Delen in de overwinning

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft." (Jesaja 53:12)

Wat is er te bedenken waar de controle helemaal over kwijt is? Je zou nu kunnen zeggen dat we nu in een tijd leven waarin het we het gevoel hebben dat de controle helemaal weg is. Het Coronavirus legt de hele samenleving plat en het lijkt erop dat er een virus rondgaat dat sterker is dan dat wij zijn. Is dat vreemd? Niet als je bedenkt dat wij maar kleine mensjes zijn, niet als je bedenkt wat is voorzegd in het boek Openbaringen. Als je zo kijkt, is het niet vreemd dat we nu dingen zien gebeuren waar we weinig grip op lijken het hebben. Is daar dan alles mee gezegd? Als je vanuit angst denkt, ja, dan is daar alles mee gezegd. Er is een andere kant, de kant van Jezus. Jezus die niet alleen Zijn leven heeft gegeven, zoals we in het hele hoofdstuk uit Jesaja al gezien hebben, maar ook Jezus Die hier loon voor ontvangt. Je zou kunnen zeggen: "Loon naar werken".

Jesaja sluit de profetie in dit hoofdstuk niet af in mineur, maar in een lofprijzing. Het leven van Jezus loopt niet uit op Zijn dood, maar het leven van Jezus loopt uit op de overwinning van elke vijand en het loopt uit op het leven. Ondanks dat het grootste deel van hoofdstuk 53 gaat over het lijden van Jezus, is dit niet waar het in uitloopt. Zijn Vader zal Hem namelijk uitbetalen voor wat Hij heeft gedaan om de mensheid een reddingsplan aan te bieden. Eigenlijk loopt de profetie van Jesaja tot en met de eerste helft van het 11e vers. Het eindigt ermee dat Jezus het zal zien dat het welbehagen van God door Zijn hand voorspoedig zal zijn. Dat zal zelfs als verzadiging voor Hem zijn, maar dan neemt God het woord over van Jesaja als profeet.

Het eerste dat Jezus verdient is de rechtvaardiging van velen. Dat is het loon voor Jezus. Jezus zal straks met ons in heerlijkheid zijn. Daar geniet ook Jezus van! Toch is daar niet alles mee gezegd. Omdat Jezus Zijn ziel heeft gegeven in de dood, omdat Hij met de overtreders geteld is geweest, omdat Hij de zonden van velen heeft gedragen en omdat Hij voor de overtreders gebeden heeft, zal God Hem veel toedelen. God zegt hier dat om al het werk dat Jezus in Zijn lijden heeft gedaan: "Ik zal Hem veel toedelen". De zin die dan volgt kun je op twee manieren vertalen. Daarna zegt God of "Hij zal machtigen verdelen als buit" of er staat "Hij zal met machtigen de buit verdelen". Voor allebei de vertalingen is wat te zeggen.

Degenen die hebben geheerst over de wereld die zullen ook straks moeten buigen voor Jezus. En die machtigen zullen een buit zijn voor Jezus, als een koning die zijn voet zet op de nek van zijn overwonnen vijanden. Dat is de ene kant die klopt. En wij zullen dan delen in die overwinning, want Hij zal de machtigen als buit verdelen. We delen straks in de overwinning en ontvangen hun ondergang samen met Jezus. Die andere vertaling kan ook heel goed kloppen. Hij zal met machtigen de buit delen. Wie zijn dan die machtigen? Dat zijn dan de gelovigen die met Hem zullen heersen op de troon. Dat gaat dan over jou en mij, over iedereen die Jezus heeft aanvaard en vooral iedereen die de betaling van Jezus heeft aangenomen. Samen met ons als de machtigen van de nieuwe tijd, zal Hij de buit delen. Dan is de buit niet mensen die tegen Hem zijn geweest, maar dan is het de buit van wat Jezus heeft verdiend: Verzoening, bevrijding en genezing. Is dat nu in onze tijd niet een grote troost? Is de controle over alles kwijt? Nee, dat is angst die heerst, er is een Overwinnaar en wij zullen als machtigen delen in Zijn overwinning en ook de buit ontvangen. Wat ie buit is? Het complete herstel van alles dingen. Ook het Coronavirus is al overwonnen. Het ligt al onder de voeten van Jezus. Dat is Zijn verdienste en jij en ik zullen daar in delen. Laten we ons richten op wat al verdiend is en nu al juichen voor de overwinning! Ons zal veel toegedeeld worden! Heel veel!

Gebed: Heer, dank U wel dat U met machtigen de buit wil delen en dat het ook zo is dat de machtigen van deze wereld behoren onder overwonnen vijanden. Het feest is eigenlijk compleet, al voelt het nu nog zo anders, maar in geloof willen we nu al ontvangen van wat U hebt verdiend voor ons. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Filippenzen 1:12-18

12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13. zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14. en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid.
16. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17. maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben.
18. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God gaat door waar wij de moed verliezen

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu