God reageert als jij roept

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de bergen sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was." (Psalm 18:8)

Hoe reageert God op onze nood? En een diepere vraag: 'Reageert God op onze nood?'. Zeker die laatste vraag blijft ons natuurlijk nog steeds bezighouden. Zaterdag in de podcast heb ik iets gezegd over dat God ons niet kan verlaten omdat Hij Jezus heeft verlaten. Die gedachte en dat geloof moet je even goed in je achterhoofd en in je hart houden. Door Jezus' eenzaamheid aan het kruis, droeg Hij onze Godverlatenheid. Daar wil ik je ook vandaag in ieder geval ook weer mee bemoedigen. God is je niet uit het oog verloren, jij bent Hem misschien soms uit het oog verloren, maar Hij jou niet. Hij zal je niet verlaten, omdat Hij rechtvaardig is. Ik ga de podcast hier nu natuurlijk niet uitschrijven, maar het is wel even belangrijk om dit goed te beseffen. Op de vraag of God reageert op onze nood, kun je lang niet altijd volmondig 'ja' zeggen, omdat omstandigheden soms niet gelijk veranderen, maar er gebeurt wel degelijk iets als wij onze nood aan God vertellen. In Psalm 18 kom je een tekst tegen die je zal verrassen.

David heeft een geweldige psalm geschreven nadat God hem had gered uit de hand van zijn vijanden en uit de hand van Saul. Dan denk je even: Ja, als je gered bent, dan kun je wel een geweldige psalm schrijven, maar dat is iets te kort door de bocht. De strijd van David met Saul was er niet eentje van een paar momenten, maar dit is een lange strijd geweest van leven op dood. En uiteindelijk heeft God de overwinning aan David gegeven. David somt op hoe zwaar dit geweest is, maar dan zegt hij dit: "In mijn nood riep ik de HEER aan, ik riep tot mijn God: Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam tot Zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde". Nee, het was niet zo dat David riep en er veranderde gelijk van alles in zijn leven, want de strijd was en bleef er nog lang, ook toen David echt wel tot God riep. Nu achteraf zegt David: "Ik riep tot de HEER en de aarde beefde".

De omstandigheden die David noemt zijn hele heftige omstandigheden en het gaat daar dan ook niet over ene bepaalde situatie. Hij noemt zijn vijanden, hij heeft het over banden van de dood, beken van verderf, banden van het graf en valstrikken van de dood. David vat hier eigenlijk zijn hele nood en ellende samen. In die verzameling van omstandigheden roept David tot God. Wat er dan gebeurt is dat God in heftigheid reageert. De aarde beefde en daverde, de fundamenten van de aarde sidderden en beefden, God is in toorn ontstoken, rook komt uit Zijn neus. Het gaat in de psalm zo nog even door. Net zoals David zijn ellende samenvat, zo doet hij dat ook met de reactie van God.

Wat gebeurt er als jij roept tot God? Nu moet je niet beginnen met denken: "Misschien laat God het allemaal bij mij wel toe, als je mijn leven zou kennen". Jezus was door God verlaten, zodat jij nooit door God verlaten kan worden. God reageert dus net als bij David op jouw roepen. Als jij het uitroept, staat God op tot de strijd. Het is net als een kind dat bij zijn vader komt vertellen dat hij gepest wordt en die vader opstaat in boosheid en reageert door in beweging te komen. Als je alle ellende zou moeten samenvatten, al het kwaad dat ons overkomt, dan kom je uiteindelijk in die samenvatting uit bij de grote vijand van God, satan. Hij is de oorsprong en oorzaak van alle ellende. Zou God, Die het lijden van Zijn Zoon heeft gezien, tegen die machten en krachten, dan niet opstaan? God staat op tot jouw strijd en als God opstaat, dan zal de aarde schudden op haar fundamenten. God laat het niet gebeuren dat jij moet lijden. Zeker, niet gelijk alles verandert, dat gebeurde bij David ook niet, maar zodra David riep, was er een reactie bij God. Misschien voor David niet gelijk zichtbaar, maar achteraf zegt David dat God reageerde. Zo reageert God ook. Ook als wij nu in onze tijd roepen om alles wat ons overkomt. God ontsteekt in toorn als er iets of iemand aan Zijn kinderen zit!

Gebed: Heer, Ik prijs en aanbid U omdat U reageert op mijn roepen. U staat op tot de strijd, ook al zie ik er lang niet altijd iets van, maar ik geloof dat U mijn roepen serieus neemt.

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu