Wil jij iedereen als collega?

Thema: Op weg met Jezus

"En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem: Volg Mij!" (Lukas 5:27)

Als je nu met Jezus op weg bent, wat zou je onderweg in ieder geval niet willen meemaken? Ja, wat we wel willen meemaken kunnen we wel vertellen, maar is er ook iets dat je liever niet ziet gebeuren? Het is namelijk nogal lastig als je met Jezus onderweg bent dat Hij soms dingen doet die misschien wel eens heel erg ongemakkelijk zouden kunnen zijn. Je zou met Jezus even gaan eten bij de hoeren uit de Roze buurt, bijvoorbeeld. Die woordkeus is geen oordeel over die mensen, maar het helpt je wel om bij het gevoel te komen van toen. De meesten hebben een geschiedenis waar we liever niet in delen, maar minimaal ongemakkelijk is het wel. Nu zou het kunnen dat je daar niet van terugschrikt, zoek dan ook mogelijkheden om hen eruit te halen, maar ik kan mij ook iets anders voorstellen. Jezus gaat dat in ieder geval totaal niet uit de weg. En zie je al die mensen kijken? En vooral: fluisteren? En toch is dit misschien nog niet het meest ongemakkelijke dat Jezus doet. Het kan nog ongemakkelijker als je met Jezus op weg bent.

Jezus had ondertussen al een paar discipelen gevonden. Een paar vissers waren Hem al gaan volgen: Petrus, Johannes en Jakobus. En uit de andere Evangeliën weten we dat er nog een paar waren die als discipelen met Jezus waren meegegaan. Dat is in ieder geval al een avontuur op zichzelf, want of al die verschillende mannen, met elk hun eigen karakter nu altijd zo goed met elkaar door een deur konden, kun je je wel afvragen. Toch komt het ergste en het ongemakkelijkste nog. Jezus heeft die verlamde man genezen en dan gaat Hij weer weg. Hij lijkt Kapernaüm achter Zich te laten en dan ziet Hij Levi zitten.

Waarschijnlijk kon je hem niet missen, want hij zat in zijn tolhuis. Met andere woorden: Je kon gewoonweg niet om hem heen, want om verder te kunnen moest Jezus waarschijnlijk tol betalen. Niet iets dat een rechtgeaarde Jood graag deed, want dat was belasting voor de vijand en tegelijk zaten daar landgenoten die de prijs zelf zover opvoerden dat ze er zelf overvloedig veel aan over hielden. Rijk worden in dienst van de vijand en over de rug van je eigen volk. Slechter kon je eigenlijk niet zijn. Hoeren en zondaren staken nog positief af bij zo'n tollenaar, want oordelen waren er genoeg. En dan zegt Jezus tegen Levi: "Volg Mij". Zie je die andere discipelen in gedachten kijken en tegen elkaar zeggen: "Wordt ook hij een collega van ons"? Je familie kun je niet uitkiezen, maar je collega's op een bepaalde manier wel. Een tollenaar, een landverrader krijg je er ineens bij als een collega omdat Jezus nog een paar stappen verder ging dan alleen omgaan met zondaren. Hij neemt er zelfs een tollenaar bij. Zelf hij mag een discipel zijn.

Je zou toch even denken dat Jezus Zich vergiste? Dit kan toch niet waar zijn? En dan roept Jezus Levi en het lijkt wel of hij in ene keer hetzelfde wordt als Jezus. Over een radicale bekering gesproken, want hij begint gelijk een maaltijd klaar te maken voor tollenaren en zondaren. Zijn hele huis liep vol met allemaal mensen die wij liever niet aan tafel hebben en de discipelen krijgen er iemand bij waar ze waarschijnlijk alleen maar met een afkeurend gezicht hun portemonee voor hadden getrokken om de tol te betalen. En juist dit is Jezus. Er is geen sprake van oordeel bij Hem, niet bij de hoeren en zondaren en niet bij een tollenaar. Jezus gelooft in mensen die al lang zijn afgeschreven en geeft hen een nieuwe kans. En trouwens, als jij moest kiezen, wie zou je dan een kans geven, beginnend bij jezelf? Precies, daar gaat het om, zonder oordeel iedereen aanvaarden.

En nee, dat betekent niet dat een leven in zonden kan blijven bestaan, er gebeurt wel altijd iets van heiliging waar Jezus Zijn woord spreekt tot mensen. Wat een uitdaging om met iedereen die Jezus aan je toewijst als collega in het Koninkrijk te willen samenwerken, omdat waar Jezus is, mensen nieuw worden en opnieuw mogen beginnen. Geen oordeel over de Roze buurt, maar eerder medelijden, geen oordeel over zondaren, maar liever een uitgestoken hand om ze uit de zonden te halen en geen oordeel over wie dan ook, maar geloof dat Jezus mensen veranderd en dat wij hen mogen leren aanvaarden, zelfs tegen ons gevoel in.

Gebed: Heer, wat een uitdaging is die roeping van Levi voor mij. U vraagt niet eens wat ik er van vind, maar U gaat er vanuit dat ik de Levi's opneem in mijn hart en ook al die andere, al lang afgeschreven mensen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Lukas 6:37-45

37.Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.
38. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
39. Hij sprak tot hen een gelijkenis: Een blinde kan toch niet een blinde op de weg geleiden? Zullen zij niet beiden in een kuil vallen?
40. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.
41. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
42. Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen: Broeder, laat toe dat ik de splinter, die in uw oog is, eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.
43. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt, en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt.
44. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken.
45. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Stop met oordelen!

Thema: Op weg met Jezus

"Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden." (Lukas 6:37)

Hoe kritisch is jouw houding naar een ander? Dat is ook weer niet de meest makkelijke vraag. Vooral omdat het negatieve vaak zo makkelijk is. Ik kom, terwijl ik dit schrijf, net terug van een bijeenkomst waar ik gesproken heb over de kracht van woorden en wat woorden met je doen, maar ook welke negatieve woorden wij zo makkelijk spreken. Iedereen zit je dan aan te kijken met een blik van 'praat maar, ik doe net alsof ik dit niet herken', maar tijdens de pauze werd heel regelmatig gezegd: "Hé, dat is negatief en dat is niet bemoedigend". Negatieve woorden die wij over de ander uitspreken komt eigenlijk altijd voort uit een kritische houding. Maar waarom zijn wij dan zo kritisch?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu