Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Natuurlijk, als je kijkt naar de diepte van het lijden, dan laat dat zien hoe iemand er aan toe is die niet in Jezus gelooft, maar als je gelooft in dat wat Jezus deed voor jou, dan moet de conclusie zijn dat jij nu volmaakt bent. In Jezus woont God Zelf. Wat eiste God? De dood van iemand die zondigde. Wat deed Jezus? Hij stierf! In welke plaats? In die van jou en mij. Dus God zal nooit meer oordelen over je als je Jezus aanneemt en dus ben je volmaakt in Gods ogen.

Zie je hoe belangrijk het is om geen filosofische gedachten te volgen, maar te volgen wat je in Jezus ziet en wat Hij zegt? Als je het werk van Jezus niet serieus wil nemen dan kun je daar twee dingen voor doen. In de eerste plaats als je Zijn offer niet aanneemt en in de tweede plaats door in Hem te geloven en te blijven zeggen dat je een zondaar bent. Het eerste is ongelofelijk dom en het tweede is een ongelofelijke leugen waarmee je Jezus tekort doet. Geloven in Jezus betekent dat er geen oordeel meer is en ‘zondaar-zijn’ is een oordeel! Dat oordeel is opgeheven en daarom zegt Paulus: “Je bent volmaakt in Christus”. En om het nog mooier te maken zegt hij: “Je bent besneden”.

De besnijdenis was iets totaal anders dan de doop. De besnijdenis was een symbool dat je onderdeel was van Gods volk Israël. Een Joods jongetje werd door zijn besnijdenis eigendom van God. Dat had niets met afwassen van zonden te maken, dat was biologisch bepaald. Als Paulus de besnijdenis geestelijk gebruikt stelt hij dat het geloof in Jezus de besnijdenis van je hart is. Je bent eigendom geworden van God. Toen je nog onbesneden was en niet geloofde was je dood, maar nu ben je met Christus opgestaan. En om het nog duidelijker te maken gebruikt Paulus nog een beeld.

Het is onmogelijk om vol te houden dat je nog een zondaar bent als je het werk van Jezus echt serieus neemt. Paulus zegt dat zelfs het handschrift dat tegen je getuigde is uitgewist. Je bent met Christus in ondergegaan in de dood. Wat Jezus deed, deed jij in Gods ogen. Hierbij gebruik Paulus het beeld van de doop nu wel als ondergaan in water. Hij stelt overigens hier niet dat je gedoopt moet zijn, hij gebruikt het symbolisch en geestelijk. En het gevolg is dit: Er is geen handschrift meer tegen je. Dat handschrift was in de tijd van Paulus een aanklachtsverklaring. Daarop stond de aanklacht die tegen een misdadiger was ingediend. Er is nu geen aanklacht meer tegen je. Of anders gezegd: Je bent een onbeschreven blad. Er zit op jou geen vlek meer, je bent volmaakt nieuw. En dus, ben je geen zondaar meer. Dit is je grootste houvast in je leven. Dat is wat er gebeurt als je Jezus serieus neemt.

Gebed: Heer, ik ben volmaakt in U. Niets is er meer tegen mij en U spreekt mij vrij. Ik ben geen zondaar, ik ben volmaakt!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Geloof in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #11

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

In de vrucht van de Geest zit ook geloof. Als je nu scherp genoeg bent, zou je zeggen: “Dat kan helemaal niet, want bij de vrucht van de Geest gaat het om je karakter en geloof is geen karaktereigenschap”. En dan heb je helemaal gelijk. De karaktertrek geloof bestaat inderdaad niet. Je kunt hooguit nog zeggen dat je goedgelovig bent, maar dat is qua vertaling geen optie. Dat klinkt trouwens ook niet heel erg positief.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu