Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten

"Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt." (Mattheüs 27:52)

En Jezus gaf de geest! Of moet je zeggen: “En Jezus gaf Zijn Geest?” Weet je wat er gebeurt als de Man zonder zonden sterft? Dan komt de hele geestelijke wereld in beweging. Dat kan niet anders. Wat denk je dat er gebeurt in het rijk van de duisternis als er een Man sterft zonder zonden. Dan houden ze hun adem in? Ik denk dat het nog veel erger is. Als dat gebeurt, dan vergeten zelfs demonen adem te halen, want het is onmogelijk dat iemand sterft die geen reden heeft om te sterven. De reden dat we sterven zijn onze zonden en die had Jezus niet.

Nu kun je natuurlijk gelijk zeggen dat Jezus wel zonden had, want Hij had de onze op Zich genomen. Zeker, dat klopt. Maar toch als Jezus sterft, gebeurt er echt iets in de geestelijke wereld. Eerst scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Zo heb ik nog nooit een gordijn zien scheuren, dat scheurt normaal van beneden naar boven. Dus of God heeft het Zelf gescheurd om de weg naar het Heilige der heilige open te maken en Zijn Vaderhart open te leggen, of Hij heeft engelen gestuurd om dat te doen. Maar aan de andere kant van de geestelijke wereld gebeurt er ook iets.

De Man zonder zonden komt het dodenrijk in en wat denk je dat dit voor gevolgen heeft? Het dodenrijk was de plaats waar tot Jezus toe de zielen verbleven van degenen die overleden waren. Over dat dodenrijk was een engel van de dood aangesteld en dat was waarschijnlijk een demonische macht. Maar nu komt Jezus het dodenrijk binnen, terwijl elke straf is volbracht. Jezus komt er binnen niet als de Mens met de zonden van de wereld, maar de Mens Die alles volbracht had. Dat kunnen ze in het dodenrijk niet meer handelen. Kijk wat er gebeurt.

Terwijl Jezus Zijn geest geeft, het voorhangsel scheurt en er een aardbeving plaatsvindt, schud het hele dodenrijk op zijn grondvesten en het dodenrijk moet degenen die in Christus ontslapen zijn teruggeven. Jezus komt met Zijn hele hemelse glorie het dodenrijk binnen en de grondvesten van het dodenrijk schudden zo hard dat de aarde beeft en de heiligen staan op.

Het was al eerder gebleken dat het dodenrijk niet het laatste woord had. Jezus had er al drie opgewekt, waarvan Lazarus al echt in het graf lag. Maar nu Jezus alles heeft volbracht, ontploft het dodenrijk. Goede Vrijdag, de dag waarop alles volbracht werd en de weg naar overwinning is opengegaan. We weten niet precies wat er is gebeurd, maar ik geloof dat de aarde en het dodenrijk na deze aardbeving een dag nodig hadden om bij te komen. Het wordt Stille zaterdag. Het lichaam van Jezus wordt begraven, maar Jezus Zelf leeft. Zijn geest die in de handen van Zijn Vader was is niet gestorven, net zoals onze ziel nooit zal sterven. Vader en Zoon zijn weer verenigt in de hemel en het dodenrijk weet dat de macht verloren is.

En dan straks op de Paasmorgen, als Jezus is opgestaan, dan staat de poort open voor iedere gelovige. Geen gelovige zal meer naar het dodenrijk gaan, maar gelijk naar de hemel. Jezus is Overwinnaar, nu al op Goede Vrijdag, want het is volbracht! Het werk is gedaan, de overwinning is binnen en Jezus mag even rusten van Zijn werk. En jij en ik? Wij zullen leven eeuwig.

Gebed: Heer, dank U wel dat U stierf voor mij en daarmee het dodenrijk hebt overwonnen. U maakte mij zonder zonden, zodat de dood nooit meer het laatste woord heeft.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu