Heb jij een haan nodig?

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen." (Mattheüs 26:34)

De verloochening van Petrus, hoeveel preken zullen we door de jaren heen daar al niet eens over hebben gehoord. En dan altijd die vraag of jij je in Petrus herkent en of jij Jezus ook niet verloochent. Die vraag is natuurlijk wel terecht, maar ik krijg bij die vraag altijd dat beeld van Petrus die bij een kolenvuur zich staat te warmen en ineens de vraag krijgt of hij ook bij Jezus hoort. Eigenlijk is hij ineens in een levensbedreigende situatie terecht gekomen. En vanuit die situatie krijg jij dan de vraag over jou verloochenen van Jezus wat dan vaak uitkomt op het thema of je getuigt van Jezus. Maar of dat dan in vergelijk staat met de situatie van Petrus, is de vraag.

Nog zoiets is dat ik ook heel vaak de druk opgelegd voelde dat ik in elke situatie moest evangeliseren en als je dat niet doet ben je net als Petrus. En ik moet je zeggen dat ik voordat ik zeker was van mijn redding ik heel veel jaren evangelisatiewerk heb gedaan en ik vond dat ik nooit een moment mocht overslaan. Of dat altijd een goede houding is geweest heb ik mij later wel afgevraagd. Even concreet: Zoals Petrus Jezus verloochende was dat absoluut uniek. Zou er voor ons ook een unieke manier zijn waarop we Jezus verloochenen?

Als je bedenkt wat het betekent om Jezus te verloochenen, dan wordt dit misschien wel ineens veel duidelijker. Het zou zelfs wel eens zo kunnen zijn dat wij er niet eens een haan voor nodig hebben die kraait, omdat dat nog veel te lang duurt, voordat die kraait. Verloochenen is ontkennen van Jezus. Natuurlijk ontkennen wij Jezus niet, als gelovigen. Wat mij bezig blijft houden is de vraag of wij Jezus ook op een andere manier kunnen ontkennen? Een manier waar Jezus net zo verdrietig om wordt als bij Petrus.

Waar was Petrus nu eigenlijk bang voor? Waarschijnlijk was hij bang voor zijn leven en dat hem hetzelfde zou overkomen dan Jezus en ondanks dat hij dacht dat hij dit aankon, bleek als het echt spannend werd, dit toch niet zo te zijn. De diepere vraag is de vraag naar het vertrouwen. Het gaat niet alleen over de vraag of je voor Jezus uitkomt, maar het gaat nog veel meer om de vraag of je Hem echt durft te vertrouwen? Stel dat je dat niet durft, dan heeft Hij alles voor je gedaan en je twijfelt toch of dat genoeg is. Dan heeft Hij de weg naar de hemel gebaand en je blijft toch nog steeds gericht op het aardse wat je kunt verliezen.

Jezus verloochenen zoals Petrus kunnen wij helemaal niet vergelijken, houd die vraag maar dichterbij huis. Als ik nu om mij heen kijk en als ik af en toe ook even bij mijzelf naar binnenkijk, zie ik toch wel heel veel angst dat Jezus de controle kwijt zou raken en we hopen op de wetenschappers en artsen om de problemen in deze wereld op te lossen. Is dat juist niet onze vorm van verloochenen. Niet dat je hoopt dat artsen wijsheid genoeg hebben, dat is gegeven door God, maar de angst dat je niet echt durft te vertrouwen op Jezus en Zijn macht. Dat je juist nu niet voluit de hoop durft uit te delen die er alleen bij Jezus is. Niet alleen voor je eigen lijfsbehoud, maar ook voor die van anderen. Juist nu zeggen dat er boven al dit aardse uit, een Koning is Die tot alle dingen in staat is. Zijn wij Hem dan trouw of is dit onze manier van verloochenen. En nee, het gaat niet alleen over de woorden die je spreekt, maar in de eerste plaats om je hartsgesteldheid hierbij. Met heel mijn hart vertrouwen op Jezus en Zijn aanwezigheid, hoe het ook zal gaan.

Gebed: Heer, ik word niet bij een kolenvuur ondervraagd of ik U volg, maar U vraagt mij wel of ik U echt durf te vertrouwen en die vraag doet eigenlijk pijn, want ik wil het wel, maar durf het soms ook gewoon niet. Leer mij vertrouwen, altijd en over.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Aanneming tot kinderen

Thema: In verwachting

“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:23)

Als we nog even proberen om Paulus’ woorden te blijven volgen, schrijft hij nog een paar woorden in de brief aan de Romeinen die opmerkelijk zijn. Na het verwachten van de schepping die uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, schrijft hij dat ook wij een verwachting hebben. Een verwachting die hij heel opmerkelijk omschrijft. De vraag vooraf is de vraag of jij een kind van God bent?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

03 december 2020
02 december 2020
29 november 2020
27 november 2020
24 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu