Delen in de overwinning

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft." (Jesaja 53:12)

Wat is er te bedenken waar de controle helemaal over kwijt is? Je zou nu kunnen zeggen dat we nu in een tijd leven waarin het we het gevoel hebben dat de controle helemaal weg is. Het Coronavirus legt de hele samenleving plat en het lijkt erop dat er een virus rondgaat dat sterker is dan dat wij zijn. Is dat vreemd? Niet als je bedenkt dat wij maar kleine mensjes zijn, niet als je bedenkt wat is voorzegd in het boek Openbaringen. Als je zo kijkt, is het niet vreemd dat we nu dingen zien gebeuren waar we weinig grip op lijken het hebben. Is daar dan alles mee gezegd? Als je vanuit angst denkt, ja, dan is daar alles mee gezegd. Er is een andere kant, de kant van Jezus. Jezus die niet alleen Zijn leven heeft gegeven, zoals we in het hele hoofdstuk uit Jesaja al gezien hebben, maar ook Jezus Die hier loon voor ontvangt. Je zou kunnen zeggen: "Loon naar werken".

Jesaja sluit de profetie in dit hoofdstuk niet af in mineur, maar in een lofprijzing. Het leven van Jezus loopt niet uit op Zijn dood, maar het leven van Jezus loopt uit op de overwinning van elke vijand en het loopt uit op het leven. Ondanks dat het grootste deel van hoofdstuk 53 gaat over het lijden van Jezus, is dit niet waar het in uitloopt. Zijn Vader zal Hem namelijk uitbetalen voor wat Hij heeft gedaan om de mensheid een reddingsplan aan te bieden. Eigenlijk loopt de profetie van Jesaja tot en met de eerste helft van het 11e vers. Het eindigt ermee dat Jezus het zal zien dat het welbehagen van God door Zijn hand voorspoedig zal zijn. Dat zal zelfs als verzadiging voor Hem zijn, maar dan neemt God het woord over van Jesaja als profeet.

Het eerste dat Jezus verdient is de rechtvaardiging van velen. Dat is het loon voor Jezus. Jezus zal straks met ons in heerlijkheid zijn. Daar geniet ook Jezus van! Toch is daar niet alles mee gezegd. Omdat Jezus Zijn ziel heeft gegeven in de dood, omdat Hij met de overtreders geteld is geweest, omdat Hij de zonden van velen heeft gedragen en omdat Hij voor de overtreders gebeden heeft, zal God Hem veel toedelen. God zegt hier dat om al het werk dat Jezus in Zijn lijden heeft gedaan: "Ik zal Hem veel toedelen". De zin die dan volgt kun je op twee manieren vertalen. Daarna zegt God of "Hij zal machtigen verdelen als buit" of er staat "Hij zal met machtigen de buit verdelen". Voor allebei de vertalingen is wat te zeggen.

Degenen die hebben geheerst over de wereld die zullen ook straks moeten buigen voor Jezus. En die machtigen zullen een buit zijn voor Jezus, als een koning die zijn voet zet op de nek van zijn overwonnen vijanden. Dat is de ene kant die klopt. En wij zullen dan delen in die overwinning, want Hij zal de machtigen als buit verdelen. We delen straks in de overwinning en ontvangen hun ondergang samen met Jezus. Die andere vertaling kan ook heel goed kloppen. Hij zal met machtigen de buit delen. Wie zijn dan die machtigen? Dat zijn dan de gelovigen die met Hem zullen heersen op de troon. Dat gaat dan over jou en mij, over iedereen die Jezus heeft aanvaard en vooral iedereen die de betaling van Jezus heeft aangenomen. Samen met ons als de machtigen van de nieuwe tijd, zal Hij de buit delen. Dan is de buit niet mensen die tegen Hem zijn geweest, maar dan is het de buit van wat Jezus heeft verdiend: Verzoening, bevrijding en genezing. Is dat nu in onze tijd niet een grote troost? Is de controle over alles kwijt? Nee, dat is angst die heerst, er is een Overwinnaar en wij zullen als machtigen delen in Zijn overwinning en ook de buit ontvangen. Wat ie buit is? Het complete herstel van alles dingen. Ook het Coronavirus is al overwonnen. Het ligt al onder de voeten van Jezus. Dat is Zijn verdienste en jij en ik zullen daar in delen. Laten we ons richten op wat al verdiend is en nu al juichen voor de overwinning! Ons zal veel toegedeeld worden! Heel veel!

Gebed: Heer, dank U wel dat U met machtigen de buit wil delen en dat het ook zo is dat de machtigen van deze wereld behoren onder overwonnen vijanden. Het feest is eigenlijk compleet, al voelt het nu nog zo anders, maar in geloof willen we nu al ontvangen van wat U hebt verdiend voor ons. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 28:16-20

​16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Hoe breng je de opdracht van Jezus tot uitvoering om deze wereld te winnen voor Jezus? Die vraag houdt altijd weer veel mensen bezig. Het is ook een lastige vraag. Het klinkt altijd wel makkelijk dat we mensen van Jezus moeten vertellen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat helemaal niet zo makkelijk vind. En als je al eens met goede moed bent begonnen en je heel veel commentaar hebt gekregen, dan ben je misschien al weer even zo vaak gestopt. Mag ik je de vraag eens stellen of je mensen moet vertellen van Jezus?

Eerst maar een ervaringsverhaal. Er zijn jaren geweest, voordat ik theologie ging studeren, dat ik veel evangeliseerde. Op meerdere plaatsen was ik actief, maar als ik eerlijk ben, vond ik het altijd erg zwaar. Ik bleef vaak het gevoel houden dat ik iets deed dat nu eenmaal moest, maar het resultaat viel vaak tegen en ik voelde mij er ook erg ongemakkelijk bij. Als ik dan weer eens optrok met iemand die iedereen op straat durfde aan te spreken, werd mijn gevoel versterkt dat ik iets niet goed deed. Toch dacht ik dat het echt moest, wilde je een goede christen zijn en dus bleef ik maar zwoegen. Misschien begrijp je nu mijn vraag of je mensen moet vertellen over Jezus, wat beter.

Het is duidelijk dat iedereen moet weten Wie Jezus is en eigenlijk moet ook iedereen in Jezus gaan geloven. Alleen staat er geen is-gelijk-teken tussen deze zekerheid en dat jij dit moet doen op een bepaalde manier. Het kan zo zijn dat iemand zonder moeite iedereen altijd en overal aan durft te spreken. Ik heb geleerd de vraag naar het ‘waarom’ zo nu en dan maar eens te stellen. Het zou kunnen zijn dat iemand mij vroeger ook zag en dacht: “Hij gaat maar door en hij durft maar”, maar de intentie was twijfelachtig. Er zat iets van ‘verdienen’ in. En ja, er zijn evangelisten die absoluut met vrijmoedigheid en ontspanning makkelijk mensen aanspreken. Als dat zo is, is er niets mis mee en God heeft deze mensen ook zo gemaakt. Tegelijk is dit niet het antwoord op de vraag of je altijd en overal mensen moet vertellen over Jezus. Voor een echte evangelist misschien wel, maar als jij dat nu juist niet bent?

De opdracht van Jezus lijkt wel heel duidelijk: ‘Onderwijst alle volken en leer hen onderhouden alles wat Ik jullie geboden heb’ en dan komt daar ook nog de doopopdracht bij. Het is maar de vraag of Jezus bedoelt te zeggen dat dit voor iedereen zo letterlijk geldt. De vrouwen rondom Jezus doen dit namelijk nergens. Het waren de apostelen, met een bijzondere roeping die dat deden, maar je leest nergens dat de hele gemeente dit deed. Wat je wel leest is dat er heel veel tot geloof komen door de houding van de gemeente. Het willen delen en in de noden van elkaar voorzien blijkt in de eerste gemeente het grootste punt te zijn waardoor er velen tot geloof kwamen. Lees Handelingen 2 maar.

Daarom zegt Jezus ook nergens op welke manier we Zijn boodschap moeten doorgeven. Hij zegt wel dat de boodschap doorgegeven moet worden. Paulus maakt dan ook duidelijk dat er meerdere bedieningen zijn en dat lang niet iedereen een evangelist is. Laten we de komende keer of keren eens kijken welke mogelijkheden er zijn om mensen het evangelie te leren kennen. Dan zul je verrast zijn van de mogelijkheden en dan zul je ook zien dat er voor iedereen mogelijkheden zijn. Niet iets dat moet, maar iets dat bij jou past.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu