Laat je niet ontvoeren

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk." (Kolossenzen 2:9)

Laat je niet gek maken, laten er geen gedachten en woorden op je af komen die je laten twijfelen. Daar gaat het Paulus om en daar gaat het ook ons nu om. Sommige ideeën lijken logisch, maar zaaien twijfel. Heel concreet noemt Paulus filosofie en inhoudsloze verleiding. Je zou kunnen zeggen dat het hele menselijk redeneren en denken een gevaar is. En dan zeker het redeneren over God, Wie Hij is en wat Zijn bedoelingen zijn. Sterker nog, dat zou het voertuig kunnen zijn waarmee iemand je ontvoert. Niet letterlijk natuurlijk, maar als je het in een beeld wil vangen dan zou je kunnen zeggen dat al het menselijke redeneren het voertuig is en dat jij de buit bent. Pas op dat je niet ontvoerd wordt.

Weet je wat het is? Als wij dingen gaan vinden en denken en als er visies op je af komen, dan gaat er bij ons van binnen iets in beweging komen. Hoe zorg je er nu voor dat je als gelovige niet alle kanten op geslingerd wordt? Neem nu de coronacrisis en de telkens terugkomende discussie tussen ‘het is een oordeel’ en ‘God oordeelt niet’. Weten wij het wel hoe het zit? Moeten wij het wel weten hoe dat zit? Paulus wijst ons een andere weg.

Paulus zegt dit: “In Christus woont de hele Godheid lichamelijk”. Filosofische gedachten en inhoudsloze verleiding die lijken soms echt wel waar te zijn. Er zijn redeneringen die gaan al eeuwen mee, sommige zelfs van de grondbeginselen van de wereld. Denk alleen maar even aan de opmerking van de slang: “Is het niet dat…” Satan stelde Gods bedoelingen vragenderwijs ter discussie. En hoe makkelijk nam hij Adam en Eva daarin mee?

Laten wij nu eens doen wat Paulus zegt. In Christus woont de hele Godheid van Christus. Of anders gezegd: Als je Jezus ziet, zie je wie God is. Daarom is die opmerking van Pilatus nogal dwaas. Als Pilatus zegt: “Wat is waarheid”, dan zou Paulus zeggen: “Kijk naar Jezus en je weet wat waarheid is”. Als je God echt wilt kennen moet je kijken naar Jezus. Naar Zijn houding, Zijn karakter, maar ook Zijn lijdensweg in onze plaats. In Jezus, zie je Wie God echt is.

Jezus is geen theologie, Jezus is God! Het onderwijs van Jezus is geen theologie, maar het is waarheid zonder dat we het menselijk hoeven te beredeneren. Zodra wij het menselijk gaan interpreteren, begint het theologie of filosofie te worden. Als God Zichzelf voorstelt, zegt Hij niet dat wij het moeten begrijpen, maar Hij zegt slechts: Ik ben! Daar moet je gewoon eens even over nadenken. Als God zegt: “Ik ben” is dat Wie Hij is. Dat moet je dus niet invullen, maar in de eerste plaats aanvaarden, want God kleurt dat Zelf in, in Zijn Zoon.

Je zou eens in dat beeld van die ontvoering moeten blijven. Stel je een kind voor dat op straat wordt aangesproken door een vreemde man. Een man met verkeerde bedoelingen. Dat kind heeft altijd geleerd: ‘Je mag nooit met een vreemde man meegaan’. Stel dat het kind gaat redeneren: ‘Het is toch best een vriendelijke man’, dan is het kind al in de handen van die verkeerde man. Het kind had zich moeten vasthouden aan de opdracht van zijn vader, zelfs al lijkt zijn vader voor zijn kindbesef geen gelijk te hebben. Nu komt er van alles op ons af en het lijkt soms zo vriendelijk en mooi, maar je Vader zegt: “In Jezus woon Ik helemaal. In Jezus zie je Mij en Mijn bedoelingen”. Dan kunnen al die andere dingen mooi klinken, maar het zijn ontvoerders die je mee willen nemen ver bij Gods Vaderhart vandaan. Hoe weet je het verschil? Maar op één manier: Toets het aan Wie Jezus is, want in Jezus zie je God Zelf en weet je wat waar is.

De woorden van Jezus, het karakter en alles wat Hij deed, moeten we dus aanvaarden als ‘Ik ben’. Het is, zoals het is, zelfs als er mooie woorden tegen overstaan die dat ontkennen, zelfs als je eigen gevoel soms iets anders zegt. Volgende keer zal ik je laten zien wat dat betekent. Als jij aanvaard wat Jezus zegt, heeft dat een directe uitwerking op je geloof en hoe je naar jezelf kijkt.

Gebed: Heer, dank U wel dat U mij in Christus laat zien Wie U echt bent en dat dit elk menselijk redeneren het zwijgen oplegt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Romeinen 12:9-21

​9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
13. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.
14. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15. Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Vrede met alle mensen

Thema: Die naaste van je… - #dienaastevanje

“Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.” (Romeinen 12:18)

We hebben het al even over vergeving gehad en dan vooral over vergeving die te maken heeft met mensen die je om vergeving vragen. De kans dat er mensen op je pad komen die je niet om vergeving vragen is erg groot. Iemand vroeg mij eens na een preek over vergeving: “Dus jij zegt dat ik de moordenaar van mijn zus moet vergeven?” Die conclusie was heel snel getrokken en ergens zat er ook nog wel een kern van waarheid in. Niet dat vergeving iets is als ‘zand erover en vanaf nu zijn we goede vriendjes’,  helemaal niet zelfs. Maar vasthouden van je wraakzucht, maakt je niet tot een gelukkig mens. Wat dan wel?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

21 oktober 2020
18 oktober 2020
15 oktober 2020
11 oktober 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu