Richt je op Jezus!

"Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:5 en 6)

Waar heb jij het in deze tijd het meest over? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar je ontkomt er niet aan om het over het Coronavirus te hebben. Ik merkte zelf dat ik in de achterliggende week meer dan vaak de nieuwspagina's in de gaten hield. En hielp dat? Nou nee, niet bepaald. Ja, het hielp om onzekerder te worden en het hielp om de omstandigheden uit te vergroten. En nee, dan bedoel ik niet dat de maatregelen die onze regering heeft genomen niet goed zijn. Ik geloof zelfs dat dit ook Gods hand is in de zorg die de regering heeft voor het volk. En echt, ik neem het virus uiterst serieus, maar ik merkte dat de omstandigheden groter begonnen te worden dan God. En dat wil ik niet! Zo wil ik niet leven. En daarom stel ik je de vraag waar jij het in deze tijd het meest over hebt.

Denk nu niet gelijk dat ik zeg dat je vooral overdreven positief moet gaan doen of ineens overdreven geknutseld anders moet gaan doen. Ik wil je eerst vragen om je op God en op Jezus te richten. Richt je op Hem door Wiens striemen ons genezing is geworden! Doe dat eerst en richt je op God Die sterker is dan alle omstandigheden en elk virus. Weet je, het gaat om je focus. Als je die richt op de omstandigheden, dan zullen de omstandigheden je leven gaan regeren en is dat wat je wilt? Of richt jij je op God en laat je Hem regeren? Als je dat laatste doet dan komt er niet alleen rust, maar dan ga je andere dingen doen. Dat helpt je om te strijden voor het Evangelie. En weet je wat strijden voor het Evangelie is? Dat is de ander helpen om de juiste kant op te kijken. Dat is bidden met mensen, of dat door de telefoon is of op welke andere manier dan ook, maar dan sta je als soldaat van het leger van Jezus op je benen.

Het is tijd dat wij opnieuw gaan staan. Laten we niet ons hoofd laten zakken alsof we geen hoop hebben, maar ga staan om het verschil in deze wereld te maken. Afgelopen dagen merkte ik, toen ik de lijst met gemeenteleden van 70+ ben gaan bellen dat onder degenen in die groep die nooit meer in de kerk komen en die normaal geen contact willen, dat juist zij zeiden dat het bijzonder was dat er oog voor hen was. Het zijn niet de grote dingen, maar als jij je op Jezus kunt richten, dan neem je ook anderen daar in mee, omdat niet het virus je leven bepaalt, maar Jezus! En waar ben je meer veilig dan bij Jezus. Paulus zegt aan het einde van de brief aan de Filippenzen dat de gemeenteleden in Filippi zijn blijdschap zijn, maar ook zijn kroon. Die mensen in de gemeente waren een erekroon op zijn hoofd. Een kroon omdat zij lieten zien dat Paulus' werk niet voor niets was geweest. Hij roept ze op om staande te blijven en ook een aantal vrouwen in de gemeente daarbij te helpen. Vrouwen die ook meegestreden hadden in het Evangelie.

Ga er niet bij zitten en denk niet dat je niets meer kunt doen nu er zoveel niet mogelijk is. Help elkaar staande te houden en nog iets: Er zijn juist nu kansen om het verschil te maken. Stem maar af op Gods Geest! God is zo creatief en Zijn creativiteit laat je nieuwe wegen zien. En laat je welwillendheid bij alle mensen bekend zijn. Sta, midden in de strijd, op je post, je ogen gericht op Jezus, je focus op Zijn Koninkrijk en doe je werk en breek door de angsten heen waar velen in verstrikt zitten zodat Jezus groter en groter zal gaan worden.

Gebed: Dank U Jezus dat niet Corona, niet angst, niet de omstandigheden, maar U regeert. Ik zal mij richten op U en trouw zijn in wat U vraagt.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Galaten 6:1-10

​1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.
2. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.
4. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander.
5. Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
6. En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft.
7. Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.
10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

13 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Someren (PKN)
20 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
27 dec 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)
03 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tuil (PKN)
17 jan 2021
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Elkaars lijden dragen

Thema: Heeft lijden zin?

“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” (Galaten 6:2)

Je hebt van die zondagen in de kerk dat het lijden wel bijzonder centraal staat. Dat is natuurlijk bij de zondag voor de vervolgde kerk, maar dat was ook gisteren. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag en dat is dan de eerste zondag van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat het gisteren de laatste zondag van het kerkelijk jaar was. Dat noemen we Eeuwigheidszondag. De zondag waarop we stilstaan bij hen die in het kerkelijk jaar overleden zijn. Vaak toch wel een wat beladen zondag. Je kunt je de vraag stellen waarom we dit soort zondagen invoegen in de preekroosters. Wel, dat heeft alles te maken met wat Paulus schrijft in de brief aan de Galaten.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

22 november 2020
19 november 2020
17 november 2020
15 november 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu