Ontferm U over ons

 

Thema: Veertigdagentijd 2020

"De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!" (Mattheüs 21:9)

Ik geef je vandaag een zoekplaatje en dan niet om de verschillen te zoeken, maar zoek wat er niet klopt. Het zoekplaatje vind je in Mattheüs 21. Jezus doet Zijn intocht in Jeruzalem. Het plaatje is ongeveer dit: De mensen staan in drommen langs de weg en daar komt Hij aan. Jezus, de Zoon van David, de nieuwe Koning van Israël. Eindelijk komt Hij koninklijk de stad binnen op Zijn ezeltje. Hij is een waardige Koning en iedereen legt zijn of haar kleren op de straat zodat de nieuwe Koning intrede kan doen in de stad. De palmbomen worden met grof geweld gesnoeid zodat er maar zoveel mogelijk palmtakken zijn om Jezus mee te begroeten en ondertussen roepen ze: "Hosanna, de Zoon van David, gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heer!" En terwijl Hij binnenkomt in de stad, geeft het een opschudding in de stad. Zoek de fouten in het plaatje?

Jezus komt de stad binnen. Dat was overigens niet de eerste keer. Hij was al veel vaker in de stad geweest, maar nu lijken de mensen het door te hebben. Nu komt Hij als Koning om de Romeinen het land uit te werken. Eindelijk weer een Koning op de troon van David. Maar het plaatje, als je goed kijkt, klopt helemaal niet. Welke strijdbare koning komt er nu op een ezel naar de stad? Een Koning op een ezel is nogal een vertoning. Of misschien een nog grotere fout in het plaatje: Ze denken dat Hij een aardse Koning is. Zo zien ze Jezus en niet anders en met die gedachte roepen ze: "Hosanna, de Zoon van David". Dat woordje 'hosanna' betekent trouwens helemaal niets in de trant van jubelen en juichen. Ze zeggen daarmee: "Ontferm U over ons". 

Ze zuchten onder de vijand. Ondanks dat ze er niets van begrijpen, komt het ook in deze tijd ineens veel dichterbij dan ooit. Ik merk dat er ineens vragen komen als: "Laat God er nu iets aan doen." Het Coronavirus is ons boven het hoofd gegroeid en nu klinken er stemmen, net als toen: "Ontferm U". Of eigenlijk zoiets als 'Los het probleem op'. Wat zou er gebeuren als Jezus op dezelfde manier nu ons land binnenkomt, of onze wereld? Met alles wat Jezus heeft laten zien, was het niet vreemd dat alle mensen langs de weg stonden en dat er een opschudding ontstond. Een opschudding van spanning 'nu gaat het gebeuren', maar ook een opschudding bij de vijand 'Wat overkomt ons nu'. Als de wonderen van Jezus nu zichtbaar zouden worden, zouden de wegen dan ook nu niet vol staan met mensen op anderhalve meter afstand en roepend om ontferming?

Als je het plaatje van Jezus goed zou tekenen, dan klopt die ezel misschien juist wel. Hij komt met vrede, maar Hij laat ook zien dat het denkbeeld over Hem niet klopt en ik durf ook te zeggen dat dit nu niet anders is. Jezus als iemand die als God onze problemen komt oplossen is wel heel goedkoop. En ja, Jezus kan ons genezen van een virus, dat geloof ik, maar als dat alles zou zijn. Jezus stopt niet op deze plaats in Jeruzalem en Hij stoot ook niet door naar het paleis om daar de boel op te ruimen. Jezus gaat naar de kerk van toen en daar ruimt Hij de boel op om nog een paar zieken te genezen en dan door te gaan naar Golgotha. De stille week is begonnen met een Jezus Die niet een paar problemen komt oplossen maar Die komt om een nieuw begin te maken. En Die Jezus, Die mogen wij onze steden en dorpen, huizen en paleizen binnenbrengen. Jezus, jij mag Hem binnenbrengen in Wie Hij echt is. Hoop dat verder gaat dan dit leven, hoop, zelfs als corona mensen treft. Hoop voor een eeuwig leven en jij en ik mogen het verder brengen, juist nu. Juist als de nood zo hoog is. En dan blijkt dat Hij ook nog geneesheer bij uitstek is.

Gebed: Heer, kom binnen in onze dorpen en steden, in ons land en onze wereld. Ontferm U, maar wel zoals U ontferming ziet en niet met een deelpakket van ontferming.

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 3:13-17

​13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15. Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu