Bomen en vruchten

Thema: Op weg met Jezus

"Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt." (Lukas 6:43)

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort en een slechte boom brengt geen goede vruchten voort. De vraag is welke vruchten jij voortbrengt. Dat is toch eigenlijk de samenvatting van de woorden van Jezus over een goede boom en een slechte boom, over goede vruchten en slechte vruchten? Dat is de vraag of je zo kort door de bocht dit kunt concluderen. Om dat even duidelijk te maken: Loop eens in het najaar naar een appelboom en bekijk bij een appelboom eens of daar slechte vruchten tussen zitten? Ik kan je garanderen dat hoe goed een boomgaard ook is en hoe goed de bomen ook zijn dat er ook regelmatig slechte vruchten tussen zitten. En stel dat je in je tuin een oude appelboom hebt staan die helemaal hol is en waar niet veel goed meer aan te zien is, kan daar dan niet een goede appel aan hangen? Dat kan zeker. En dan nog iets: De tekst begint met het woordje 'want' wat betekent dat het slaat op het voorgaande, op iemand die een splinter uit het oog van een ander wil halen, terwijl er bij hemzelf een balk in zit. Kun je dan op basis van deze tekst zeggen: Welke vruchten breng jij voort?

Op basis van de woorden van Jezus kun je beter vragen: Wat voor boom ben jij? Jezus maakt namelijk in het vervolg onderscheid tussen een doornstruik en een vijgenboom of een druif. Het goede en het slechte zit niet in een boom, maar het gaat om de soort boom of struik. Doornen staan in de Bijbel altijd als symbool voor verkeerd en voor zonden. Het betekent dus niet dat je nooit geen verkeerde dingen zou doen. Een goede boom kan nog steeds een slechte, niet perfecte vrucht voortbrengen. Volkomen heiligheid is niet waar het Jezus hier om gaat. Het gaat Hem erom dat je boom van de goede soort is. Of dat nu een vijgenboom of een druif is maakt niet uit, maar is je leven gelijk aan een boom met smakelijke vruchten. 

En dan moet je even terug naar dat woordje 'want'. Jezus gaat namelijk verder waar Hij was gebleven met zijn waarschuwing over mensen die de zonden van de ander groter maken dan hun eigen zonden. Overigens noemt Jezus deze mensen huichelaars. Je bent een huichelaar als je een ander veroordeeld, terwijl je zelf misschien wel veel ergere dingen doet. Je veroordeelt de splinter van de ander, terwijl je zelf met een balk in je oog rondloopt. En als jij jezelf dus verheft boven die ander, dan ben je een doornstruik en breng je geen goede vruchten voort. Het gaat dan dus niet over iemand die een keer struikelt, maar iemand die in de aard nog steeds verkeerd is. Dat is de kern van de boodschap van Jezus. Je hoeft je niet aan te laten klagen als je zuiver wilt leven, maar dat gaat een keer mis. Het gaat om die mensen die nog steeds in de aard van hun bestaan niet goed zijn. Dan kun je natuurlijk zeggen dat er geen mens goed is, maar zo bedoelt Jezus het op dit moment even niet. Het gaat om mensen die doen alsof ze wandelen met Jezus, maar tegelijk alleen maar bittere vruchten voortbrengen die bewijzen dat ze niet van Jezus zijn, maar nog steeds van zichzelf zijn. Slecht in de aard omdat Jezus' leven er nog niet in is gekomen. Dat is een confronterende boodschap en een eerlijke spiegel. Tegelijk laat het ook zien dat je echt wel, vanuit de goede intentie de ander mag aanspreken op verkeerde keuzes. Dan is er geen sprake van verheffen boven de ander, maar doe je het vanuit de goede vrucht en om de ander te helpen.

Gebed: Heer, laat mij zien wat werkelijk mijn intenties zijn om de ander te confronteren met verkeerde keuzes of gedrag. Geef mij liefde en bewogenheid en bewaar mij voor oordeel.

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu