Ja, wonen in Uw huis

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent Ú. Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis." (Psalm 65:4 en 5)

Soms herinner je je nog dingen van heel lang geleden. Zo'n herinnering kwam bij mij boven toen ik Psalm 65 las. Ik zat in groep 3 van de basisschool en elke week moesten we een psalmversje leren. Dat begon elke week met de uitleg van de nieuwe psalm. Je weet hoe dat gaat in groep 3: Je kunt dan langzaamaan een beetje lezen. En de juffrouw vroeg dan altijd wie er een zin kon lezen. Nu was ik in die tijd niet bepaald de meest op de voorgrond tredende leerling en ik vond lezen nog niet zo makkelijk. Maar toen kwam de laatste zin van Psalm 65 vers 2: 'Ja, wonen in Uw huis'. Dat was een zin zie zelfs ik kon lezen en het ook nog durfde om mijn vinger op te steken. Helaas, de juffrouw zag het niet en iemand anders ging mij voor. Daardoor is deze psalm voor mij altijd in mijn hoofd blijven hangen.

Het is ook de psalm (en voor degenen die de Oude Berijming nog kennen) die gaat over 'een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij'. Een zin die sommigen wel heel apart uitleggen in het licht van lichamelijke ongemakken. Daar doen wij nu natuurlijk even niet aan mee en misschien is de vraag wel op zijn plaats om te vragen of er inderdaad zonden zijn die je leven beheersen. Zonden waar je niet vanaf lijkt te komen. Het woord 'zonde' lijken wij soms wel eens wat te negeren, alsof het over een zware bekeringspreek zou gaan zodra we dit woord noemen, maar ik kom mensen genoeg tegen bij wie bepaalde zonden echt de overhand hebben. Wat een twijfel kan dat ook geven.

Als je Psalm 65 leest wordt het duidelijk dat het een lofzang in stilte is. Het gaat over verwondering van Gods goedheid en genade, dat terwijl de ongerechtigheden de overhand hadden, God toch de overtredingen verzoent. Weet je, het is goed om hier even bij stil te staan. De volgorde is namelijk dat ongerechtigheden de overhand hadden maar dat God verzoent. Nee, niet als een logisch automatisme en al helemaal niet als een alverzoening waarbij iedereen uiteindelijk toch wel goed terecht komt. Dit is een psalm van een gelovige die heel goed weet dat ongerechtigheden de overhand hadden en die het helemaal niet vanzelfsprekend vindt dat God vergeeft, maar dit wel op deze manier schrijft.

Het lijkt mij dat dit voor David nog veel lastiger was dan voor ons. David leefde terwijl hij nog niet kon zeggen dat God hem eerst vergaf door Jezus. Wij kunnen nog zeggen dat voor er iets van ons begon te leven, er al betaald was. David leefde wel vanuit datzelfde geloof. En dan zegt hij vandaag ook nog tegen je: Degene die God verkiest om te verzoenen, die mag bij Hem wonen. Voor David was dat niet verder dan de tabernakel. Je merkt dat David niet zonder de plaats van aanbidding kon. Daar is hij thuis. Wij kunnen niet zeggen dat de kerk ons thuis is. Ons Thuis is Boven. We zeggen: "Ja, wonen in Uw huis". Die eerste zin die ik goed kon lezen. Daar ben je voor bestemd en daarom gaf Jezus alles al en terwijl je soms de macht kwijt bent over zonden in je leven, verzoent God je omdat je Jezus liefhebt. Laat je niet ontmoedigen, maar leef uit Jezus dan zal ook de macht van de zonde gebroken zijn en struikel je dan toch, weet dan dat Gods verzoening niet afhankelijk is van jouw zonden.

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij verzoend, zelfs als het bij mij soms toch misgaat. Jezus, U bent mijn houvast en ik zal straks wonen in Uw Huis. Voor eeuwig!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu