Jezus is Leven!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht." (Jesaja 53:3)

Een Koning Die er absoluut niet als een koning uitzag, dat was Jezus. Tegelijk, als Hij de wortel uit dorre aarde is, dan is Hij de Enige Die totaal anders moet zijn. Eigenlijk klopt dat natuurlijk als je bedenkt dat Hij de Enige is Die levend is op een compleet dorre aarde. Alles wat Hij uitstraalde, was Leven en daar was Hij de uitzondering in tussen iedereen. Dat moet je eens even vasthouden. Jezus was, midden tussen de mensen, de enige die leefde. De rest was dorre aarde. Dan zou je dus ook totaal moeten omdenken als het gaat om wat Jezus deed. Als Jezus leven is, dan is het, voor gelovigen toen, absurd wat Hij deed, het leven in een dorre wereld. Als je dit niet gelijk 'pakt' lees het dan nog een keer. Als Jezus een wortel is uit dorre aarde, is Hij de enige die leeft en is dus alles wat Hij doet, leven. En al het andere is de dood. Toch was Hij veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dit is de arrogantie ten top. De dorre doodsheid veracht het leven.

Alles wat wij dus van Jezus vinden en wat wij afkeuren of waar wij vragen bij stellen, is dorheid die twijfelt aan het leven. Dat is eigenlijk koesteren van dorheid en doodsheid omdat je het Leven niet volledig wil accepteren. Dat is precies wat je zag gebeuren. Jezus bemoeide Zich met kanslozen en werd daardoor veracht. Juist dit is het Leven: Kanslozen hoop geven. Het wordt natuurlijk voor de mensen toen, nog lastiger als je bedenkt dat Jezus at met hoeren, tollenaren en zondaren. Daar hoorde je je volgens de geldende moraal niet mee bezig te houden, maar de geldende moraal is gezien vanuit het leven van Jezus de dood, die dorre aarde. De verachting die over Jezus heen kwam was onderdeel van die dorre aarde en wat Jezus doet met hoeren, tollenaren en zondaren is wat hoort bij het leven dat Jezus voortbrengt.

Hoe dieper je hier over gaat nadenken, hoe meer bizar het is dat Jezus werd veracht. Juist Hij, Die volgens Jesaja het leven is in de dorheid. Pas op, want het gevaar ligt voor ons op de loer dat ook wij vanuit wat God doodsheid noemt, reageren op Wie het Leven is. Zodra dat je de woorden van Jezus niet serieus neemt, bijvoorbeeld omdat het toch 'uit de tijd' zou zijn, dan doe je mee aan de verachting van Jezus. Je veracht als dorre aarde dan net zo goed de levende wortel Die God geeft om nieuw leven te brengen. Dat geldt dan voor de woorden van Jezus, maar ook voor de daden. O zeker, wij vinden het mooi als kanslozen hoop krijgen, maar wat vinden wij ervan dat Jezus demonen wegstuurt? Velen zeggen: "Ah joh, Hij wist nog niet beter, maar dit is gewoon wat we nu psychiatrie noemen en iemand die maanziek was, joh, die had gewoon last ervan dat de blaadjes vielen". Is dat zo? Zou Hij Die de levende wortel uit de dorre aarde is, niet beter weten? Zou onze doodsheid het beter weten van het Leven Zelf? Voel je hoe snel dit ook dichtbij onze houding ten opzichte van Jezus komt?

Jezus stuurt demonische machten weg, Jezus geneest bovennatuurlijk, als een verhaal wat er misschien niet echt is geweest en wat je vooral maar geestelijk moet begrijpen. Hij loopt over water, maar het was alleen maar een gedachte die de discipelen hadden gehad. Nee, alles wat Jezus deed was die levende wortel, terwijl alles, maar ook echt alles slechts dorre en doodse aarde was. Er is maar één echte realiteit, en dat is de geestelijke realiteit, die wij lang niet altijd kunnen zien, maar waaruit Jezus leefde en leven gaf. Zodra je dat loslaat en ook maar de minste twijfelt hebt bij welk detail ook van Jezus, dan zit je in de hoek van de verachting van Jezus. Dan verhef je jouw, van nature, doodsheid, boven het Leven Zelf. Dit is scherp, maar zo scherp is het ook. Er is maar één levende wortel en de rest is dor. Er is er ook maar één die zegt en laat zien wat het echt is: Jezus, de Messias, de Knecht Die is voorzegd in Jesaja 53.

Gebed: Heer, U bent het Leven en alles wat U doet en deed is Leven. Dat spreek ik uit, dat geloof ik en daar wil ik het Leven in vinden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 28:16-20

​16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Hoe breng je de opdracht van Jezus tot uitvoering om deze wereld te winnen voor Jezus? Die vraag houdt altijd weer veel mensen bezig. Het is ook een lastige vraag. Het klinkt altijd wel makkelijk dat we mensen van Jezus moeten vertellen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat helemaal niet zo makkelijk vind. En als je al eens met goede moed bent begonnen en je heel veel commentaar hebt gekregen, dan ben je misschien al weer even zo vaak gestopt. Mag ik je de vraag eens stellen of je mensen moet vertellen van Jezus?

Eerst maar een ervaringsverhaal. Er zijn jaren geweest, voordat ik theologie ging studeren, dat ik veel evangeliseerde. Op meerdere plaatsen was ik actief, maar als ik eerlijk ben, vond ik het altijd erg zwaar. Ik bleef vaak het gevoel houden dat ik iets deed dat nu eenmaal moest, maar het resultaat viel vaak tegen en ik voelde mij er ook erg ongemakkelijk bij. Als ik dan weer eens optrok met iemand die iedereen op straat durfde aan te spreken, werd mijn gevoel versterkt dat ik iets niet goed deed. Toch dacht ik dat het echt moest, wilde je een goede christen zijn en dus bleef ik maar zwoegen. Misschien begrijp je nu mijn vraag of je mensen moet vertellen over Jezus, wat beter.

Het is duidelijk dat iedereen moet weten Wie Jezus is en eigenlijk moet ook iedereen in Jezus gaan geloven. Alleen staat er geen is-gelijk-teken tussen deze zekerheid en dat jij dit moet doen op een bepaalde manier. Het kan zo zijn dat iemand zonder moeite iedereen altijd en overal aan durft te spreken. Ik heb geleerd de vraag naar het ‘waarom’ zo nu en dan maar eens te stellen. Het zou kunnen zijn dat iemand mij vroeger ook zag en dacht: “Hij gaat maar door en hij durft maar”, maar de intentie was twijfelachtig. Er zat iets van ‘verdienen’ in. En ja, er zijn evangelisten die absoluut met vrijmoedigheid en ontspanning makkelijk mensen aanspreken. Als dat zo is, is er niets mis mee en God heeft deze mensen ook zo gemaakt. Tegelijk is dit niet het antwoord op de vraag of je altijd en overal mensen moet vertellen over Jezus. Voor een echte evangelist misschien wel, maar als jij dat nu juist niet bent?

De opdracht van Jezus lijkt wel heel duidelijk: ‘Onderwijst alle volken en leer hen onderhouden alles wat Ik jullie geboden heb’ en dan komt daar ook nog de doopopdracht bij. Het is maar de vraag of Jezus bedoelt te zeggen dat dit voor iedereen zo letterlijk geldt. De vrouwen rondom Jezus doen dit namelijk nergens. Het waren de apostelen, met een bijzondere roeping die dat deden, maar je leest nergens dat de hele gemeente dit deed. Wat je wel leest is dat er heel veel tot geloof komen door de houding van de gemeente. Het willen delen en in de noden van elkaar voorzien blijkt in de eerste gemeente het grootste punt te zijn waardoor er velen tot geloof kwamen. Lees Handelingen 2 maar.

Daarom zegt Jezus ook nergens op welke manier we Zijn boodschap moeten doorgeven. Hij zegt wel dat de boodschap doorgegeven moet worden. Paulus maakt dan ook duidelijk dat er meerdere bedieningen zijn en dat lang niet iedereen een evangelist is. Laten we de komende keer of keren eens kijken welke mogelijkheden er zijn om mensen het evangelie te leren kennen. Dan zul je verrast zijn van de mogelijkheden en dan zul je ook zien dat er voor iedereen mogelijkheden zijn. Niet iets dat moet, maar iets dat bij jou past.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu