Laat je niet ontvoeren

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk." (Kolossenzen 2:9)

Laat je niet gek maken, laten er geen gedachten en woorden op je af komen die je laten twijfelen. Daar gaat het Paulus om en daar gaat het ook ons nu om. Sommige ideeën lijken logisch, maar zaaien twijfel. Heel concreet noemt Paulus filosofie en inhoudsloze verleiding. Je zou kunnen zeggen dat het hele menselijk redeneren en denken een gevaar is. En dan zeker het redeneren over God, Wie Hij is en wat Zijn bedoelingen zijn. Sterker nog, dat zou het voertuig kunnen zijn waarmee iemand je ontvoert. Niet letterlijk natuurlijk, maar als je het in een beeld wil vangen dan zou je kunnen zeggen dat al het menselijke redeneren het voertuig is en dat jij de buit bent. Pas op dat je niet ontvoerd wordt.

Weet je wat het is? Als wij dingen gaan vinden en denken en als er visies op je af komen, dan gaat er bij ons van binnen iets in beweging komen. Hoe zorg je er nu voor dat je als gelovige niet alle kanten op geslingerd wordt? Neem nu de coronacrisis en de telkens terugkomende discussie tussen ‘het is een oordeel’ en ‘God oordeelt niet’. Weten wij het wel hoe het zit? Moeten wij het wel weten hoe dat zit? Paulus wijst ons een andere weg.

Paulus zegt dit: “In Christus woont de hele Godheid lichamelijk”. Filosofische gedachten en inhoudsloze verleiding die lijken soms echt wel waar te zijn. Er zijn redeneringen die gaan al eeuwen mee, sommige zelfs van de grondbeginselen van de wereld. Denk alleen maar even aan de opmerking van de slang: “Is het niet dat…” Satan stelde Gods bedoelingen vragenderwijs ter discussie. En hoe makkelijk nam hij Adam en Eva daarin mee?

Laten wij nu eens doen wat Paulus zegt. In Christus woont de hele Godheid van Christus. Of anders gezegd: Als je Jezus ziet, zie je wie God is. Daarom is die opmerking van Pilatus nogal dwaas. Als Pilatus zegt: “Wat is waarheid”, dan zou Paulus zeggen: “Kijk naar Jezus en je weet wat waarheid is”. Als je God echt wilt kennen moet je kijken naar Jezus. Naar Zijn houding, Zijn karakter, maar ook Zijn lijdensweg in onze plaats. In Jezus, zie je Wie God echt is.

Jezus is geen theologie, Jezus is God! Het onderwijs van Jezus is geen theologie, maar het is waarheid zonder dat we het menselijk hoeven te beredeneren. Zodra wij het menselijk gaan interpreteren, begint het theologie of filosofie te worden. Als God Zichzelf voorstelt, zegt Hij niet dat wij het moeten begrijpen, maar Hij zegt slechts: Ik ben! Daar moet je gewoon eens even over nadenken. Als God zegt: “Ik ben” is dat Wie Hij is. Dat moet je dus niet invullen, maar in de eerste plaats aanvaarden, want God kleurt dat Zelf in, in Zijn Zoon.

Je zou eens in dat beeld van die ontvoering moeten blijven. Stel je een kind voor dat op straat wordt aangesproken door een vreemde man. Een man met verkeerde bedoelingen. Dat kind heeft altijd geleerd: ‘Je mag nooit met een vreemde man meegaan’. Stel dat het kind gaat redeneren: ‘Het is toch best een vriendelijke man’, dan is het kind al in de handen van die verkeerde man. Het kind had zich moeten vasthouden aan de opdracht van zijn vader, zelfs al lijkt zijn vader voor zijn kindbesef geen gelijk te hebben. Nu komt er van alles op ons af en het lijkt soms zo vriendelijk en mooi, maar je Vader zegt: “In Jezus woon Ik helemaal. In Jezus zie je Mij en Mijn bedoelingen”. Dan kunnen al die andere dingen mooi klinken, maar het zijn ontvoerders die je mee willen nemen ver bij Gods Vaderhart vandaan. Hoe weet je het verschil? Maar op één manier: Toets het aan Wie Jezus is, want in Jezus zie je God Zelf en weet je wat waar is.

De woorden van Jezus, het karakter en alles wat Hij deed, moeten we dus aanvaarden als ‘Ik ben’. Het is, zoals het is, zelfs als er mooie woorden tegen overstaan die dat ontkennen, zelfs als je eigen gevoel soms iets anders zegt. Volgende keer zal ik je laten zien wat dat betekent. Als jij aanvaard wat Jezus zegt, heeft dat een directe uitwerking op je geloof en hoe je naar jezelf kijkt.

Gebed: Heer, dank U wel dat U mij in Christus laat zien Wie U echt bent en dat dit elk menselijk redeneren het zwijgen oplegt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 5:13-26

13  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14  Want de hele wet wordt in één woord vervuld, [namelijk] hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15  Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17  Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18  Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20  afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21  jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23  Daartegen richt de wet zich niet.
24  Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25  Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26  Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

16 aug 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Mookhoek (PKN)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
30 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in ter Aar (PKN)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Geloof in de vrucht

Thema: Vruchtdragen #11

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22)

In de vrucht van de Geest zit ook geloof. Als je nu scherp genoeg bent, zou je zeggen: “Dat kan helemaal niet, want bij de vrucht van de Geest gaat het om je karakter en geloof is geen karaktereigenschap”. En dan heb je helemaal gelijk. De karaktertrek geloof bestaat inderdaad niet. Je kunt hooguit nog zeggen dat je goedgelovig bent, maar dat is qua vertaling geen optie. Dat klinkt trouwens ook niet heel erg positief.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu