Wil jij iedereen als collega?

Thema: Op weg met Jezus

"En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij!" (Lukas 5:27)

Als je nu met Jezus op weg bent, wat zou je onderweg in ieder geval niet willen meemaken? Ja, wat we wel willen meemaken kunnen we wel vertellen, maar is er ook iets dat je liever niet ziet gebeuren? Het is namelijk nogal lastig als je met Jezus onderweg bent dat Hij soms dingen doet die misschien wel eens heel erg ongemakkelijk zouden kunnen zijn. Je zou met Jezus even gaan eten bij de hoeren uit de Roze buurt, bijvoorbeeld. Die woordkeus is geen oordeel over die mensen, maar het helpt je wel om bij het gevoel te komen van toen. De meesten hebben een geschiedenis waar we liever niet in delen, maar minimaal ongemakkelijk is het wel. Nu zou het kunnen dat je daar niet van terugschrikt, zoek dan ook mogelijkheden om hen eruit te halen, maar ik kan mij ook iets anders voorstellen. Jezus gaat dat in ieder geval totaal niet uit de weg. En zie je al die mensen kijken? En vooral: fluisteren? En toch is dit misschien nog niet het meest ongemakkelijke dat Jezus doet. Het kan nog ongemakkelijker als je met Jezus op weg bent.

Jezus had ondertussen al een paar discipelen gevonden. Een paar vissers waren Hem al gaan volgen: Petrus, Johannes en Jakobus. En uit de andere Evangeliën weten we dat er nog een paar waren die als discipelen met Jezus waren meegegaan. Dat is in ieder geval al een avontuur op zichzelf, want of al die verschillende mannen, met elk hun eigen karakter nu altijd zo goed met elkaar door een deur konden, kun je je wel afvragen. Toch komt het ergste en het ongemakkelijkste nog. Jezus heeft die verlamde man genezen en dan gaat Hij weer weg. Hij lijkt Kapernaüm achter Zich te laten en dan ziet Hij Levi zitten.

Waarschijnlijk kon je hem niet missen, want hij zat in zijn tolhuis. Met andere woorden: Je kon gewoonweg niet om hem heen, want om verder te kunnen moest Jezus waarschijnlijk tol betalen. Niet iets dat een rechtgeaarde Jood graag deed, want dat was belasting voor de vijand en tegelijk zaten daar landgenoten die de prijs zelf zover opvoerden dat ze er zelf overvloedig veel aan over hielden. Rijk worden in dienst van de vijand en over de rug van je eigen volk. Slechter kon je eigenlijk niet zijn. Hoeren en zondaren staken nog positief af bij zo'n tollenaar, want oordelen waren er genoeg. En dan zegt Jezus tegen Levi: "Volg Mij". Zie je die andere discipelen in gedachten kijken en tegen elkaar zeggen: "Wordt ook hij een collega van ons"? Je familie kun je niet uitkiezen, maar je collega's op een bepaalde manier wel. Een tollenaar, een landverrader krijg je er ineens bij als een collega omdat Jezus nog een paar stappen verder ging dan alleen omgaan met zondaren. Hij neemt er zelfs een tollenaar bij. Zelf hij mag een discipel zijn.

Je zou toch even denken dat Jezus Zich vergiste? Dit kan toch niet waar zijn? En dan roept Jezus Levi en het lijkt wel of hij in ene keer hetzelfde wordt als Jezus. Over een radicale bekering gesproken, want hij begint gelijk een maaltijd klaar te maken voor tollenaren en zondaren. Zijn hele huis liep vol met allemaal mensen die wij liever niet aan tafel hebben en de discipelen krijgen er iemand bij waar ze waarschijnlijk alleen maar met een afkeurend gezicht hun portemonee voor hadden getrokken om de tol te betalen. En juist dit is Jezus. Er is geen sprake van oordeel bij Hem, niet bij de hoeren en zondaren en niet bij een tollenaar. Jezus gelooft in mensen die al lang zijn afgeschreven en geeft hen een nieuwe kans. En trouwens, als jij moest kiezen, wie zou je dan een kans geven, beginnend bij jezelf? Precies, daar gaat het om, zonder oordeel iedereen aanvaarden.

En nee, dat betekent niet dat een leven in zonden kan blijven bestaan, er gebeurt wel altijd iets van heiliging waar Jezus Zijn woord spreekt tot mensen. Wat een uitdaging om met iedereen die Jezus aan je toewijst als collega in het Koninkrijk te willen samenwerken, omdat waar Jezus is, mensen nieuw worden en opnieuw mogen beginnen. Geen oordeel over de Roze buurt, maar eerder medelijden, geen oordeel over zondaren, maar liever een uitgestoken hand om ze uit de zonden te halen en geen oordeel over wie dan ook, maar geloof dat Jezus mensen veranderd en dat wij hen mogen leren aanvaarden, zelfs tegen ons gevoel in.

Gebed: Heer, wat een uitdaging is die roeping van Levi voor mij. U vraagt niet eens wat ik er van vind, maar U gaat er vanuit dat ik de Levi's opneem in mijn hart en ook al die andere, al lang afgeschreven mensen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu