Het geheim van de zaligsprekingen

Thema: Op weg met Jezus

"Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten." (Lukas 6:23)

Wat is de grondwet van het Koninkrijk van Jezus? Die vraag kun je op verschillende manieren uitleggen. Je kunt zeggen dat de Tien Geboden het Vaderhart van God vertegenwoordigen en daarmee is duidelijk wat de grondwet is van het Koninkrijk. Met dat antwoord is niet veel mis. Sterker nog, God laat hierin duidelijk Zijn hart zien en ook wat eigenlijk de hemel is. Dat is de plaats waar je de Tien Geboden helemaal volmaakt ziet functioneren. Je kunt ook zeggen dat Jezus de grondwet van Zijn Koninkrijk vertelt in de Bergrede. Eigenlijk zijn dat de Tien Geboden, nog wat duidelijker aangescherpt. Maar is het je wel eens opgevallen dat die Bergrede helemaal niet zo positief is? Tenminste, niet het eerste gedeelte van de zaligsprekingen. Zou daar niet een basis zitten voor het Koninkrijk? Niet in het negatieve, maar in hoe je daarmee omgaat?

Jezus heeft een heleboel mensen om Zich heen en op dat moment begint Hij, boven op een berg de Bergrede uit te spreken en begint Hij met de zaligsprekingen. Hij lijkt dan die zaligsprekingen vooral uit te spreken tegen Zijn discipelen. Kort en goed zegt Jezus dit: "Je bent zalig als je arm bent, honger hebt, je huilt van verdriet en als je door de mensen gehaat wordt omwille van Jezus en Zijn Koninkrijk". Leuke manier is dat om zalig te worden. Nee, niet bepaald. Dat klinkt helemaal niet positief. En betekent dit dan dat je arm moet worden? Betekent dit dat je verdrietig moet zijn en dat je er alles aan moet doen om gehaat te worden? Nee, dat bedoelt Jezus helemaal niet. Die zaligsprekingen zijn de dingen die je kunnen overkomen als je echt Jezus gaat volgen. Hij kijkt niet voor niets eerst naar Zijn discipelen als Hij dit begint uit te spreken. 

Je zou het eigenlijk omgekeerd moeten lezen en dan staat er dit: Richt je niet op rijkdom, blijdschap, overvloed en mensen die tevreden met je zijn. Als dat ontbreekt in je leven is dat niet erg, laat dat je doel niet zijn. Straks in de hemel krijg je dit allemaal. Dan krijg je goud zonder einde, zul je altijd blijdschap hebben, zul je eten zoals nooit op aarde mogelijk kan zijn en zal iedereen je liefhebben en zul jij liefhebben. En er zijn er die er voor kiezen om dat op aarde allemaal al te hebben en zij hebben hun loon al gehad. Ik dacht vroeger dat je als gelovige het helemaal niet goed mocht hebben en Jezus volgen zou alleen maar naar en vervelend zijn. Dat zegt Jezus hier helemaal niet, Hij zegt alleen dat als het negatieve in dit leven je overkomt, dat je niet je focus moet hebben om dat zo snel mogelijk om te zetten naar het positieve. Jouw loon ontvang je in de hemel en nu lijdt je soms gewoon met Jezus mee in armoede, honger en verdriet en verachting en alles wat je kan overkomen omdat ze het groene hout, Jezus, hebben kapotgemaakt, en ze echt niet anders zullen omgaan met het dorre hout. Echt, je hoeft die moeilijke dingen niet te zoeken om zalig te worden, Jezus bedoelt dat als dit je overkomt dat je in de zaligheid straks overvloedig veel zult ontvangen.

Verblijd je op de dag dat het je hier op aarde aan van alles ontbreekt als je Jezus volgt. Niet alleen de verachting is het gevolg, ook de armoede, honger en het verdriet hoort van alle eeuwen al bij de profeten en de gelovigen. Degenen die niet geloven en Jezus niet volgen zullen je zulke dingen aan kunnen doen, maar spring dan op van vreugde, want dit is juist je erekroon! Pas las ik het laatste gedeelte van het boek Habbakuk en hij zegt dan dat als er geen vrucht aan de wijnstok is, geen olijven zijn en de stallen leeg zijn dat hij ondanks dat, toch in de Heer zal opspringen van vreugde. Weet je, als het je nu omwille van Jezus aan van alles ontbreekt, dan springen we op van vreugde! Dan juichen we, omdat we weten dat ons straks een veelvoud gegeven zal worden van het goede over dat wat we nu lijden. Als je zo mag leven, dan begrijp je pas echt wat de basis is van het Koninkrijk: Hier op aarde word je geen eenvoudige reis beloofd, maar lijden we achter Jezus aan met Hem mee. Wat een eer is dat.

Gebed: Heer, U weet wat ik kan dragen en ik weet dat ik niet de hemel op aarde hoef te zoeken, omdat ik straks van U krijg wat mij nu ontbreekt door het lijden om het getuigenis van Jezus.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu