De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer." (Psalm 85:12)

Het blijft niet zo. Vanmiddag had ik iemand aan de telefoon die zei: "Het verleden was moeilijk, in het heden weet ik wat ik heb, maar zal de toekomst niet beter zijn?" Je zou ook een andere uitspraak kunnen gebruiken, een uitspraak die vroeger vaak werd gebruikt in bepaalde kringen, maar waarvan ik bij deze uitspraak denk: 'Ja het klopt wel': "Het beste komt nog". Stel je voor dat artsen ons het eeuwige leven zouden kunnen geven omdat alles maakbaar zou zijn. Heel eerlijk gezegd wil ik dat, denk ik, niet eens. Eeuwig leven in deze gebrokenheid? Ja, dan zou elke ziekte te overwinnen zijn, maar ben je uiteindelijk nog niet gelukkig. Het beste komt nog, want dat is al verdiend! Jezus' werk is compleet en helemaal volbracht en daarom komt het beste nog.

Een wat vreemde psalm is Psalm 85. Na een periode dat God goed was voor Israël en waarbij Hij alle ongerechtigheden vergaf, roept de psalmdichter uit dat het nu eigenlijk anders is. Het lijkt wel alsof de psalmdichter herinnert aan een eerdere periode waarin Israël terugkeerde naar het land en dat ze nu weer zijn verdreven en het erop lijkt dat God nu blijft bij Zijn toorn en boosheid. Hij vraagt zich zelfs af of de toorn van God voor eeuwig is. Als dat zo zou zijn, dan zou het volk zich nooit meer verblijden in God. Eigenlijk doet God Zichzelf daar dan toch mee tekort? Het antwoord op die vragen komt er niet, maar wel een besluit: "Ik zal horen, wat God, de HEER spreken zal". 

Op sommige omstandigheden hebben wij geen antwoorden. Dat zie je ook nu. De vraag of wat er nu in de wereld gebeurt een oordeel is, kun je bijna niet echt beantwoorden. Je kunt dat alleen maar beantwoorden als God dat heel duidelijk zegt. We weten op veel vragen en omstandigheden dus helemaal geen antwoord en daar moet je dan ook mee uitkijken. Predikanten die kinderen een brief gaan schrijven dat alles wat er gebeurt een oordeel is, gaat heel ver. Niet omdat God niet zou kunnen oordelen, maar wij blijven mensen en dat begreep de psalmdichter heel erg goed. Hij wil luisteren naar wat God zegt. En hert antwoord? Dat geeft hij niet, hij spreekt alleen een geloofsbelijdenis uit: "Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen". Dat is de geloofsbelijdenis, maar het is geen antwoord. Zou jij met deze geloofsbelijdenis kunnen leven in onze tijd? 

Wat er gebeurt geven we geen antwoord op, maar als je in Jezus gelooft is Zijn redding nabij. Redding en heil dat is dan niet altijd nu en in deze tijd, maar dat gaat veel verder. Ja, als je gelooft, dan is je redding nabij. Dat wat nog komt zal beter zijn, het beste komt nog. Dat wil niet zeggen dat het niet nog erger kan worden. Dat kan, maar nog steeds blijft staan: Het beste komt nog. Er komt een tijd dat goedertierenheid en trouw elkaar ontmoeten en dat gerechtigheid en vrede elkaar kussen. Het lijken wel vier personen te zijn, waarvan er twee uit de hemel komen en twee uit de aarde. Trouw komt op uit de aarde en trouw kwam samen met goedertierenheid. Er komt een tijd dat de aarde vol is van goedheid en trouw. Daar leven we naartoe. Maar er verandert nog iets.

De strijd en ellende van de psalmdichter hebben te maken met Gods oordelen voor Israël. Gods gerechtigheid stond de vrede voor Israël in de weg. Dat had alles te maken met God gerechtigheid vanuit de hemel die op aarde alleen ontrouw en kwaadaardigheid zag. Daardoor kon er geen vrede zijn. Maar dat wat komt, zal Gods gerechtigheid en de vrede samen laten komen. Er komt ruimte voor vrede en op de aarde is er geen aanleiding meer waardoor God de vrede zou moeten weghouden. Dat is wat er door Jezus is gebeurd. God kan vrede weer toestaan en Zijn gerechtigheid eist geen oordeel meer voor hen die geloven. Toch is de aarde nog niet vol van goedheid en trouw. Het beste komt nog. De hemel vol vrede en de aarde vol gerechtigheid. Ik weet niet of ik je vandaag kan bemoedigen door te zeggen dat het wel goedkomt. Niemand die het weet, maar straks komt er iets nieuws en daar komt het goed. Thuis bij de Vader, vrede en gerechtigheid, zuiverheid en heil. Wat een toekomst zal dat zijn.

Gebed: HEER, U zult Uw vrede straks laten komen en wij zullen in gerechtigheid en liefde op aarde leven. Wij hebben iets om uit te zien en het land zal straks een volmaakte opbrengst geven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 28:16-20

​16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Hoe breng je de opdracht van Jezus tot uitvoering om deze wereld te winnen voor Jezus? Die vraag houdt altijd weer veel mensen bezig. Het is ook een lastige vraag. Het klinkt altijd wel makkelijk dat we mensen van Jezus moeten vertellen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat helemaal niet zo makkelijk vind. En als je al eens met goede moed bent begonnen en je heel veel commentaar hebt gekregen, dan ben je misschien al weer even zo vaak gestopt. Mag ik je de vraag eens stellen of je mensen moet vertellen van Jezus?

Eerst maar een ervaringsverhaal. Er zijn jaren geweest, voordat ik theologie ging studeren, dat ik veel evangeliseerde. Op meerdere plaatsen was ik actief, maar als ik eerlijk ben, vond ik het altijd erg zwaar. Ik bleef vaak het gevoel houden dat ik iets deed dat nu eenmaal moest, maar het resultaat viel vaak tegen en ik voelde mij er ook erg ongemakkelijk bij. Als ik dan weer eens optrok met iemand die iedereen op straat durfde aan te spreken, werd mijn gevoel versterkt dat ik iets niet goed deed. Toch dacht ik dat het echt moest, wilde je een goede christen zijn en dus bleef ik maar zwoegen. Misschien begrijp je nu mijn vraag of je mensen moet vertellen over Jezus, wat beter.

Het is duidelijk dat iedereen moet weten Wie Jezus is en eigenlijk moet ook iedereen in Jezus gaan geloven. Alleen staat er geen is-gelijk-teken tussen deze zekerheid en dat jij dit moet doen op een bepaalde manier. Het kan zo zijn dat iemand zonder moeite iedereen altijd en overal aan durft te spreken. Ik heb geleerd de vraag naar het ‘waarom’ zo nu en dan maar eens te stellen. Het zou kunnen zijn dat iemand mij vroeger ook zag en dacht: “Hij gaat maar door en hij durft maar”, maar de intentie was twijfelachtig. Er zat iets van ‘verdienen’ in. En ja, er zijn evangelisten die absoluut met vrijmoedigheid en ontspanning makkelijk mensen aanspreken. Als dat zo is, is er niets mis mee en God heeft deze mensen ook zo gemaakt. Tegelijk is dit niet het antwoord op de vraag of je altijd en overal mensen moet vertellen over Jezus. Voor een echte evangelist misschien wel, maar als jij dat nu juist niet bent?

De opdracht van Jezus lijkt wel heel duidelijk: ‘Onderwijst alle volken en leer hen onderhouden alles wat Ik jullie geboden heb’ en dan komt daar ook nog de doopopdracht bij. Het is maar de vraag of Jezus bedoelt te zeggen dat dit voor iedereen zo letterlijk geldt. De vrouwen rondom Jezus doen dit namelijk nergens. Het waren de apostelen, met een bijzondere roeping die dat deden, maar je leest nergens dat de hele gemeente dit deed. Wat je wel leest is dat er heel veel tot geloof komen door de houding van de gemeente. Het willen delen en in de noden van elkaar voorzien blijkt in de eerste gemeente het grootste punt te zijn waardoor er velen tot geloof kwamen. Lees Handelingen 2 maar.

Daarom zegt Jezus ook nergens op welke manier we Zijn boodschap moeten doorgeven. Hij zegt wel dat de boodschap doorgegeven moet worden. Paulus maakt dan ook duidelijk dat er meerdere bedieningen zijn en dat lang niet iedereen een evangelist is. Laten we de komende keer of keren eens kijken welke mogelijkheden er zijn om mensen het evangelie te leren kennen. Dan zul je verrast zijn van de mogelijkheden en dan zul je ook zien dat er voor iedereen mogelijkheden zijn. Niet iets dat moet, maar iets dat bij jou past.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu