De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer." (Psalm 85:12)

Het blijft niet zo. Vanmiddag had ik iemand aan de telefoon die zei: "Het verleden was moeilijk, in het heden weet ik wat ik heb, maar zal de toekomst niet beter zijn?" Je zou ook een andere uitspraak kunnen gebruiken, een uitspraak die vroeger vaak werd gebruikt in bepaalde kringen, maar waarvan ik bij deze uitspraak denk: 'Ja het klopt wel': "Het beste komt nog". Stel je voor dat artsen ons het eeuwige leven zouden kunnen geven omdat alles maakbaar zou zijn. Heel eerlijk gezegd wil ik dat, denk ik, niet eens. Eeuwig leven in deze gebrokenheid? Ja, dan zou elke ziekte te overwinnen zijn, maar ben je uiteindelijk nog niet gelukkig. Het beste komt nog, want dat is al verdiend! Jezus' werk is compleet en helemaal volbracht en daarom komt het beste nog.

Een wat vreemde psalm is Psalm 85. Na een periode dat God goed was voor Israël en waarbij Hij alle ongerechtigheden vergaf, roept de psalmdichter uit dat het nu eigenlijk anders is. Het lijkt wel alsof de psalmdichter herinnert aan een eerdere periode waarin Israël terugkeerde naar het land en dat ze nu weer zijn verdreven en het erop lijkt dat God nu blijft bij Zijn toorn en boosheid. Hij vraagt zich zelfs af of de toorn van God voor eeuwig is. Als dat zo zou zijn, dan zou het volk zich nooit meer verblijden in God. Eigenlijk doet God Zichzelf daar dan toch mee tekort? Het antwoord op die vragen komt er niet, maar wel een besluit: "Ik zal horen, wat God, de HEER spreken zal". 

Op sommige omstandigheden hebben wij geen antwoorden. Dat zie je ook nu. De vraag of wat er nu in de wereld gebeurt een oordeel is, kun je bijna niet echt beantwoorden. Je kunt dat alleen maar beantwoorden als God dat heel duidelijk zegt. We weten op veel vragen en omstandigheden dus helemaal geen antwoord en daar moet je dan ook mee uitkijken. Predikanten die kinderen een brief gaan schrijven dat alles wat er gebeurt een oordeel is, gaat heel ver. Niet omdat God niet zou kunnen oordelen, maar wij blijven mensen en dat begreep de psalmdichter heel erg goed. Hij wil luisteren naar wat God zegt. En hert antwoord? Dat geeft hij niet, hij spreekt alleen een geloofsbelijdenis uit: "Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen". Dat is de geloofsbelijdenis, maar het is geen antwoord. Zou jij met deze geloofsbelijdenis kunnen leven in onze tijd? 

Wat er gebeurt geven we geen antwoord op, maar als je in Jezus gelooft is Zijn redding nabij. Redding en heil dat is dan niet altijd nu en in deze tijd, maar dat gaat veel verder. Ja, als je gelooft, dan is je redding nabij. Dat wat nog komt zal beter zijn, het beste komt nog. Dat wil niet zeggen dat het niet nog erger kan worden. Dat kan, maar nog steeds blijft staan: Het beste komt nog. Er komt een tijd dat goedertierenheid en trouw elkaar ontmoeten en dat gerechtigheid en vrede elkaar kussen. Het lijken wel vier personen te zijn, waarvan er twee uit de hemel komen en twee uit de aarde. Trouw komt op uit de aarde en trouw kwam samen met goedertierenheid. Er komt een tijd dat de aarde vol is van goedheid en trouw. Daar leven we naartoe. Maar er verandert nog iets.

De strijd en ellende van de psalmdichter hebben te maken met Gods oordelen voor Israël. Gods gerechtigheid stond de vrede voor Israël in de weg. Dat had alles te maken met God gerechtigheid vanuit de hemel die op aarde alleen ontrouw en kwaadaardigheid zag. Daardoor kon er geen vrede zijn. Maar dat wat komt, zal Gods gerechtigheid en de vrede samen laten komen. Er komt ruimte voor vrede en op de aarde is er geen aanleiding meer waardoor God de vrede zou moeten weghouden. Dat is wat er door Jezus is gebeurd. God kan vrede weer toestaan en Zijn gerechtigheid eist geen oordeel meer voor hen die geloven. Toch is de aarde nog niet vol van goedheid en trouw. Het beste komt nog. De hemel vol vrede en de aarde vol gerechtigheid. Ik weet niet of ik je vandaag kan bemoedigen door te zeggen dat het wel goedkomt. Niemand die het weet, maar straks komt er iets nieuws en daar komt het goed. Thuis bij de Vader, vrede en gerechtigheid, zuiverheid en heil. Wat een toekomst zal dat zijn.

Gebed: HEER, U zult Uw vrede straks laten komen en wij zullen in gerechtigheid en liefde op aarde leven. Wij hebben iets om uit te zien en het land zal straks een volmaakte opbrengst geven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu