Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Als Jesaja aankomt bij het 53e hoofdstuk dan heeft hij het net gehad over de Knecht Die zal komen en Die verstandig zal handelen, maar Die door niemand wordt gelooft. Uiteindelijk roept Jesaja in profetie uit: "Wie heeft onze prediking geloofd?" en daarmee lijkt Jezus' werk bijna zinloos. Maar wat is het werk van Jezus in de ogen van God Zelf? Daar kom je achter als je het tweede vers van hoofdstuk 53 leest. Wie is de Messias, de Knecht van de Heer? Hij is een loot. Een loot is een tak die aan een boomstam kan groeien, maar een loot kan ook een tak zijn die ineens uit de grond opkomt. Een soort opschot. In de tijd dat ik groenvoorziener was moesten we elk jaar naar een bos onder hoogspanningsmasten in de Europoort om opschot van iepen te maaien. Dat opschot kwam overal zomaar omhoog uit de grond. Als uit het niets.

Vanuit Gods ogen zegt Jesaja: "De Messias is als een loot voor het aangezicht van God". Als uit het niets schiet de Messias op uit de grond. Alleen is daarmee nog niet alles gezegd. Want wat stelt zo'n loot nu voor als het is als in mijn voorbeeld van het bos met iepenopschot? Daar stelt het niets voor, het is eerder ongewenst en overdadig, dan dat het zinvol was. De loot waarmee Jesaja de Messias vergelijkt, komt op uit een dorre aarde. Dat is iets heel anders. Jezus is als een loot in een wereld die helemaal doods is. Als je nu echt wilt zeggen Wie Jezus is, dan moet je zeggen: Jezus is het enige leven in de hele wereld. De hele wereld is dood en in die doodsheid is Jezus het leven. Zo kijkt God naar de werkelijkheid.

We staan aan het begin van de veertigdagentijd en gedenken dat Jezus de laatste weg richting het kruis gaat maken en Wie loopt daar dan op weg naar het kruis? Het enige Leven, midden in alleen maar doodsheid. God ziet een dode wereld en Hij brengt door Jezus, daar opnieuw leven in. Met Jezus ontstaat er weer leven, terwijl het over de dood van Jezus zal gaan. Jezus is midden in een levenloze werkelijkheid het Leven en door Hem zullen wij leven. Het is niet zo hopeloos als dat het lijkt. Als je naar een dorre vlakte kijkt, waar geen leven meer in te bespeuren is, kan dat hopeloos voelen, maar als er dan één twijg uit de grond komt, zeg je: Er is nog leven. Dat is wat Jezus is: Hij is het Leven! In Hem begint God dus opnieuw. Wat niet lukte na Adam, na Noach en na Babel, dat lukt nu wel na Christus. Hij is de dode wereld ingegaan, de dood ingegaan en uit Hem komt het leven voort. Zelfs geestelijk dode mensen komen in Hem opnieuw te leven. Ga je even verwonderen over dat actieplan van God met deze wereld en met jou!

Gebed: Heer, als ik stil wordt voor U, kan ik alleen maar verwonderd kijken naar het kruis op Golgotha. U bent het Leven midden in de dood en in U leef ik en zal ik leven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu