Laat je niet gek maken

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen." (Kolossenzen 2:4)

Wat heeft Jezus voor je gedaan? Dat is de meest eenvoudige vraag die je aan een christen kunt stellen, toch? Hij heeft je zonden vergeven en als je het completer wilt maken, heeft Hij ook alle gebrokenheid en elke macht die niet van God is, overwonnen. Natuurlijk klopt dit helemaal, maar waar je bij jezelf eens naar zou moeten kijken is naar het moment dat er op een bepaald terrein toch twijfel ontstaat. Dat hoeft niet eens te zijn dat je twijfelt aan je redding, maar kijk ook eens naar al die andere momenten dat er twijfel ontstaat. Dat kan ook zijn na een zonde, dat kan ook zijn op het punt of echt elke zonde weg is. Misschien zeg je nu: "Kom op Theo, na alle jaren van geloof is die strijd echt wel weg". Maar heb jij nooit eens een moment dat iemand een vraag stelt en dat je dan denkt: 'Als dit waar is, dan...'

Neem nu een vraag over het belijden van zonden en de tekst dat als jij je zonden belijdt en laat dat ze vergeven zijn, maar wat nu als je een zonde niet hebt beleden? Het is een voorbeeld en ik wil niets aan onrust bij je oproepen, maar ik denk dat we allemaal van die momenten hebben dat er ineens een opmerking of vraag even flink verkeerd binnenkomt en even wankelt er iets. Ik ben op Facebook lid van een groep 'Bijbelonderzoekers' en regelmatig komt er iets voorbij dat ik denk: 'Wat wil je met dit standpunt nu bereiken?" en zitten er regelmatig vragen tussen die in zo'n vage categorie terecht komen. En volgens mij sta ik geestelijk echt wel behoorlijk stevig in mijn schoenen, en toch ineens kan zoiets gebeuren. Wellicht denk je nu: "Waarom schrijf je dit nu?"

Paulus schrijft, midden in de brief aan de gemeente in Kolosse een gedeelte over met Christus gestorven en opgewekt. Als jij in Jezus gelooft dan ben je met Christus gestorven en ben je opgewekt, of anders gezegd: Dan leef je nu echt. Gestorven met Christus betekent dat de straf is gedragen en Christus is gestorven en jij met Hem. Je zou bijna zeggen: "Niets nieuws onder de zon" en deze boodschap heb je al zo vaak gehoord. Weet je wat zo vreemd is? Paulus begint dit gedeelte met de strijd die hij voert voor zijn lezers om hen tot volle zekerheid te laten komen en tot het inzicht van het geheim van God de Vader en van Jezus. En, zegt hij dan: "Ik zeg dit opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen". Het blijkt dus te gebeuren dat mensen die ongelofelijk goed kunnen redeneren, je ook van die zekerheid af kunnen brengen. Soms gebeurt dit doordat iets aansluit bij iets dat je vanuit een religieuze voorgeschiedenis herkent en diep van binnen opnieuw begint te knagen, maar ook op allerlei andere manier kan dit knagen. Op zichzelf logisch klinkende redeneringen over een Bijbeltekst, maar wel eentje die het Woord van God maar ten dele spreekt.

Nu hoop ik natuurlijk dat jij geen last hebt van redeneren op moment dat je iets hoort, maar dat je iets direct onderkent en kunt afwijzen, maar dat is iets waar velen niet zo makkelijk mee om kunnen gaan. Dat merk ik ook zelf als theoloog dat het je zo eigen kan zijn om te gaan beredeneren. De komende paar keer wil ik even met je stilstaan bij dit gedeelte uit Kolossenzen 2, zodat je echt geworteld in Christus kunt leven en dat er geen enkele aanklacht overeind kan blijven tegen je. Of misschien nog wel duidelijker: Zodat we ons niet gek laten maken door iets wat mooi klinkt, of iets dat wel logisch klinkt. Paulus gaat er vanuit dat zijn lezers Christus als Heer hebben aangenomen. Anders gezegd: Jezus is absoluut Koning in je leven en die mooiklinkende woorden zijn er precies op uit om dat te roven en dat Jezus geen Heer is in je leven, maar dat er iets bijkomt. Paulus daagt je uit om als je Hem hebt aangenomen, dat je ook in Hem wandelt en je geworteld en opgebouwd in Hem bent. Als Jezus Heer is, spreekt Hij altijd het laatste woord, over welk thema dan ook. En dan zul je zien dat er ook waarheden naar bovenkomen die jou te komende tijd echt zullen bemoedigen.

Gebed: Heer, ik verlang om in elke situatie geworteld en gegrond in Jezus te zijn en mij nooit te laten afleiden door iets wat logisch lijkt te klinken, maar wat niet Uw hart vertolkt.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Handelingen 2:1-13

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

07 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoogblokland
14 juni 2020
18:30 - 20:00
Theo de Koning spreekt in Genderen (Herv)
21 juni 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Acquoy
28 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
05 juli 2020
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Pinksteren: God keert alles om

Thema: Pinksteren

"En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?" (Handelingen 2:8)

Pinksteren, wat een feest! Je zou kunnen zeggen: “God keert alles om”. We kennen natuurlijk allemaal het lied met de zin: ‘De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Die zin is natuurlijk helemaal waar. Als je kijkt wat er op de Pinksterdag gebeurt, dan hoort iedereen zijn of haar eigen taal. Grenzen doen ineens niet meer mee. Wat zou ik het heerlijk vinden als dit nog steeds zo gebleven zou zijn. Dan praat je en de ander verstaat je, waar hij ook vandaan komt. Toch is wat er op de Pinksterdag gebeurt meer dan wat je ziet gebeuren.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland