoeten. De berg waar Hij hen ontboden had, of beter vertaald: De berg waar Hij onderricht had gegeven. Hij roept hen naar de berg waar Hij waarschijnlijk de zaligsprekingen had uitgesproken. De bergrede over de grondwet van het nieuwe Koninkrijk had geklonken. De grondwet van een volmaakte wereld, waar degenen die de minsten zijn de grootste zullen zijn. Kun je daarin geloven in deze wereld?

Ja, daar kun je in geloven, maar niet als je kijkt naar de omstandigheden van deze wereld. Als je naar die omstandigheden kijkt is er niets van Pasen te zien. Pasen ligt hierin dat Jezus zegt dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Betekent dat dan dat er niets meer te lijden is en geen verliezen maar zijn? Dat zegt Jezus niet, net zo min als dat Hij zegt: “Ga de wereld in, maak alle volken tot Mijn discipelen en er zal je niets overkomen”.  Dat laatste zegt Hij niet, Hij zegt op andere plaatsen dat ons hetzelfde lijden te wachten kan staan zoals Hij. Hij zegt wel dat Hij alle macht heeft.

Niet artsen hebben de macht over Corona, niet alle maatregelen overwinnen de problemen, hoe nodig de maatregelen ook zijn. Jezus heeft alle macht, maar Hij belooft niet dat we niet zullen lijden. Jezus heeft de macht, ook op sterfbedden en ook in kampen waar Zijn volgelingen gemarteld worden. Lost dat wat op? Lang niet altijd en ik begrijp er soms echt niets van en soms roep ik het uit: “Heer, kom dan met U macht en grijp in”, en toch doet Hij het niet. En door alles heen leert Hij mij geloven zonder dat ik het zie, voel of ervaar, maar het wel geloof: “Jezus, U hebt alle macht en er komt een moment dat U het mij laat zien”.

Ik kijk je vandaag aan en ik zeg tegen je: Het leven is soms zwaar, moeilijk en onmogelijk en Jezus raakt er met innerlijke ontferming over bewogen, maar ik zeg je ook: Jezus is overwinnaar en heeft de macht in hemel en op aarde. Hij zal er altijd bij zijn tot Hij je bevordert tot heerlijkheid en Hij je met al Zijn macht uit al deze aardse ellende optilt tot in de hemelse gewesten, de strijd te boven omdat we blijven geloven dat uiteindelijk Jezus de macht heeft.

Gebed: Heer, ik dank U dat U alle macht heeft, al zie ik dat niet, ik geloof het wel.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Genesis 2:1-3

1. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.
2. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
3. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Is vakantie houden Bijbels? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had." (Genesis 2:2)

Is vakantie iets dat Bijbels is? Een vraag met een uitdaging, zou je kunnen zeggen. Straks in de vakantieperiode zal ik ook een podcastserie online zetten over het thema recreatie. Daarin zal ik je laten zien dat het thema recreatie heel Bijbels is. Je kunt de vraag dan natuurlijk ook stellen of vakantie houden Bijbels is. Als vakantie iets is als het vacant laten van je plaats en op een andere plaats leven, dan zou je zelfs nog kunnen zeggen dat heel ons leven vakantie is, omdat we op aarde niet thuis zijn, maar dat is niet het gevoel dat wij bij vakantie krijgen.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu