Het geheim van de zaligsprekingen

Thema: Op weg met Jezus

"Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten." (Lukas 6:23)

Wat is de grondwet van het Koninkrijk van Jezus? Die vraag kun je op verschillende manieren uitleggen. Je kunt zeggen dat de Tien Geboden het Vaderhart van God vertegenwoordigen en daarmee is duidelijk wat de grondwet is van het Koninkrijk. Met dat antwoord is niet veel mis. Sterker nog, God laat hierin duidelijk Zijn hart zien en ook wat eigenlijk de hemel is. Dat is de plaats waar je de Tien Geboden helemaal volmaakt ziet functioneren. Je kunt ook zeggen dat Jezus de grondwet van Zijn Koninkrijk vertelt in de Bergrede. Eigenlijk zijn dat de Tien Geboden, nog wat duidelijker aangescherpt. Maar is het je wel eens opgevallen dat die Bergrede helemaal niet zo positief is? Tenminste, niet het eerste gedeelte van de zaligsprekingen. Zou daar niet een basis zitten voor het Koninkrijk? Niet in het negatieve, maar in hoe je daarmee omgaat?

Jezus heeft een heleboel mensen om Zich heen en op dat moment begint Hij, boven op een berg de Bergrede uit te spreken en begint Hij met de zaligsprekingen. Hij lijkt dan die zaligsprekingen vooral uit te spreken tegen Zijn discipelen. Kort en goed zegt Jezus dit: "Je bent zalig als je arm bent, honger hebt, je huilt van verdriet en als je door de mensen gehaat wordt omwille van Jezus en Zijn Koninkrijk". Leuke manier is dat om zalig te worden. Nee, niet bepaald. Dat klinkt helemaal niet positief. En betekent dit dan dat je arm moet worden? Betekent dit dat je verdrietig moet zijn en dat je er alles aan moet doen om gehaat te worden? Nee, dat bedoelt Jezus helemaal niet. Die zaligsprekingen zijn de dingen die je kunnen overkomen als je echt Jezus gaat volgen. Hij kijkt niet voor niets eerst naar Zijn discipelen als Hij dit begint uit te spreken. 

Je zou het eigenlijk omgekeerd moeten lezen en dan staat er dit: Richt je niet op rijkdom, blijdschap, overvloed en mensen die tevreden met je zijn. Als dat ontbreekt in je leven is dat niet erg, laat dat je doel niet zijn. Straks in de hemel krijg je dit allemaal. Dan krijg je goud zonder einde, zul je altijd blijdschap hebben, zul je eten zoals nooit op aarde mogelijk kan zijn en zal iedereen je liefhebben en zul jij liefhebben. En er zijn er die er voor kiezen om dat op aarde allemaal al te hebben en zij hebben hun loon al gehad. Ik dacht vroeger dat je als gelovige het helemaal niet goed mocht hebben en Jezus volgen zou alleen maar naar en vervelend zijn. Dat zegt Jezus hier helemaal niet, Hij zegt alleen dat als het negatieve in dit leven je overkomt, dat je niet je focus moet hebben om dat zo snel mogelijk om te zetten naar het positieve. Jouw loon ontvang je in de hemel en nu lijdt je soms gewoon met Jezus mee in armoede, honger en verdriet en verachting en alles wat je kan overkomen omdat ze het groene hout, Jezus, hebben kapotgemaakt, en ze echt niet anders zullen omgaan met het dorre hout. Echt, je hoeft die moeilijke dingen niet te zoeken om zalig te worden, Jezus bedoelt dat als dit je overkomt dat je in de zaligheid straks overvloedig veel zult ontvangen.

Verblijd je op de dag dat het je hier op aarde aan van alles ontbreekt als je Jezus volgt. Niet alleen de verachting is het gevolg, ook de armoede, honger en het verdriet hoort van alle eeuwen al bij de profeten en de gelovigen. Degenen die niet geloven en Jezus niet volgen zullen je zulke dingen aan kunnen doen, maar spring dan op van vreugde, want dit is juist je erekroon! Pas las ik het laatste gedeelte van het boek Habbakuk en hij zegt dan dat als er geen vrucht aan de wijnstok is, geen olijven zijn en de stallen leeg zijn dat hij ondanks dat, toch in de Heer zal opspringen van vreugde. Weet je, als het je nu omwille van Jezus aan van alles ontbreekt, dan springen we op van vreugde! Dan juichen we, omdat we weten dat ons straks een veelvoud gegeven zal worden van het goede over dat wat we nu lijden. Als je zo mag leven, dan begrijp je pas echt wat de basis is van het Koninkrijk: Hier op aarde word je geen eenvoudige reis beloofd, maar lijden we achter Jezus aan met Hem mee. Wat een eer is dat.

Gebed: Heer, U weet wat ik kan dragen en ik weet dat ik niet de hemel op aarde hoef te zoeken, omdat ik straks van U krijg wat mij nu ontbreekt door het lijden om het getuigenis van Jezus.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

Mattheüs 28:16-20

​16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

12 juli 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
09 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen (GK)
23 aug 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren (GK)
06 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Heesselt (PKN)
13 sept 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (Herv)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)

Thema: Vragen staat vrij

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

Hoe breng je de opdracht van Jezus tot uitvoering om deze wereld te winnen voor Jezus? Die vraag houdt altijd weer veel mensen bezig. Het is ook een lastige vraag. Het klinkt altijd wel makkelijk dat we mensen van Jezus moeten vertellen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat helemaal niet zo makkelijk vind. En als je al eens met goede moed bent begonnen en je heel veel commentaar hebt gekregen, dan ben je misschien al weer even zo vaak gestopt. Mag ik je de vraag eens stellen of je mensen moet vertellen van Jezus?

Eerst maar een ervaringsverhaal. Er zijn jaren geweest, voordat ik theologie ging studeren, dat ik veel evangeliseerde. Op meerdere plaatsen was ik actief, maar als ik eerlijk ben, vond ik het altijd erg zwaar. Ik bleef vaak het gevoel houden dat ik iets deed dat nu eenmaal moest, maar het resultaat viel vaak tegen en ik voelde mij er ook erg ongemakkelijk bij. Als ik dan weer eens optrok met iemand die iedereen op straat durfde aan te spreken, werd mijn gevoel versterkt dat ik iets niet goed deed. Toch dacht ik dat het echt moest, wilde je een goede christen zijn en dus bleef ik maar zwoegen. Misschien begrijp je nu mijn vraag of je mensen moet vertellen over Jezus, wat beter.

Het is duidelijk dat iedereen moet weten Wie Jezus is en eigenlijk moet ook iedereen in Jezus gaan geloven. Alleen staat er geen is-gelijk-teken tussen deze zekerheid en dat jij dit moet doen op een bepaalde manier. Het kan zo zijn dat iemand zonder moeite iedereen altijd en overal aan durft te spreken. Ik heb geleerd de vraag naar het ‘waarom’ zo nu en dan maar eens te stellen. Het zou kunnen zijn dat iemand mij vroeger ook zag en dacht: “Hij gaat maar door en hij durft maar”, maar de intentie was twijfelachtig. Er zat iets van ‘verdienen’ in. En ja, er zijn evangelisten die absoluut met vrijmoedigheid en ontspanning makkelijk mensen aanspreken. Als dat zo is, is er niets mis mee en God heeft deze mensen ook zo gemaakt. Tegelijk is dit niet het antwoord op de vraag of je altijd en overal mensen moet vertellen over Jezus. Voor een echte evangelist misschien wel, maar als jij dat nu juist niet bent?

De opdracht van Jezus lijkt wel heel duidelijk: ‘Onderwijst alle volken en leer hen onderhouden alles wat Ik jullie geboden heb’ en dan komt daar ook nog de doopopdracht bij. Het is maar de vraag of Jezus bedoelt te zeggen dat dit voor iedereen zo letterlijk geldt. De vrouwen rondom Jezus doen dit namelijk nergens. Het waren de apostelen, met een bijzondere roeping die dat deden, maar je leest nergens dat de hele gemeente dit deed. Wat je wel leest is dat er heel veel tot geloof komen door de houding van de gemeente. Het willen delen en in de noden van elkaar voorzien blijkt in de eerste gemeente het grootste punt te zijn waardoor er velen tot geloof kwamen. Lees Handelingen 2 maar.

Daarom zegt Jezus ook nergens op welke manier we Zijn boodschap moeten doorgeven. Hij zegt wel dat de boodschap doorgegeven moet worden. Paulus maakt dan ook duidelijk dat er meerdere bedieningen zijn en dat lang niet iedereen een evangelist is. Laten we de komende keer of keren eens kijken welke mogelijkheden er zijn om mensen het evangelie te leren kennen. Dan zul je verrast zijn van de mogelijkheden en dan zul je ook zien dat er voor iedereen mogelijkheden zijn. Niet iets dat moet, maar iets dat bij jou past.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu