Dwalende schapen

 

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen." (Jesaja 53:6)

Er zijn Bijbelteksten die je gewoon liever maar niet hoort en, wees eerlijk, waar je ook altijd bij probeert om het minder erg te maken, dan dat het is. Zo'n tekst is die zin uit de profetie van Jesaja als hij schrijft: 'wij allen dwaalden als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg'. Dat klinkt toch gewoon heel erg negatief? Als je over dit soort teksten preek, zie je mensen soms kijken met een blik van 'zo erg is het nu ook weer niet'. En ja, diep van binnen weet je echt wel dat Gods Woord de waarheid is, maar dwalen wij allen als schapen? Om dat een klein beetje te begrijpen zou je eigenlijk een poosje met een schaapherder mee moeten lopen en kijken wat het gedrag is van een schaap. Kijk, dat Jezus de goede Herder is, vinden we een mooi verhaal, maar dat wij dan de schapen zijn is ineens heel wat minder positief als je deze woorden van Jesaja leest.

Schapen, het zijn de meest dwaalzieke dieren die je kunt voorstellen. Ze weten de weg niet naar huis en zijn vooral gericht op waar ze mee bezig zijn: eten. En al etend dwalen ze makkelijk heel ver af. Dat zou nog niet het ergste zijn, maar de weg terugvinden is er voor een schaap niet bij. Daarnaast zijn ze ook behoorlijk koppig. Natuurlijk, als er één schaap over de dam is, volgen er meer, maar dat is als de kudde bij elkaar is, maar een schaap alleen is eigenlijk ten dode opgeschreven. En als Jesaja zegt dat wij allen als schapen dwalen, dan bedoelt hij in de eerste plaats zijn eigen volk. Het eerste deel van de profetie staat helemaal vol met hoe Israël eigen wegen is gegaan en ook de andere profeten hebben hier genoeg over gezegd. Dwalen naar alle kanten, alles is aantrekkelijk, behalve dat ene dat echt goed voor hen was, daar hielden ze zich niet mee bezig. Bosjes met goden, maar God lieten ze praten.

Gericht op hun eigen weg, gericht op hun doelen en op hun verlangens. Dat is het beeld dat Jesaja hier in de eerste plaats oproept. Er is nog een beeld. Jesaja zegt daarbij ook dat God alle ongerechtigheden op Hem, op de Knecht van de Heer, liet neerkomen. Daar roept Jesaja eigenlijk het beeld van grote Verzoendag op. Alle zonden van het volk werden op één bok gelegd. Een mannelijk schaap dat belast met de zonden de woestijn werd ingestuurd. Jezus is dus eigenlijk in het beeld van het offer het schaap dat alle zonden van alle andere schapen zal dragen. Daarom zegt Jesaja ook: de ongerechtigheid van ons allen. Jezus heeft niet alleen de zonden gedragen van degenen die dat geloven, maar Hij droeg de straf van de hele wereld. Het is alleen de vraag wat de wereld doet met die betaling. Als je dat niet accepteert, dan zul je zelf moeten betalen.

Als je hierover nadenkt, dan besef je hoe zwaar het lijden van Jezus echt is geweest, maar ook voor wat voor soort mensen Hij dit heeft gedaan. Mensen die ondanks alles toch dwaalziek blijven. En wees eerlijk, hoe vaak blijft het nog steeds misgaan? Ondanks alle goede voornemens en beloftes aan God, gaat het toch nog steeds genoeg mis. En gelukkig heeft Jezus alle ongerechtigheden gedragen, zodat er niet eentje van jou is waar niet voor betaald zou zijn. Je hoeft echt niet bang te zijn dat er nog een zonde is overgebleven die je per ongeluk bent vergeten te belijden en dat je daar alsnog straf voor zou ontvangen. Jezus droeg alle ongerechtigheden, wetend dat jij en ik ook gewoon dwaalzieke schapen zouden zijn. Ja, met steeds meer liefde voor Jezus, maar tegelijk ook die andere kant dat het nog vaak misgaat. Struikelend gaan we achter Jezus aan, dat zal zo zijn en blijven, maar wel wetend dat alle ongerechtigheden op Jezus zijn neergekomen en dat wij werkelijk verzoend leven. En soms is het nodig om ook dit soort teksten van Jesaja op ons te laten inwerken, zodat er verwondering blijft voor de Mens in onze plaats.

Gebed: Heer, dank U wel dat U, ondanks dat ik een schaap ben, U mij totaal hebt vergeven. Ook dat wat nog komen gaat en ik kan U niet beloven dat ik morgen zonder zonden zal leven, maar ik leef wel uit Uw totale offer en zal U eren, alle dagen van mijn leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu