Pasen begint met nog een aardbeving

Thema: Pasen 2020

"En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten." (Mattheüs 28:2)

En we zeggen het nog maar weer eens: “De Heer is werkelijk opgestaan!” Het zijn de woorden die de engelen op de Paasmorgen hebben gesproken tegen de vrouwen. En of ze daar iets van hebben begrepen kunnen we ons gerust afvragen. Zolang wij nog steeds onze doden wegbrengen en nog niet levend zien opstaan, is het ook bijna niet te geloven. Het had misschien wel juist vreemd geweest als de vrouwen hadden gezegd: “Ja, logisch dat Hij is opgestaan”. Al hadden ze op basis van geloof dit eigenlijk wel moeten weten.

Het lijkt wel alsof we het Paasevangelie zomaar binnenlopen bij het lege graf, maar dat gaat dan wel iets te snel. Op Goede Vrijdag eindigde het met een aardbeving toen de Man zonder zonden het dodenrijk betrad. De voetstappen van Jezus, de Man zonder zonden in het dodenrijk hebben het dodenrijk laten schudden op zijn grondvesten. En wat doet Jezus daarna? Hij gaat op Stille Zaterdag rusten op de meest vijandelijke plaats die je kunt bedenken. Hij legt Zichzelf te ruste op de plaats die tot Zijn opstanding, nog geen rustplaats was. Het was de plaats waar de dood nog heerste. Al moet de dood met zijn staart tussen zijn poten hebben staan toekijken toen Jezus het dodenrijk binnenkwam. Want nu kwam er een Man binnen die er niet hoorde en Die ook van een bovennatuurlijkere macht en kracht was dan het hele dodenrijk bij elkaar. Hier betreedt God Zelf het dodenrijk!

Jezus wordt neergelegd in het graf. De dood was machteloos, al hebben ze daar in het dodenrijk misschien nog even een loftrompet gepakt en feestgevierd. Satan moet geweten hebben dat Jezus een paar hemelse maten te groot voor hem was. Zijn ondergang in de woestijn zat nog maar 33 jaar in zijn geheugen en nu komt Deze Jezus binnen in zijn domein. Tot de dag dat God had afgeteld tot drie!

En toen God had afgeteld naar de derde dag stuurde Hij een engel om het graf te openen. Niet dat dit nodig was voor Jezus, want voor Zijn verheerlijkte lichaam hoefde die steen niet aan de kant. Die aardse wetten waren niet meer van toepassing op Jezus, maar de vrouwen en Zijn discipelen moesten nog wel naar binnen. En God stuurde een engel. Het lijkt wel of die engel door het verrollen van die steen voor een aardbeving zorgt. Toch, als je bedenkt dat op Goede Vrijdag dit ook gebeurde toen Jezus Zijn voeten zette in het dodenrijk, dan kun je ook wel voorstellen dat toen Jezus opstond, dat het daar in het dodenrijk er niet gezelliger op is geworden voor satan en zijn demonen.

Jezus staat op en tegelijk komt er een engel om het graf te openen en waar Goede Vrijdag afsloot met een aardbeving, begint de Paasmorgen met een aardbeving. Jezus vernietigt de laatste sluiers van de dood voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus is werkelijk opgestaan, zodat de dood, dood is voor al Zijn gelovigen.

Weet je, wat er ook gebeurt met je, de dood is dood! En het leven, het echte leven is begonnen. Niet het einde van jouw leven bepaalt je toekomst, maar de opstanding van Jezus bepaalt jouw toekomst. Dat is de werkelijkheid en daarom juichen en zingen we. Al staat de hele wereld op zijn kop, al klopt er niets van alles om ons heen, dit klopt wel: Jezus leeft en jij en ik met Hem. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is nu je macht? Wij geloven in Jezus en leven nu al met Hem. En hoe harder wij juichen, soms tegen beter voelen in, hoe vaker het dodenrijk schudt op zijn grondvesten en de demonen sidderen van angst. Jezus leeft en Hij is werkelijk opgestaan!

Gebed: Jezus, dank U wel voor Uw overwinning, voor Uw leven, voor Uw toekomst, want ik deel in alles van U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu