Je vijanden liefhebben

Thema: Op weg met Jezus

"Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten." (Lukas 6:27)

Zouden we de wereld veranderen als we onze vijanden lief zouden hebben, door goed te doen aan die ons haten en te zegenen die ons vervloeken? Dat is een lastige vraag, niet alleen omdat we misschien niet de uitkomst precies kunnen meten, maar nog veel meer omdat dit tegen iets van onszelf ingaat. Je zou kunnen zeggen dat dit toch wel behoorlijk sterven aan jezelf is. Ik moet je eerlijk zeggen dat mijn eerste reactie niet altijd liefhebben, goeddoen of zegenen is. Ik weet niet of jij dat gevoel kent dat iemand op de weg je afsnijdt en wat dat bij je oproept, maar meestal is zegenen niet het eerste waar je aan denkt. Je zou ook nog even kunnen denken dat je ervoor kunt zorgen dat je geen vijanden krijgt, niemand hebt die je zou haten en dat er niemand is die jou zou vervloeken. Alleen is dat iets waar Jezus in ieder geval niet bepaald vanuit gaat.

Je kunt beginnen met de tekst uit vers 27 waar het over het liefhebben van je vijanden gaat. Het lastige is alleen dat dit tekst begint met het woordje 'maar' en we weten allemaal wat dat betekent: Het is een vervolg op de vorige zin. Lees even wat er in die zin staat. Daar zegt Jezus: "Wee u, wanneer alle mensen goed van je spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten". Dus als niemand kwaad over je spreekt, je geen vijanden hebt, niemand je haat en niemand je vervloekt, dan spreekt Jezus een 'wee' over je uit. Met andere woorden: Jezus gaat er vanuit dat als je leeft volgens de grondwet van Zijn Koninkrijk, dat er dus vanzelf vijanden ontstaan. 

Nu klinkt dat woord 'vijanden', maar ook een woord als 'vervloeken' heel zwaar. Zo zwaar hoeft het zeker niet altijd te zijn om uit te komen bij liefhebben van hen die het jou in ieder geval niet bepaald van harte doen. Hoe ga je om met mensen die het jou lang niet altijd makkelijk maken omdat je Jezus volgt of misschien ook wel om andere redenen, terwijl jij zuiver leeft? Jezus maakt het eenvoudig: Gewoon liefhebben. Nou ja, gewoon, zo gewoon is dat niet, daar heb je misschien wel even behoorlijk wat extra genade voor nodig. Toch laat Jezus dit zien als principe van Zijn Koninkrijk. Dan wordt de vraag wel actueel of dit dan wat uitmaakt. Het is niet in de eerste plaats belangrijk of het wat uitmaakt en of er iets door veranderd. In de eerste plaats is dit leven zoals Jezus leefde. Zelfs Zijn grootste vijanden benaderde Hij met liefde en zegen. En het kostte Hem uiteindelijk Zijn leven. Toch heeft dat ervoor gezorgd dat velen het leven in Hem vonden.

Liefhebben en zegenen, als gehoorzaamheid, dat eerst. Toch geloof ik dat er meer over te zeggen is. Hoe kan het dat een voetbalploeg die nooit een gele kaart pakte en liefdevol voetbalt, daarmee op de onderste plaats staat, toch positief in het nieuws komt? Omdat uiteindelijk iedereen hunkert naar liefde en geborgenheid. Hoeveel strijd er ook is, uiteindelijk is die behoefte naar liefde sterker en dus valt zoiets op. Zo valt ook ons leven in navolging van Jezus op, omdat de grootste vijanden ook hunkeren naar liefde en geborgenheid. Daarom mag het iets van jezelf kosten en mag je aan jezelf sterven. Uiteindelijk maakt het wel het verschil, niet altijd omdat je gelijk merkt, maar omdat liefde iets van heelheid brengt, waar iedereen naar snakt. Het Koninkrijk van Jezus is een Koninkrijk van liefde en herstel. Leef er daarom uit, laat het jezelf ook iets kosten en zegen hen die het tegenovergestelde in je losmaken en je zult zien dat er iets zal gebeuren.

Gebed: Heer, Uw opdracht en Uw principe van leven is niet eenvoudig voor mij, maar leer mij U ook hierin volgen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu