Ontferm U over ons

 

Thema: Veertigdagentijd 2020

"De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!" (Mattheüs 21:9)

Ik geef je vandaag een zoekplaatje en dan niet om de verschillen te zoeken, maar zoek wat er niet klopt. Het zoekplaatje vind je in Mattheüs 21. Jezus doet Zijn intocht in Jeruzalem. Het plaatje is ongeveer dit: De mensen staan in drommen langs de weg en daar komt Hij aan. Jezus, de Zoon van David, de nieuwe Koning van Israël. Eindelijk komt Hij koninklijk de stad binnen op Zijn ezeltje. Hij is een waardige Koning en iedereen legt zijn of haar kleren op de straat zodat de nieuwe Koning intrede kan doen in de stad. De palmbomen worden met grof geweld gesnoeid zodat er maar zoveel mogelijk palmtakken zijn om Jezus mee te begroeten en ondertussen roepen ze: "Hosanna, de Zoon van David, gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heer!" En terwijl Hij binnenkomt in de stad, geeft het een opschudding in de stad. Zoek de fouten in het plaatje?

Jezus komt de stad binnen. Dat was overigens niet de eerste keer. Hij was al veel vaker in de stad geweest, maar nu lijken de mensen het door te hebben. Nu komt Hij als Koning om de Romeinen het land uit te werken. Eindelijk weer een Koning op de troon van David. Maar het plaatje, als je goed kijkt, klopt helemaal niet. Welke strijdbare koning komt er nu op een ezel naar de stad? Een Koning op een ezel is nogal een vertoning. Of misschien een nog grotere fout in het plaatje: Ze denken dat Hij een aardse Koning is. Zo zien ze Jezus en niet anders en met die gedachte roepen ze: "Hosanna, de Zoon van David". Dat woordje 'hosanna' betekent trouwens helemaal niets in de trant van jubelen en juichen. Ze zeggen daarmee: "Ontferm U over ons". 

Ze zuchten onder de vijand. Ondanks dat ze er niets van begrijpen, komt het ook in deze tijd ineens veel dichterbij dan ooit. Ik merk dat er ineens vragen komen als: "Laat God er nu iets aan doen." Het Coronavirus is ons boven het hoofd gegroeid en nu klinken er stemmen, net als toen: "Ontferm U". Of eigenlijk zoiets als 'Los het probleem op'. Wat zou er gebeuren als Jezus op dezelfde manier nu ons land binnenkomt, of onze wereld? Met alles wat Jezus heeft laten zien, was het niet vreemd dat alle mensen langs de weg stonden en dat er een opschudding ontstond. Een opschudding van spanning 'nu gaat het gebeuren', maar ook een opschudding bij de vijand 'Wat overkomt ons nu'. Als de wonderen van Jezus nu zichtbaar zouden worden, zouden de wegen dan ook nu niet vol staan met mensen op anderhalve meter afstand en roepend om ontferming?

Als je het plaatje van Jezus goed zou tekenen, dan klopt die ezel misschien juist wel. Hij komt met vrede, maar Hij laat ook zien dat het denkbeeld over Hem niet klopt en ik durf ook te zeggen dat dit nu niet anders is. Jezus als iemand die als God onze problemen komt oplossen is wel heel goedkoop. En ja, Jezus kan ons genezen van een virus, dat geloof ik, maar als dat alles zou zijn. Jezus stopt niet op deze plaats in Jeruzalem en Hij stoot ook niet door naar het paleis om daar de boel op te ruimen. Jezus gaat naar de kerk van toen en daar ruimt Hij de boel op om nog een paar zieken te genezen en dan door te gaan naar Golgotha. De stille week is begonnen met een Jezus Die niet een paar problemen komt oplossen maar Die komt om een nieuw begin te maken. En Die Jezus, Die mogen wij onze steden en dorpen, huizen en paleizen binnenbrengen. Jezus, jij mag Hem binnenbrengen in Wie Hij echt is. Hoop dat verder gaat dan dit leven, hoop, zelfs als corona mensen treft. Hoop voor een eeuwig leven en jij en ik mogen het verder brengen, juist nu. Juist als de nood zo hoog is. En dan blijkt dat Hij ook nog geneesheer bij uitstek is.

Gebed: Heer, kom binnen in onze dorpen en steden, in ons land en onze wereld. Ontferm U, maar wel zoals U ontferming ziet en niet met een deelpakket van ontferming.

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Thessalonicenzen 5:1-11

​1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
3. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
4. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
6. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
7. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
10. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
11. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Ga bemoedigen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.” (1 Thessalonicenzen 5:11)

Wat overkomt jou vaker: Vermaning of bemoediging? Of met andere woorden: Kritiek of een compliment? Je zou zeggen dat dit nogal uitersten zijn. Het ene is negatief, terwijl het andere positief is. Er is natuurlijk wel een overeenkomt. De overeenkomst is dat zowel kritiek als een compliment beide opmerkingen zijn over wat je doet of wie je bent. Het geeft dus als het ware een soort waarde aan. Nu kan ik je bijna met zekerheid vertellen dat je meer kritiek krijgt dan dat je complimenten krijgt. Complimenten doen we vaak pas op het moment dat dit ons wordt aangeleerd. In onze cultuur hebben we makkelijker kritiek dan dat we bemoedigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu