Dwalende schapen

 

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen." (Jesaja 53:6)

Er zijn Bijbelteksten die je gewoon liever maar niet hoort en, wees eerlijk, waar je ook altijd bij probeert om het minder erg te maken, dan dat het is. Zo'n tekst is die zin uit de profetie van Jesaja als hij schrijft: 'wij allen dwaalden als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg'. Dat klinkt toch gewoon heel erg negatief? Als je over dit soort teksten preek, zie je mensen soms kijken met een blik van 'zo erg is het nu ook weer niet'. En ja, diep van binnen weet je echt wel dat Gods Woord de waarheid is, maar dwalen wij allen als schapen? Om dat een klein beetje te begrijpen zou je eigenlijk een poosje met een schaapherder mee moeten lopen en kijken wat het gedrag is van een schaap. Kijk, dat Jezus de goede Herder is, vinden we een mooi verhaal, maar dat wij dan de schapen zijn is ineens heel wat minder positief als je deze woorden van Jesaja leest.

Schapen, het zijn de meest dwaalzieke dieren die je kunt voorstellen. Ze weten de weg niet naar huis en zijn vooral gericht op waar ze mee bezig zijn: eten. En al etend dwalen ze makkelijk heel ver af. Dat zou nog niet het ergste zijn, maar de weg terugvinden is er voor een schaap niet bij. Daarnaast zijn ze ook behoorlijk koppig. Natuurlijk, als er één schaap over de dam is, volgen er meer, maar dat is als de kudde bij elkaar is, maar een schaap alleen is eigenlijk ten dode opgeschreven. En als Jesaja zegt dat wij allen als schapen dwalen, dan bedoelt hij in de eerste plaats zijn eigen volk. Het eerste deel van de profetie staat helemaal vol met hoe Israël eigen wegen is gegaan en ook de andere profeten hebben hier genoeg over gezegd. Dwalen naar alle kanten, alles is aantrekkelijk, behalve dat ene dat echt goed voor hen was, daar hielden ze zich niet mee bezig. Bosjes met goden, maar God lieten ze praten.

Gericht op hun eigen weg, gericht op hun doelen en op hun verlangens. Dat is het beeld dat Jesaja hier in de eerste plaats oproept. Er is nog een beeld. Jesaja zegt daarbij ook dat God alle ongerechtigheden op Hem, op de Knecht van de Heer, liet neerkomen. Daar roept Jesaja eigenlijk het beeld van grote Verzoendag op. Alle zonden van het volk werden op één bok gelegd. Een mannelijk schaap dat belast met de zonden de woestijn werd ingestuurd. Jezus is dus eigenlijk in het beeld van het offer het schaap dat alle zonden van alle andere schapen zal dragen. Daarom zegt Jesaja ook: de ongerechtigheid van ons allen. Jezus heeft niet alleen de zonden gedragen van degenen die dat geloven, maar Hij droeg de straf van de hele wereld. Het is alleen de vraag wat de wereld doet met die betaling. Als je dat niet accepteert, dan zul je zelf moeten betalen.

Als je hierover nadenkt, dan besef je hoe zwaar het lijden van Jezus echt is geweest, maar ook voor wat voor soort mensen Hij dit heeft gedaan. Mensen die ondanks alles toch dwaalziek blijven. En wees eerlijk, hoe vaak blijft het nog steeds misgaan? Ondanks alle goede voornemens en beloftes aan God, gaat het toch nog steeds genoeg mis. En gelukkig heeft Jezus alle ongerechtigheden gedragen, zodat er niet eentje van jou is waar niet voor betaald zou zijn. Je hoeft echt niet bang te zijn dat er nog een zonde is overgebleven die je per ongeluk bent vergeten te belijden en dat je daar alsnog straf voor zou ontvangen. Jezus droeg alle ongerechtigheden, wetend dat jij en ik ook gewoon dwaalzieke schapen zouden zijn. Ja, met steeds meer liefde voor Jezus, maar tegelijk ook die andere kant dat het nog vaak misgaat. Struikelend gaan we achter Jezus aan, dat zal zo zijn en blijven, maar wel wetend dat alle ongerechtigheden op Jezus zijn neergekomen en dat wij werkelijk verzoend leven. En soms is het nodig om ook dit soort teksten van Jesaja op ons te laten inwerken, zodat er verwondering blijft voor de Mens in onze plaats.

Gebed: Heer, dank U wel dat U, ondanks dat ik een schaap ben, U mij totaal hebt vergeven. Ook dat wat nog komen gaat en ik kan U niet beloven dat ik morgen zonder zonden zal leven, maar ik leef wel uit Uw totale offer en zal U eren, alle dagen van mijn leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 28:16-20

​16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Hoe breng je de opdracht van Jezus tot uitvoering om deze wereld te winnen voor Jezus? Die vraag houdt altijd weer veel mensen bezig. Het is ook een lastige vraag. Het klinkt altijd wel makkelijk dat we mensen van Jezus moeten vertellen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat helemaal niet zo makkelijk vind. En als je al eens met goede moed bent begonnen en je heel veel commentaar hebt gekregen, dan ben je misschien al weer even zo vaak gestopt. Mag ik je de vraag eens stellen of je mensen moet vertellen van Jezus?

Eerst maar een ervaringsverhaal. Er zijn jaren geweest, voordat ik theologie ging studeren, dat ik veel evangeliseerde. Op meerdere plaatsen was ik actief, maar als ik eerlijk ben, vond ik het altijd erg zwaar. Ik bleef vaak het gevoel houden dat ik iets deed dat nu eenmaal moest, maar het resultaat viel vaak tegen en ik voelde mij er ook erg ongemakkelijk bij. Als ik dan weer eens optrok met iemand die iedereen op straat durfde aan te spreken, werd mijn gevoel versterkt dat ik iets niet goed deed. Toch dacht ik dat het echt moest, wilde je een goede christen zijn en dus bleef ik maar zwoegen. Misschien begrijp je nu mijn vraag of je mensen moet vertellen over Jezus, wat beter.

Het is duidelijk dat iedereen moet weten Wie Jezus is en eigenlijk moet ook iedereen in Jezus gaan geloven. Alleen staat er geen is-gelijk-teken tussen deze zekerheid en dat jij dit moet doen op een bepaalde manier. Het kan zo zijn dat iemand zonder moeite iedereen altijd en overal aan durft te spreken. Ik heb geleerd de vraag naar het ‘waarom’ zo nu en dan maar eens te stellen. Het zou kunnen zijn dat iemand mij vroeger ook zag en dacht: “Hij gaat maar door en hij durft maar”, maar de intentie was twijfelachtig. Er zat iets van ‘verdienen’ in. En ja, er zijn evangelisten die absoluut met vrijmoedigheid en ontspanning makkelijk mensen aanspreken. Als dat zo is, is er niets mis mee en God heeft deze mensen ook zo gemaakt. Tegelijk is dit niet het antwoord op de vraag of je altijd en overal mensen moet vertellen over Jezus. Voor een echte evangelist misschien wel, maar als jij dat nu juist niet bent?

De opdracht van Jezus lijkt wel heel duidelijk: ‘Onderwijst alle volken en leer hen onderhouden alles wat Ik jullie geboden heb’ en dan komt daar ook nog de doopopdracht bij. Het is maar de vraag of Jezus bedoelt te zeggen dat dit voor iedereen zo letterlijk geldt. De vrouwen rondom Jezus doen dit namelijk nergens. Het waren de apostelen, met een bijzondere roeping die dat deden, maar je leest nergens dat de hele gemeente dit deed. Wat je wel leest is dat er heel veel tot geloof komen door de houding van de gemeente. Het willen delen en in de noden van elkaar voorzien blijkt in de eerste gemeente het grootste punt te zijn waardoor er velen tot geloof kwamen. Lees Handelingen 2 maar.

Daarom zegt Jezus ook nergens op welke manier we Zijn boodschap moeten doorgeven. Hij zegt wel dat de boodschap doorgegeven moet worden. Paulus maakt dan ook duidelijk dat er meerdere bedieningen zijn en dat lang niet iedereen een evangelist is. Laten we de komende keer of keren eens kijken welke mogelijkheden er zijn om mensen het evangelie te leren kennen. Dan zul je verrast zijn van de mogelijkheden en dan zul je ook zien dat er voor iedereen mogelijkheden zijn. Niet iets dat moet, maar iets dat bij jou past.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu