Vrees en blijdschap?

Thema: Pasen 2020

"En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten." (Mattheüs 28:8)

Hoe reageer jij op een engel? De kans is groot dat je op deze vraag niet eens een antwoord kunt geven omdat je nog nooit een engel hebt gezien. Dus ja, hoe reageer je op een engel? Wellicht hangt het er vanaf hoe die engel eruit ziet en in welke omstandigheden je een engel ontmoet. Ik zou mij voor kunnen stellen dat Biliam en de herders gedacht hebben dat hun laatste uur geslagen had. Zowel Bileam als ook de herders hadden genoeg op hun kerfstok om te vrezen voor hun leven. Maar als je nu een volgeling van Jezus bent en je komt een engel tegen die jou komt vertellen dat Jezus leeft en is opgestaan? Hoe zou je dan reageren?

Het is opmerkelijk dat de vrouwen niet alleen met veel blijdschap reageren. Je zou toch bijna zeggen: "Ja, het is dus toch waar, na drie dagen is Hij opgestaan en nu weet ik het zeker!" Toch is dit niet hoe de vrouwen reageren. Ze reageren met vrees en met blijdschap. Dat is een dubbele reactie, die opmerkelijk is. Dat de vrouwen blij zijn, dan zou te begrijpen zijn, maar ze blijken dus tegelijk ook bang te zijn. Het woord 'vrees' hier heeft niet veel te maken met ontzag voor God. De vrees gaat hier eerder over een bepaalde angst. Je leest nergens heel duidelijk waar die angst voor is. De verhalen van de verschillende evangelisten is daarbij ook nog eens verschillend. Op welk moment hebben de vrouwen Jezus nu Zelf ontmoet en waar niet? Mattheüs heeft het vooral over de ontmoeting met een engel. 

Die engel vertelt dat Jezus leeft en dat de vrouwen naar de discipelen moeten gaan en hen moeten zeggen dat ze naar Galilea moeten gaan. En dan, terwijl ze nog van de schrik bekomen, staat Jezus ineens voor hen en Hij zegt: "Wees niet bang". Als je het zo leest gaat die angst niet in de belangrijkste plaats over het feit dat ze Jezus ineens zien. Het lijkt veel meer te maken te hebben met de opdracht. Jezus zegt: "Wees niet bang, ga heen". Ongetwijfeld is er een schrikreactie geweest omdat ze Jezus ineens levend voor zich zagen staan, maar is de angst voor wat dan gaat komen niet veel groter. Als Jezus niet was opgestaan, dan was het misschien wel veel makkelijker geweest. Nee, niet met de eeuwigheid in gedachten, maar wel voor de werkelijkheid van dat moment. Want nu Jezus leeft, gaat alles dus gewoon verder. Nou ja, gewoon, dat kun je ook niet bepaald zeggen. Drie dagen geleden hadden ze Jezus uit woede om Wie Hij was, vermoord en nu gaat alles weer gewoon verder? Dat betekent dan dat Jezus verder gaat waar Hij is gebleven en zij met Hem meegaan, maar dat de vijandschap er ook nog is. 

De wereld intrekken, maar tegelijk beseffen dat degenen die tegen Jezus waren, dat nog steeds zijn. En tegen dat licht zegt Jezus: "Wees niet bang, ga heen". Als straks het moment komt dat Jezus de bediening van Zijn Koninkrijk helemaal in onze handen legt, dan gelden deze woorden tot de dag van Zijn wederkomst: "Wees niet bang, ga heen". Nadat de vrouwen bij de discipelen zijn geweest, gaat het 'wees niet bang, ga heen' door, tot vandaag toe. Jezus leeft, wees daarom niet bang en ga in Zijn Naam heen, de wereld over met de boodschap dat de overwinning zeker is.

Gebed: Heer, ik wil niet bang zijn om te doen wat U vraagt, maar laat mij dan telkens weten dat U erbij bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu