Stop met oordelen!

Thema: Op weg met Jezus

"Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden." (Lukas 6:37)

Hoe kritisch is jouw houding naar een ander? Dat is ook weer niet de meest makkelijke vraag. Vooral omdat het negatieve vaak zo makkelijk is. Ik kom, terwijl ik dit schrijf, net terug van een bijeenkomst waar ik gesproken heb over de kracht van woorden en wat woorden met je doen, maar ook welke negatieve woorden wij zo makkelijk spreken. Iedereen zit je dan aan te kijken met een blik van 'praat maar, ik doe net alsof ik dit niet herken', maar tijdens de pauze werd heel regelmatig gezegd: "Hé, dat is negatief en dat is niet bemoedigend". Negatieve woorden die wij over de ander uitspreken komt eigenlijk altijd voort uit een kritische houding. Maar waarom zijn wij dan zo kritisch?

Op moment dat je kritiek levert, zeg je daar indirect mee dat jij anders bent. Of dat zo is, is nog maar de vraag, maar we doen dit maar al te vaak om boven de ander uit te kunnen komen. Je maakt de splinter van de ander zo groot als een balk, terwijl je de balk in je eigen oog kleiner maakt als een splinter. Herken je dit? Het is niet voor niets dat Jezus hier zoveel tijd aan besteedt in de Bergrede. Laat het oordeel en de veroordeling over de ander los, want als je een oordeel uitspreekt over de ander, kun je dan zelf wel eerlijk in de spiegel kijken? Pas sprak ik iemand die een heftig verleden had en die zei: "Ik kan nooit meer iemand veroordelen, want mijn verleden herinnert mij dat ik nog veel slechter was". Dat is het nu precies. Als je je eigen hart kent, wat kun je dan nog over de ander zeggen.

Natuurlijk betekent het niet dat je alles goed moet vinden, dat zegt Jezus ook niet, maar zelfs als de ander jou iets aan heeft gedaan, dan roept Jezus zelfs op om het oordeel los te laten en aan Hem te geven. Laat los, zegt Hij dan, dan zul je losgelaten worden. Jezus wil niet dat je je verliest in het kijken naar de ander en het zoeken van fouten bij een ander. Dat kan Jezus heel goed Zelf doen. En als je wel je naaste wil aanspreken op bepaald gedrag, doe het dan niet om te oordelen, maar om diegene te redden uit de strik waar hij in terecht is gekomen. Wat jij geeft, dat zul je in veelvoud terugkrijgen. En ja, dat geldt in het positieve en in het negatieve. Dus als jij overvloed uitdeelt, dan krijg je dezelfde maat van overvloed, maar die maat is dan wel aangedrukt en overlopend. Alleen, als je dit met het negatieve doet, met oordeel, dan krijg je dat ook in veelvoud terug.

Vind je ook dat dit behoorlijk streng klinkt? Ik ergens wel. Het is zo makkelijk om de ander lager weg te zeggen, alleen denk ik en denk jij dat je meer ziet dan die ander? Dat wij het beter begrijpen dan die ander? Jezus ontnuchtert je wel als Hij zegt dat als een blinde op de weg een blinde geleidt, dan vallen ze samen in de put. Dat gebeurt er dus met je als je oordeelt en veroordeelt. Je bent niet minder blind dan die ander, misschien op iets andere terreinen, maar uiteindelijk verlies je je erin en val je samen in dezelfde put. Misschien wel omdat die ander er al in gevallen was en jij omdat je zo op die ander let, dat je er ook in valt. Goed kijken naar de ander kun je pas als je goed kijkt naar jezelf. En genadig dat je dan wordt voor de ander! En dan sta je schouder aan schouder om Jezus te dienen.

Gebed: Heer, ik wil elke vorm van oordeel loslaten, maar ik vind dat heel moeilijk. Help mij om te zien wie ik ben, zodat ik genadig ben voor de ander.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu