Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag

Thema: Op weg met Jezus

"En Hij zei tegen hen: De Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat." (Lukas 6:5)

De discussie over de sabbatdag, in hoeveel gezinnen is er door de jaren heen al eens een discussie geweest hoe je met de rustdag om moet gaan? En als die discussie er nooit is, kan dit dan te maken hebben dat die rustdag misschien weinig meer weg heeft van een rustdag waar ook tijd is voor God? Als je met Jezus op weg bent, dan blijkt dat Hij ook van de rustdag wel iets vindt. Ik ga nu niet in op de discussie over de sabbat of de zondag, want daar is heel veel over te zeggen en te denken, het gaat er nu vooral om wat de functie is van de rustdag. Dat is namelijk waar de Farizeeën zich aan storen. Van hen mocht je op de sabbatdag minder doen dan niets. In ieder geval hadden ze er zoveel regels bij bedacht dat het op de sabbat meer ging over de regels dan over het doel.

Dit is precies waar het in de meeste discussies ook vaak over gaat. De discussie gaat over de regels, maar vaak maar weinig over het doel. En op zich deden die discipelen van Jezus nog niet eens zo heel vreemd. Jezus loopt met Zijn discipelen alleen maar door het veld en onderweg plukken de discipelen een paar aren. Je zou zeggen: Wat is daar nu erg aan? Eigenlijk niet zoveel, maar voor een letterknecht zoals een Farizeeër stond dit gelijk aan werken. Die enkele aar die zij plukten stond voor de Farizeeën gelijk aan oogsten. En ik denk dat er nog wel een regel achter zat waar het niet ging zoals zij vonden dat het moest gaan. De wandeling van Jezus was wellicht ook langer dan een sabbatswandeling, dus indirect spreken ze misschien zelfs Jezus nog wel aan op Zijn gedrag.

Misschien is het antwoord van Jezus wel lastiger dan we denken. Jezus neemt het voorbeeld van David die terwijl hij op de vlucht is, honger heeft en de toonbroden uit de tabernakel heeft opgegeten. Dat mocht in ieder geval niet, maar kennelijk maakt Jezus daar geen punt van als de nood hoog genoeg is. Met andere woorden: "Regels zijn er, maar als iemand in nood is, breekt nood de wet". Daarmee lijkt Jezus wel de deur open te zetten voor heel veel eigen interpretatie. Nu ontbreken er bij Lukas natuurlijk ook nog een paar woorden. We lezen bij Markus dat Jezus ook nog heeft gezegd dat de rustdag er is voor de mens en de mens niet voor rustdag. Het is dus niet de bedoeling dat wij van de rustdag een doel maken, maar de rustdag is er omdat wij het doel van de rustdag zijn. De rustdag is er voor ons en niet andersom.

De hele sabbat is gegeven om te genieten van God. Dat is wat God Zelf zegt als Hij de sabbat instelt. Het gaat om genieten van God en daarbij ook om tot rust te komen. We mogen ons even verblijden in God. Dat sluit overigens ook precies aan bij het vasten. Blijdschap in Jezus maakt dat je niet altijd hoeft te vasten en ook de rustdag is er voor om je blijdschap in Jezus te kunnen beleven. Jezus zet dus niet de deur open dat op de rustdag alles maar gewoon moet kunnen. Ook in het rusten, laat God Zijn zorg zien. Wij zijn namelijk volgens dat systeem van God gemaakt. Wij hebben een dag rust nodig in de week, anders gaat het mis met je gezondheid. Alleen dat betekent niet dat je geen aren zou mogen plukken. Er is niets mis mee als je iets doet wat niet echt werken is en in die wandeling door de velden, waarbij ze ongetwijfeld ook hebben gedeeld met elkaar, is er dus ook gemeenschap dat hoort bij het richten op God.

Jezus is Heer, betekent dat Hij het in alles voor het zeggen heeft en als Hij zegt dat Hij ook een Heer is van de sabbat, dan heeft Hij daar ook alles over te zeggen. Wat deed Jezus op de sabbat? Dat is duidelijk, naar gewoonte ging Hij naar de synagoge. Ja, de sabbat was helemaal gericht op God, bij Jezus, maar hoe bijzonder, Jezus deed wel Zijn werk van Zijn Koninkrijk op de sabbat. Genezing, het Koninkrijk laten komen, lijkt bijna wel bij uitstek te behoren bij de sabbat. Genoeg om over na te denken en je af te vragen of het je om de regels gaat of om het doel. En als het dat geen van beiden is, is het goed om je dan af te vragen of je in gehoorzaamheid gebruik maat van de rustdag.

Gebed: Heer, U bent Heer van de sabbat en U laat ons zien hoe U daarmee om bent gegaan. Ik wil juist die dag gebruiken zoals U die gebruikte en mij richten op U en op Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu