Dwalende schapen

 

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen." (Jesaja 53:6)

Er zijn Bijbelteksten die je gewoon liever maar niet hoort en, wees eerlijk, waar je ook altijd bij probeert om het minder erg te maken, dan dat het is. Zo'n tekst is die zin uit de profetie van Jesaja als hij schrijft: 'wij allen dwaalden als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg'. Dat klinkt toch gewoon heel erg negatief? Als je over dit soort teksten preek, zie je mensen soms kijken met een blik van 'zo erg is het nu ook weer niet'. En ja, diep van binnen weet je echt wel dat Gods Woord de waarheid is, maar dwalen wij allen als schapen? Om dat een klein beetje te begrijpen zou je eigenlijk een poosje met een schaapherder mee moeten lopen en kijken wat het gedrag is van een schaap. Kijk, dat Jezus de goede Herder is, vinden we een mooi verhaal, maar dat wij dan de schapen zijn is ineens heel wat minder positief als je deze woorden van Jesaja leest.

Schapen, het zijn de meest dwaalzieke dieren die je kunt voorstellen. Ze weten de weg niet naar huis en zijn vooral gericht op waar ze mee bezig zijn: eten. En al etend dwalen ze makkelijk heel ver af. Dat zou nog niet het ergste zijn, maar de weg terugvinden is er voor een schaap niet bij. Daarnaast zijn ze ook behoorlijk koppig. Natuurlijk, als er één schaap over de dam is, volgen er meer, maar dat is als de kudde bij elkaar is, maar een schaap alleen is eigenlijk ten dode opgeschreven. En als Jesaja zegt dat wij allen als schapen dwalen, dan bedoelt hij in de eerste plaats zijn eigen volk. Het eerste deel van de profetie staat helemaal vol met hoe Israël eigen wegen is gegaan en ook de andere profeten hebben hier genoeg over gezegd. Dwalen naar alle kanten, alles is aantrekkelijk, behalve dat ene dat echt goed voor hen was, daar hielden ze zich niet mee bezig. Bosjes met goden, maar God lieten ze praten.

Gericht op hun eigen weg, gericht op hun doelen en op hun verlangens. Dat is het beeld dat Jesaja hier in de eerste plaats oproept. Er is nog een beeld. Jesaja zegt daarbij ook dat God alle ongerechtigheden op Hem, op de Knecht van de Heer, liet neerkomen. Daar roept Jesaja eigenlijk het beeld van grote Verzoendag op. Alle zonden van het volk werden op één bok gelegd. Een mannelijk schaap dat belast met de zonden de woestijn werd ingestuurd. Jezus is dus eigenlijk in het beeld van het offer het schaap dat alle zonden van alle andere schapen zal dragen. Daarom zegt Jesaja ook: de ongerechtigheid van ons allen. Jezus heeft niet alleen de zonden gedragen van degenen die dat geloven, maar Hij droeg de straf van de hele wereld. Het is alleen de vraag wat de wereld doet met die betaling. Als je dat niet accepteert, dan zul je zelf moeten betalen.

Als je hierover nadenkt, dan besef je hoe zwaar het lijden van Jezus echt is geweest, maar ook voor wat voor soort mensen Hij dit heeft gedaan. Mensen die ondanks alles toch dwaalziek blijven. En wees eerlijk, hoe vaak blijft het nog steeds misgaan? Ondanks alle goede voornemens en beloftes aan God, gaat het toch nog steeds genoeg mis. En gelukkig heeft Jezus alle ongerechtigheden gedragen, zodat er niet eentje van jou is waar niet voor betaald zou zijn. Je hoeft echt niet bang te zijn dat er nog een zonde is overgebleven die je per ongeluk bent vergeten te belijden en dat je daar alsnog straf voor zou ontvangen. Jezus droeg alle ongerechtigheden, wetend dat jij en ik ook gewoon dwaalzieke schapen zouden zijn. Ja, met steeds meer liefde voor Jezus, maar tegelijk ook die andere kant dat het nog vaak misgaat. Struikelend gaan we achter Jezus aan, dat zal zo zijn en blijven, maar wel wetend dat alle ongerechtigheden op Jezus zijn neergekomen en dat wij werkelijk verzoend leven. En soms is het nodig om ook dit soort teksten van Jesaja op ons te laten inwerken, zodat er verwondering blijft voor de Mens in onze plaats.

Gebed: Heer, dank U wel dat U, ondanks dat ik een schaap ben, U mij totaal hebt vergeven. Ook dat wat nog komen gaat en ik kan U niet beloven dat ik morgen zonder zonden zal leven, maar ik leef wel uit Uw totale offer en zal U eren, alle dagen van mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu