Je vijanden liefhebben

Thema: Op weg met Jezus

"Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten." (Lukas 6:27)

Zouden we de wereld veranderen als we onze vijanden lief zouden hebben, door goed te doen aan die ons haten en te zegenen die ons vervloeken? Dat is een lastige vraag, niet alleen omdat we misschien niet de uitkomst precies kunnen meten, maar nog veel meer omdat dit tegen iets van onszelf ingaat. Je zou kunnen zeggen dat dit toch wel behoorlijk sterven aan jezelf is. Ik moet je eerlijk zeggen dat mijn eerste reactie niet altijd liefhebben, goeddoen of zegenen is. Ik weet niet of jij dat gevoel kent dat iemand op de weg je afsnijdt en wat dat bij je oproept, maar meestal is zegenen niet het eerste waar je aan denkt. Je zou ook nog even kunnen denken dat je ervoor kunt zorgen dat je geen vijanden krijgt, niemand hebt die je zou haten en dat er niemand is die jou zou vervloeken. Alleen is dat iets waar Jezus in ieder geval niet bepaald vanuit gaat.

Je kunt beginnen met de tekst uit vers 27 waar het over het liefhebben van je vijanden gaat. Het lastige is alleen dat dit tekst begint met het woordje 'maar' en we weten allemaal wat dat betekent: Het is een vervolg op de vorige zin. Lees even wat er in die zin staat. Daar zegt Jezus: "Wee u, wanneer alle mensen goed van je spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten". Dus als niemand kwaad over je spreekt, je geen vijanden hebt, niemand je haat en niemand je vervloekt, dan spreekt Jezus een 'wee' over je uit. Met andere woorden: Jezus gaat er vanuit dat als je leeft volgens de grondwet van Zijn Koninkrijk, dat er dus vanzelf vijanden ontstaan. 

Nu klinkt dat woord 'vijanden', maar ook een woord als 'vervloeken' heel zwaar. Zo zwaar hoeft het zeker niet altijd te zijn om uit te komen bij liefhebben van hen die het jou in ieder geval niet bepaald van harte doen. Hoe ga je om met mensen die het jou lang niet altijd makkelijk maken omdat je Jezus volgt of misschien ook wel om andere redenen, terwijl jij zuiver leeft? Jezus maakt het eenvoudig: Gewoon liefhebben. Nou ja, gewoon, zo gewoon is dat niet, daar heb je misschien wel even behoorlijk wat extra genade voor nodig. Toch laat Jezus dit zien als principe van Zijn Koninkrijk. Dan wordt de vraag wel actueel of dit dan wat uitmaakt. Het is niet in de eerste plaats belangrijk of het wat uitmaakt en of er iets door veranderd. In de eerste plaats is dit leven zoals Jezus leefde. Zelfs Zijn grootste vijanden benaderde Hij met liefde en zegen. En het kostte Hem uiteindelijk Zijn leven. Toch heeft dat ervoor gezorgd dat velen het leven in Hem vonden.

Liefhebben en zegenen, als gehoorzaamheid, dat eerst. Toch geloof ik dat er meer over te zeggen is. Hoe kan het dat een voetbalploeg die nooit een gele kaart pakte en liefdevol voetbalt, daarmee op de onderste plaats staat, toch positief in het nieuws komt? Omdat uiteindelijk iedereen hunkert naar liefde en geborgenheid. Hoeveel strijd er ook is, uiteindelijk is die behoefte naar liefde sterker en dus valt zoiets op. Zo valt ook ons leven in navolging van Jezus op, omdat de grootste vijanden ook hunkeren naar liefde en geborgenheid. Daarom mag het iets van jezelf kosten en mag je aan jezelf sterven. Uiteindelijk maakt het wel het verschil, niet altijd omdat je gelijk merkt, maar omdat liefde iets van heelheid brengt, waar iedereen naar snakt. Het Koninkrijk van Jezus is een Koninkrijk van liefde en herstel. Leef er daarom uit, laat het jezelf ook iets kosten en zegen hen die het tegenovergestelde in je losmaken en je zult zien dat er iets zal gebeuren.

Gebed: Heer, Uw opdracht en Uw principe van leven is niet eenvoudig voor mij, maar leer mij U ook hierin volgen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Kolossenzen 2:1-15

1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Je bent geen zondaar meer!

Thema: Veertigdagentijd 2020

"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."  (Kolossenzen 2:10)

Je wilt toch niet ontvoerd worden? Dat was de oproep van Paulus. Er is maar ene manier om dat te voorkomen en dat is aanvaarden wat Jezus zegt, Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij leefde. Jezus is God en in Hem zien we God. Als je dat allesbepalend laat zijn heeft dat nogal gevolgen. En niet in de eerste plaats gelijk die lijn doortrekken op ethisch gebied, maar houd het eerst even heel dichtbij jezelf. Als je naar Jezus kijkt, wat zegt dat over jou? Nu zou je kunnen zeggen dat het lijden van Jezus laat zien hoe erg het met ons is gesteld. Er zijn kringen waar dit altijd lijkt te moeten klinken. Ik wil dit nu tegen je zeggen: “Als jij naar Jezus kijkt en uiterst serieus neemt wat Hij heeft gedaan, dan moet je tot de conclusie komen dat jij nu volmaakt bent!” Jij bent volmaakt in Christus.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu